Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  5/P

Business name: 
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 12/31/2022)
Registered seat: 
96
Ulič 067 67
  (from: 10/09/2018 until: 12/31/2022)
Ulič 067 67
  (from: 09/06/1999 until: 10/08/2018)
Ulič
  (from: 07/01/1988 until: 09/05/1999)
Identification number (IČO): 
00 492 531
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
01/01/2023
  (from: 01/01/2023)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2023)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Objects of the company: 
a/ základná - povinná činnosť : V súlade so zameraním a úlohami štátneho plánu zabezpečuje prednostný rozvojpoľnohospodárskej a lesnej výroby, chráni a využíva všetku poľnohospodársku a lesnú pôdu a ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej, živočíšnej a lesnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu zvyšuje uplatnovaním vedecko -technickýchpoznatkov a pokrokových spôsobov a foriem organizácie práce a riadenia. V daných podmienkach sa okrem lesnej výroby, v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zamierava na zemiaky a v živočišnej výrobe na chov HD a oviec b/ Ostatná hospodárska činnosť : - starostlivosť o chov poľnej zveri, rybné hospodárstvo, osobitné zameranie na zachovanie, genofondu karpatského jeleňa, - drobnú hospodársku činnosť zameranú na hlavné činnosti a služby
  (from: 07/01/1988 until: 09/17/2000)
výkup dreva a poľnohospodárskych produktov
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
vykonávanie ťažbových a pestovných prác pre iné podnikateľské subjekty
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
drevárska výroba, píliarska výroba a impregnácia dreva
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
opravy malej mechanizácie, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
nepravidelná neverejná osobná doprava
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení a poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
správa lesného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
lesníctvo a poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
poľovníctvo a rybárstvo v režijných revíroch štátneho podniku
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 12/09/2010 until: 12/31/2022)
starostlivosť o drobné vodné toky v rámci správy vodných tokov
  (from: 06/23/2011 until: 12/31/2022)
preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
  (from: 06/23/2011 until: 12/31/2022)
ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri
  (from: 06/23/2011 until: 12/31/2022)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/25/2017 until: 12/31/2022)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 11/07/2020 until: 12/31/2022)
riaditeľ
  (from: 09/06/1999 until: 09/17/2000)
riaditeľ
  (from: 05/21/1996 until: 09/05/1999)
riaditeľ
  (from: 07/01/1988 until: 05/20/1996)
Ing. Slavko Cogan - zástupca č.2 riaditeľa štátneho podniku
120
Ulič 067 67
From: 05/01/2018
  (from: 06/26/2018 until: 01/03/2022)
Ing. Slavko Cogan - zástupca č.2 riaditeľa štátneho podniku
120
Ulič 067 67
From: 05/01/2018 Until: 11/30/2021
  (from: 01/04/2022 until: 01/03/2022)
Ing. Rudolf Dudič - riaditeľ
Februárového víťažstva 1620/19
Snina
  (from: 07/01/1988 until: 09/05/1999)
Ing. Marek Fecák
22
Klenová 067 22
From: 10/16/2021
  (from: 11/10/2021 until: 02/22/2022)
Ing. Marek Fecák
22
Klenová 067 22
From: 10/16/2021 Until: 01/15/2022
  (from: 02/23/2022 until: 02/22/2022)
