Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  313/L

Business name: 
KOLBA, a.s.
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Registered seat: 
Dlžiny 112/40
Turčianske Teplice 039 01
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Identification number (IČO): 
31 638 503
  (from: 10/27/1995)
Date of entry: 
10/27/1995
  (from: 10/27/1995)
Date of deletion: 
07/21/2016
  (from: 07/21/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/21/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/27/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Jozef Knietel - predseda
130
Sklené
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Ing. Miroslav Hrča - popredseda
Zvolenská 3987/10
Martin
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Milan Petrovič - podpredseda
Horné Rakovce 1376/2
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Ing. Ján Petrovič - člen
Somolického 752/25
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Ing. Jozef Michalec - člen
Dlžiny 1435/44
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Ivan Bonda - člen
SNP 109/7
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Pavol Rybár - člen
Dlžiny 1457/51
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Vladimír Topor - člen
Partizánska 408/11
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Kamil Kupčuliak - člen
35
Horná Štubňa
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, k menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Capital: 
1 135 000 Sk
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Shares: 
Number of shares: 1135
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Supervisory board: 
Ing. Dagmar Endreslová - člen
Slobody 319/9
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
František Fulier - člen
Dlžiny 1435/44
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Ján Nemec - predseda
Partizánska 393/55
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Ľubomír Petrovič - člen
Partizánska 406/7
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Milan Rešetár - člen
SNP 110/5
Turčianske Teplice
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 5 CbR 148/2015-95 zo dňa 16.05. 2016, ktorým bola obchodná spoločnosť KOLBA, a.s. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom KOLBA, a.s. so sídlom Dlžiny 112/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31 638 503 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 21.07. 2016 VYMAZÁVA.
  (from: 07/21/2016)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.10.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 944
  (from: 10/27/1995 until: 07/20/2016)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person