Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  50064/B

Business name: 
OBI SK, s. r. o. "v likvidácii"
  (from: 03/26/2010 until: 04/08/2014)
OBI SK, s. r. o.
  (from: 01/16/2008 until: 03/25/2010)
Registered seat: 
Apollo Business Center I, Mlynské Nivy 45
Bratislava 821 09
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
Palisády 33
Bratislava 811 06
  (from: 01/16/2008 until: 04/04/2008)
Identification number (IČO): 
43 902 529
  (from: 01/16/2008)
Date of entry: 
01/16/2008
  (from: 01/16/2008)
Date of deletion: 
04/09/2014
  (from: 04/09/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/09/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/16/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
technicko-organizačné zabezpečenie výstav, trhov, prehliadok, kultúrno-spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
predaj a preprava plynu
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
skladovanie
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
maloobchod s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
výroba a predaj nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
maloobchod s motorovými vozidlami a ich príslušenstvom
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
administratívne služby
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
Partners: 
OBI AG
Albert-Einstein-Str. 7-9
Wermelskirchen 429 29
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
OBI Holding GmbH
Albert-Einstein-Str. 7-9
Wermelskirchen 429 29
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
Contribution of each member: 
OBI AG
Amount of investment: 25 600 000 Sk Paid up: 25 600 000 Sk
  (from: 01/16/2008 until: 03/25/2010)
OBI Holding GmbH
Amount of investment: 6 400 000 Sk Paid up: 6 400 000 Sk
  (from: 01/16/2008 until: 03/25/2010)
OBI AG
Amount of investment: 849 765 EUR Paid up: 849 765 EUR
  (from: 03/26/2010 until: 04/08/2014)
OBI Holding GmbH
Amount of investment: 212 442 EUR Paid up: 212 442 EUR
  (from: 03/26/2010 until: 04/08/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
Ralf Pohl
Robert-Stolz-Weg 13
Haan 427 81
Nemecko
From: 02/18/2008
  (from: 03/14/2008 until: 03/25/2010)
Ralf Pohl
Nicolaistraße 3
Wiesbaden 651 93
Nemecko
From: 02/18/2008
  (from: 03/26/2010 until: 04/08/2014)
Oliver Geiling
Neusser Wall 42
Köln 506 68
Nemecko
From: 02/18/2008
  (from: 03/14/2008 until: 04/08/2014)
Andreas Sandmann
Löwenhof 1
Friedberg 611 69
Nemecko
From: 01/16/2008
  (from: 01/16/2008 until: 03/27/2008)
Andreas Sandmann
Löwenhof 1
Friedberg 611 69
Nemecko
From: 01/16/2008 Until: 02/18/2008
  (from: 03/28/2008 until: 03/27/2008)
Dieter Messner
Zelinkagasse 6/11
Viedeň 1010
Rakúsko
From: 01/16/2008
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
Martin Novotný
V Alejích 230
Jirny 250 90
Česká republika
From: 02/18/2008
  (from: 03/14/2008 until: 04/08/2014)
Acting in the name of the company: 
Ak je ustanovený jeden konateľ, koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak je konateľov viac, konajú v mene spoločnosti a podpisujú za spoločnosť dvaja konatelia spoločne, alebo konateľ spoločne s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno, priezvisko a podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
Procuration: 
Peter Wagener
Bleibergstraße 15
Heiligenhaus 425 79
Spolková republika Nemecko
From: 11/19/2008
  (from: 11/19/2008 until: 04/08/2014)
Klaus Günther
Düsterntwiete 5/A
Hamburg 225 49
Nemecko
From: 01/16/2008
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
Martin Novotný
V Alejích 230
Jirny 250 90
Česká republika
From: 01/16/2008
  (from: 01/16/2008 until: 03/13/2008)
Martin Novotný
V Alejích 230
Jirny 250 90
Česká republika
From: 01/16/2008 Until: 02/18/2008
  (from: 03/14/2008 until: 03/13/2008)
Jaromír Pávek
Roháčova 19
Praha 130 00
Česká republika
From: 01/16/2008
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
Prokurista zastupuje spoločnosť a za spoločnosť podpisuje vždy spoločne s konateľom. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru - ppa a svoj podpis.
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
Capital: 
1 062 207 EUR Paid up: 1 062 207 EUR
  (from: 03/26/2010 until: 04/08/2014)
32 000 000 Sk Paid up: 32 000 000 Sk
  (from: 01/16/2008 until: 03/25/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2010
  (from: 04/09/2014)
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2010
  (from: 03/26/2010 until: 04/08/2014)
 Liquidators:
Martin Novotný
V Alejích 230
Jirny 250 90
Česká republika
From: 03/01/2010 Until: 04/09/2014
  (from: 03/26/2010)
 Liquidators:
Ralf Pohl
Nicolaistraße 3
Wiesbaden 651 93
Nemecko
From: 03/01/2010 Until: 04/09/2014
  (from: 03/26/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátori konajú v mene spoločnosti a podpisujú za spoločnosť spoločne.
  (from: 06/29/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátori konajú v mene spoločnosti a podpisujú za spoločnosť samostatne.
  (from: 03/26/2010 until: 06/28/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 11/30/2012
  (from: 04/09/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2012, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť OBI SK, s. r. o. "v likvidácii", so sídlom Apollo Business Center I, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 43 902 529, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 50064/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 04/09/2014)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.12.2007 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/16/2008 until: 04/08/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2008.
  (from: 03/14/2008 until: 04/08/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.03.2008.
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.02.2008.
  (from: 04/05/2008 until: 04/08/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2008.
  (from: 11/19/2008 until: 04/08/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.02.2010 - vstup spoločnosti do likvidácie.
  (from: 03/26/2010 until: 04/08/2014)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person