Ing. Marek Fecák
22
Klenová 067 22
From: 05/27/2022
  (from: 06/03/2022 until: 06/22/2022)
Ing. Štefan Karaščák - riaditeľ
Gen. Svobodu 2451/5
Snina 069 01
From: 08/01/2016
  (from: 09/17/2016 until: 01/19/2017)
Ing. Štefan Karaščák - riaditeľ
Gen. Svobodu 2451/5
Snina 069 01
From: 08/01/2016 Until: 12/15/2016
  (from: 01/20/2017 until: 01/19/2017)
Ing. Lukáš Komarc
Osloboditeľov 199
Kamenica nad Cirochou 067 83
From: 08/16/2021
  (from: 09/10/2021 until: 11/09/2021)
Ing. Lukáš Komarc
Osloboditeľov 199
Kamenica nad Cirochou 067 83
From: 08/16/2021 Until: 10/15/2021
  (from: 11/10/2021 until: 11/09/2021)
Ing. Lukáš Komarc - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
Osloboditeľov 199/14
Kamenica nad Cirochou 067 83
From: 10/29/2021
  (from: 11/10/2021 until: 06/16/2022)
Ing. Lukáš Komarc - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
Osloboditeľov 199/14
Kamenica nad Cirochou 067 83
From: 10/29/2021 Until: 03/31/2022
  (from: 06/17/2022 until: 06/16/2022)
Ing. Igor Láclav - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
2
Ulič 067 67
From: 05/01/2018
  (from: 06/26/2018 until: 02/18/2019)
Ing. Igor Láclav - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
2
Ulič 067 67
From: 05/01/2018 Until: 01/11/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Ing. Igor Láclav - zástupca riaditeľa
2
Ulič 067 67
From: 08/09/2016
  (from: 09/17/2016 until: 06/25/2018)
Ing. Igor Láclav - zástupca riaditeľa
2
Ulič 067 67
From: 08/09/2016 Until: 04/30/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Ing. Martin Mesároš
Pod úbočou 551/32
Liptovská Teplička 059 40
From: 01/16/2022
  (from: 02/23/2022 until: 06/02/2022)
Ing. Martin Mesároš
Pod úbočou 551/32
Liptovská Teplička 059 40
From: 01/16/2022 Until: 04/15/2022
  (from: 06/03/2022 until: 06/02/2022)
Ing. Martin Mesároš - riaditeľ
551/32
Liptovská Teplička 059 40
From: 08/06/2021
  (from: 09/01/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Martin Mesároš - riaditeľ
551/32
Liptovská Teplička 059 40
From: 08/06/2021 Until: 08/15/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Alexej Németh
1. mája 2052/4
Snina
  (from: 09/06/1999 until: 09/17/2000)
Ing. Alexej Németh - zástupca riaditeľa
1. mája 2052
Snina
  (from: 05/21/1996 until: 09/05/1999)
Ing. Alexej Németh - riaditeľ
1. mája 2052/4
Snina
  (from: 09/18/2000 until: 07/28/2006)
Ing. Alexej Németh - riaditeľ
1. mája 2052/4
Snina 069 01
From: 04/01/2003
  (from: 07/29/2006 until: 06/19/2008)
Ing. Alexej Németh - riaditeľ
Fučíkova 97/8
Stakčín 067 61
From: 04/01/2003
  (from: 06/20/2008 until: 09/16/2016)
Ing. Alexej Németh - riaditeľ
Fučíkova 97/8
Stakčín 067 61
From: 04/01/2003 Until: 05/16/2016
  (from: 09/17/2016 until: 09/16/2016)
Ing. Mário Perinaj - poverený riaditeľ
13
Ohradzany 067 22
From: 05/01/2020
  (from: 05/21/2020 until: 08/21/2020)
Ing. Mário Perinaj - poverený riaditeľ
13
Ohradzany 067 22
From: 05/01/2020 Until: 07/31/2020
  (from: 08/22/2020 until: 08/21/2020)
Ing. Mário Perinaj - riaditeľ
13
Ohradzany 067 22
From: 08/01/2020
  (from: 08/22/2020 until: 08/31/2021)
Ing. Mário Perinaj - riaditeľ
13
Ohradzany 067 22
From: 08/01/2020 Until: 07/15/2021
  (from: 09/01/2021 until: 08/31/2021)
Ing. Štefan Salaj - zástupca riaditeľa
Podhorská 1970/53
Snina
  (from: 09/18/2000 until: 07/28/2006)
Ing. Štefan Salaj - zástupca riaditeľa
Podhorská 1970/53
Snina 069 01
From: 10/14/1999
  (from: 07/29/2006 until: 09/16/2016)
Ing. Štefan Salaj - zástupca riaditeľa
