Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10368/R

Business name: 
MH APPOLLONIA, a.s.
  (from: 07/03/2000)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 563/12
Myjava 907 01
  (from: 07/03/2004)
Krajinská 3
Piešťany 921 01
  (from: 09/05/2002 until: 07/02/2004)
Partizánska 19
Piešťany 921 01
  (from: 01/18/2002 until: 09/04/2002)
Bratislavská 2791
Piešťany 921 01
  (from: 07/03/2000 until: 01/17/2002)
Identification number (IČO): 
36 238 244
  (from: 07/03/2000)
Date of entry: 
07/03/2000
  (from: 07/03/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/03/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/03/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/03/2000)
sprostredkovateľská činnosť s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona
  (from: 07/03/2000)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 07/03/2000)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/03/2000)
projektovanie a inštalácia stabilných hasiacich zariadení
  (from: 07/03/2000)
aplikácia protipožiarnych hmôt
  (from: 07/03/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/03/2004)
Managing board
  (from: 07/03/2000 until: 07/02/2004)
Radko Kujka - predseda
Pažického 412/12
Myjava 907 01
From: 06/22/2004
  (from: 07/03/2004)
Michal Obeda - člen
Jánošikova 383/10
Myjava 907 01
From: 06/22/2004
  (from: 07/03/2004)
Štefan Balúch
19
Cerová
From: 01/24/2002
  (from: 03/25/2002 until: 09/04/2002)
Stanislav Bezdek
Sídl. D. Jurkoviča 18
Brezová pod Bradlom
From: 06/05/2002
  (from: 09/05/2002 until: 07/02/2004)
Stanislav Bezdek
Sídl. D. Jurkoviča 18
Brezová pod Bradlom
From: 06/05/2002 Until: 06/22/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Peter Heicker
J. Mudrocha 1351/20
Senica
From: 06/05/2002
  (from: 09/05/2002 until: 07/02/2004)
Peter Heicker
J. Mudrocha 1351/20
Senica
From: 06/05/2002 Until: 06/22/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Ing. Michal Hrabovský - predseda
Puškinova 762
Vranov nad Topľou 093 03
  (from: 07/03/2000 until: 01/17/2002)
Daniel Masár - predseda
7
Hradište pod Vrátnom
From: 06/05/2002
  (from: 09/05/2002 until: 07/02/2004)
Daniel Masár - predseda
7
Hradište pod Vrátnom
From: 06/05/2002 Until: 06/22/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Radoslav Masaryk
Priemyselná 261/1
Senica
  (from: 01/18/2002 until: 09/04/2002)
Ľubica Masaryková
Priemyselná 261/1
Senica
  (from: 01/18/2002 until: 09/04/2002)
Jaroslav Mužík - člen
Hájska 549/8
Turčianske Teplice 039 01
  (from: 07/03/2000 until: 01/17/2002)
Ladislav Valík - podpredseda
Dlhá 19
Piešťany 921 01
Until: 01/24/2002
  (from: 07/03/2000 until: 03/24/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a koná v jej mene predstavenstvo. V mene spoločnosti sú oprávnení vo všetkých veciach konať členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/03/2004)
Spoločnosť zastupuje a koná v jej mene predstavenstvo. V mene spoločnosti sú oprávnení vo všetkých veciach konať najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 07/03/2000 until: 07/02/2004)
Capital: 
1 050 000 Sk
  (from: 07/03/2000)
Shares: 
Number of shares: 210
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 07/03/2000)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Schieber
Bratislavská 131
Piešťany
  (from: 01/18/2002)
Milan Stehlíček
Čáčov 230
Senica
  (from: 09/05/2002)
Robert Herák
1.SNR 250/A
Myjava 907 01
From: 06/22/2004
  (from: 07/03/2004)
Štefan Balúch
19
Cerová
  (from: 09/05/2002 until: 07/02/2004)
Štefan Balúch
19
Cerová
Until: 06/22/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Ing. Miroslav Guman - predseda
Pod Papierňou 67
Bardejov 085 01
  (from: 07/03/2000 until: 01/17/2002)
Michal Hrabovský - člen
Puškinova 762
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 07/03/2000 until: 01/17/2002)
Ing. Jaroslav Kucbel
Sotinská 1373/9
Senica
  (from: 01/18/2002 until: 09/04/2002)
Martin Mužík - člen
Hájska 549/8
Turčianske Teplice 039 01
  (from: 07/03/2000 until: 01/17/2002)
Dana Obúlaná
Sotinská 1373/9
Senica
  (from: 01/18/2002 until: 09/04/2002)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.06.2000 a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 19.06.2000 do notárskej zápisnice N 164/2000, Nz 143/2000 podľa slovenského práva.
  (from: 07/03/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 04.10.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou NZ 158/01, N 172/01 schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Piešťany, Bratislavská 2791 na: Piešťany, Partizánska 19).
  (from: 01/18/2002)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 05.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 182/02, NZ 169/02.
  (from: 09/05/2002)
Date of updating data in databases:  11/26/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person