Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9598/B

Business name: 
Island s.r.o.
  (from: 07/22/1997 until: 03/28/2000)
S.A.F. s.r.o.
  (from: 11/07/1996 until: 07/21/1997)
GURMÁN SERVIS spol. s r.o.
  (from: 09/27/1995 until: 11/06/1996)
Registered seat: 
Pestovateľská 2
Bratislava 821 04
  (from: 10/10/1997 until: 03/28/2000)
Pestovateľská 42
Bratislava 821 04
  (from: 07/22/1997 until: 10/09/1997)
Šancová 42
Bratislava 811 05
  (from: 05/23/1997 until: 07/21/1997)
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
  (from: 11/07/1996 until: 05/22/1997)
Šustekova 5
Bratislava 851 04
  (from: 04/15/1996 until: 11/06/1996)
Biela 5
Bratislava 811 01
  (from: 09/27/1995 until: 04/14/1996)
Identification number (IČO): 
31 402 640
  (from: 09/27/1995)
Date of entry: 
09/27/1995
  (from: 09/27/1995)
Person dissolved from: 
29.3.2000
  (from: 03/29/2000)
Date of deletion: 
03/29/2000
  (from: 03/29/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/27/1995)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/27/1995 until: 03/28/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/27/1995 until: 03/28/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/27/1995 until: 03/28/2000)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 09/27/1995 until: 03/28/2000)
pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
  (from: 09/27/1995 until: 03/28/2000)
Partners: 
SAFSPOL s.r.o
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 11/07/1996 until: 05/22/1997)
Mgr. Martin Antal
Líščie Nivy 8
Bratislava 851 08
Slovak Republic
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Mgr. Martin Antal
Líščie Nivy 8
Bratislava 851 08
Slovak Republic
  (from: 05/23/1997 until: 07/21/1997)
Ivan Cupper
Uhrovecká 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Milan Mikloš
Šustekova 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/27/1995 until: 11/06/1996)
Beáta Mrňová
Budyšínska 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/10/1999 until: 03/28/2000)
Marián Šimkovič
Kosatcova 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Sergej Štercel
Ipeľská 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/10/1999 until: 03/28/2000)
Štefan Výlupok
Kvačalova 47
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Contribution of each member: 
Milan Mikloš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 11/06/1996)
SAFSPOL s.r.o
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/07/1996 until: 05/22/1997)
Mgr. Martin Antal
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/23/1997 until: 07/21/1997)
Mgr. Martin Antal
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Štefan Výlupok
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Marián Šimkovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Ivan Cupper
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Sergej Štercel
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/10/1999 until: 03/28/2000)
Beáta Mrňová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/10/1999 until: 03/28/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/10/1999 until: 03/28/2000)
konatelia
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Individual managing director
  (from: 05/23/1997 until: 07/21/1997)
konatelia
  (from: 09/27/1995 until: 05/22/1997)
Mgr. Martin Antal
Líščie Nivy 8
Bratislava 851 08
  (from: 11/07/1996 until: 05/09/1999)
Mgr. Peter Fresser
Ambroseho 12
Bratislava 851 02
  (from: 11/07/1996 until: 05/22/1997)
Milan Mikloš
Šustekova 29
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 11/06/1996)
Beáta Mrňová
Budyšínska 18
Bratislava
  (from: 05/10/1999 until: 03/28/2000)
Jaroslav Sýkora
Ambroseho 19
Bratislava 851 02
  (from: 11/07/1996 until: 05/22/1997)
Sergej Štercel
Ipeľská 3
Bratislava
  (from: 05/10/1999 until: 03/28/2000)
Štefan Výlupok
Kvačalova 47
Bratislava
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (from: 05/10/1999 until: 03/28/2000)
Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.
  (from: 07/22/1997 until: 05/09/1999)
Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.
  (from: 05/23/1997 until: 07/21/1997)
Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.
  (from: 09/27/1995 until: 05/22/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/22/1997 until: 03/28/2000)
100 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 07/21/1997)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 190/99 zo dňa 1.2.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.2.2000 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Island s.r.o., IČO 31 402 640 so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava pre jeho nemajetnosť. Obchodná spoločnosť Island s.r.o. sa vymazáva z obchodného registra. V y m a z u j e sa : Obchodná spoločnosť Island s.r.o. so sídlom Pestovateľská 2, Bratislava, IČO 31 402 640 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sro vl.č. 9598/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 03/29/2000)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 193/95, Nz 171/95 napísanej dňa 11.8.1995 notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade s ust.§§ 57 ods.3, 105-153 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 16487
  (from: 09/27/1995 until: 03/28/2000)
Notárska zápisnica zo dňa 21.3.1996 pod. č. Nz 52/96 o zmene sídla spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 16487
  (from: 04/15/1996 until: 03/28/2000)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 30.10.1996. Stary spis: S.r.o. 16487
  (from: 11/07/1996 until: 03/28/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.2.1997. Stary spis: S.r.o. 16487
  (from: 05/23/1997 until: 03/28/2000)
Uznesenie 2/97 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.7.1997. Spoločenská zmluva zo dňa 10.7.1997. Zmluva obchodného mena z S.A.F. s.r.o. na Island s.r.o. Stary spis: S.r.o. 16487
  (from: 07/22/1997 until: 03/28/2000)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 28.1.1999 a 3.3.1999. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 22.4.1999 ako nové, úplné znenie upravené do súladu s ustanoveniami Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/10/1999 until: 03/28/2000)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 190/99 zo dňa 1.2.2000 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Island s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO 31 402 640 pre nemajetnosť.
  (from: 03/16/2000 until: 03/28/2000)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person