Podhorská 1970/53
Snina 069 01
From: 10/14/1999 Until: 08/05/2016
  (from: 09/17/2016 until: 09/16/2016)
Ing. Peter Šiška - poverený riaditeľ
Družobná 638/14
Veľký Krtíš 990 01
From: 01/10/2017
  (from: 01/20/2017 until: 02/28/2017)
Ing. Peter Šiška - poverený riaditeľ
Družobná 638/14
Veľký Krtíš 990 01
From: 01/10/2017 Until: 02/14/2017
  (from: 03/01/2017 until: 02/28/2017)
Ing. Peter Šiška - riaditeľ
Družobná 638/14
Veľký Krtíš 990 01
From: 02/15/2017
  (from: 03/01/2017 until: 05/19/2020)
Ing. Peter Šiška - riaditeľ
Družobná 638/14
Veľký Krtíš 990 01
From: 02/15/2017 Until: 04/14/2020
  (from: 05/20/2020 until: 05/19/2020)
Ing. Ivan Šoltys - poverený riaditeľ
Štefánikova 3877/10
Prešov 080 01
From: 04/15/2020
  (from: 05/20/2020 until: 05/20/2020)
Ing. Ivan Šoltys - poverený riaditeľ
Štefánikova 3877/10
Prešov 080 01
From: 04/15/2020 Until: 04/30/2020
  (from: 05/21/2020 until: 05/20/2020)
Ing. Martin Šurina - zástupca č. 1 riaditeľa štátneho podniku
Komenského 2663/13
Snina 069 01
From: 05/19/2020
  (from: 05/28/2020 until: 11/09/2021)
Ing. Martin Šurina - zástupca č. 1 riaditeľa štátneho podniku
Komenského 2663/13
Snina 069 01
From: 05/19/2020 Until: 10/28/2021
  (from: 11/10/2021 until: 11/09/2021)
Ing. Marek Vlasák - zástupca č. 1 riaditeľa
311
Modrá nad Cirochou 067 82
From: 01/11/2019
  (from: 02/19/2019 until: 05/27/2020)
Ing. Marek Vlasák - zástupca č. 1 riaditeľa
311
Modrá nad Cirochou 067 82
From: 01/11/2019 Until: 04/24/2020
  (from: 05/28/2020 until: 05/27/2020)
Ing. Marek Fecák
22
Klenová 067 22
From: 04/16/2022
  (from: 06/23/2022 until: 12/31/2022)
Alexander Kopáč - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
Dobrianskeho 1503/28
Snina 069 01
From: 04/19/2022
  (from: 06/17/2022 until: 12/31/2022)
Representation: 
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ.
  (from: 09/06/1999 until: 09/17/2000)
Za štátny podnik podpisuje a koná riaditeľ a zástupca riaditeľa š.p.
  (from: 05/21/1996 until: 09/05/1999)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 07/01/1988 until: 05/20/1996)
Supervisory board: 
Ing. Martin Barta
Niťová 3
Bratislava 821 08
From: 09/01/2012
  (from: 09/14/2012 until: 08/23/2016)
Ing. Martin Barta
Niťová 3
Bratislava 821 08
From: 09/01/2012 Until: 07/31/2016
  (from: 08/24/2016 until: 08/23/2016)
Ing. Jaroslav Dutko
Osloboditeľov 1579/10
Humenné 066 01
From: 03/15/2021
  (from: 04/23/2021 until: 10/12/2021)
Ing. Jaroslav Dutko
Osloboditeľov 1579/10
Humenné 066 01
From: 03/15/2021 Until: 09/30/2021
  (from: 10/13/2021 until: 10/12/2021)
Oľga Džupinková
68
Pichne 069 01
From: 02/04/2010
  (from: 11/04/2010 until: 05/05/2015)
Oľga Džupinková
68
Pichne 069 01
From: 02/04/2010 Until: 02/05/2015
  (from: 05/06/2015 until: 05/05/2015)
Oľga Džupinková
68
Pichné 069 01
From: 02/16/2015
  (from: 05/06/2015 until: 12/09/2020)
Oľga Džupinková
68
Pichné 069 01
From: 02/16/2015 Until: 11/30/2020
  (from: 12/10/2020 until: 12/09/2020)
Jozef Gregorovič
125
Lackovce 066 01
From: 01/01/2011
  (from: 02/12/2011 until: 03/18/2011)
Jozef Gregorovič
125
Lackovce 066 01
From: 01/01/2011 Until: 02/28/2011
  (from: 03/19/2011 until: 03/18/2011)
Jozef Gregorovič
185
Lackovce 066 01
From: 03/01/2011
  (from: 03/19/2011 until: 06/27/2012)
Jozef Gregorovič
185
Lackovce 066 01
From: 03/01/2011 Until: 06/15/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Ing. Pavol Harmaniak
Lotyšská 50
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 05/27/2022
  (from: 06/03/2022 until: 06/22/2022)
Elemír Jakab - člen
8
Veľké Raškovce 076 75
From: 07/01/2004
  (from: 07/29/2006 until: 12/11/2006)
Elemír Jakab - člen
8
Veľké Raškovce 076 75
From: 07/01/2004 Until: 11/15/2006
  (from: 12/12/2006 until: 12/11/2006)
Bc. Marek Jura
námestie Slobody 20/49
Humenné 066 01
From: 01/01/2011
  (from: 02/12/2011 until: 06/27/2012)
Bc. Marek Jura
námestie Slobody 20/49
Humenné 066 01
From: 01/01/2011 Until: 06/15/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Ján Juštík - člen
157
Ulič 067 67
From: 07/21/2003
  (from: 07/29/2006 until: 11/03/2010)
Ján Juštík - člen
157
Ulič 067 67
From: 07/21/2003 Until: 02/04/2010
  (from: 11/04/2010 until: 11/03/2010)
Mgr. Pavol Kačic
Letná 1677/51
Stropkov 091 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/26/2007 until: 12/08/2010)
Mgr. Pavol Kačic
Letná 1677/51
Stropkov 091 01
From: 07/01/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/08/2010)
Ing. Albín Karcol
Petzwalova 552/48
Nitra 949 11
From: 05/27/2022
  (from: 06/03/2022 until: 06/22/2022)
Ing. Peter Kicko
Bystrická 1323/109
Žarnovica 966 81
From: 11/15/2018
  (from: 03/05/2019 until: 11/06/2020)
Ing. Peter Kicko
Bystrická 1323/109
Žarnovica 966 81
From: 11/15/2018 Until: 05/15/2020
  (from: 11/07/2020 until: 11/06/2020)
Ing. Tomáš Klouček , Ph.D.
140
Smolník 055 66
From: 05/15/2018
  (from: 06/26/2018 until: 11/06/2020)
Ing. Tomáš Klouček , Ph.D.
140
Smolník 055 66
From: 05/15/2018 Until: 03/31/2020
  (from: 11/07/2020 until: 11/06/2020)
Ing. Emil Košút
S. Chalúpku 4
Trenčín 911 01
From: 09/01/2012
  (from: 09/14/2012 until: 08/23/2016)
Ing. Emil Košút
S. Chalúpku 4
Trenčín 911 01
From: 09/01/2012 Until: 07/31/2016
  (from: 08/24/2016 until: 08/23/2016)
Ing. Róbert Latta
Ševčenkova 622/3
Stakčín 067 61
From: 12/02/2020
  (from: 12/10/2020 until: 10/12/2021)
Ing. Róbert Latta
Ševčenkova 622/3
Stakčín 067 61
From: 12/02/2020 Until: 09/30/2021
  (from: 10/13/2021 until: 10/12/2021)
Ing. Miroslav Lelák
Vyšná Šebastová 307
Prešov 080 06
From: 09/01/2012
  (from: 09/14/2012 until: 08/23/2016)
Ing. Miroslav Lelák
Vyšná Šebastová 307
Prešov 080 06
From: 09/01/2012 Until: 07/31/2016
  (from: 08/24/2016 until: 08/23/2016)
Zdeněk Makara
Palarikova 1620
Snina 069 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/26/2007 until: 05/05/2010)
Zdeněk Makara
Palarikova 1620
Snina 069 01
From: 07/01/2007 Until: 03/04/2010
  (from: 05/06/2010 until: 05/05/2010)
František Marinica
146
Bertotovce 082 35
From: 07/01/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/08/2010)
Ing. František Marinica
146
Bertotovce 082 35
From: 07/01/2007
  (from: 07/26/2007 until: 12/08/2010)
Ing. Martin Mesároš
Pod úbočou 551/32
Liptovská Teplička 059 40
From: 12/04/2019
  (from: 11/07/2020 until: 08/31/2021)
Ing. Martin Mesároš
Pod úbočou 551/32
Liptovská Teplička 059 40
From: 12/04/2019 Until: 08/05/2021
  (from: 09/01/2021 until: 08/31/2021)
Ing. Zoltán Mocsári - člen
Nerudova 1760
Vranov nad Topľou 093 02
From: 10/01/2003
  (from: 07/29/2006 until: 12/11/2006)
Ing. Zoltán Mocsári - člen
Nerudova 1760
Vranov nad Topľou 093 02
From: 10/01/2003 Until: 11/15/2006
  (from: 12/12/2006 until: 12/11/2006)
Ing. Milan Murcko
Mierová 16
Stará Ľubovňa 064 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/26/2007 until: 12/08/2010)
Ing. Milan Murcko
Mierová 16
Stará Ľubovňa 064 01
From: 07/01/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/08/2010)
Ing. Martin Nevolný
Kostolná 143
Detva 962 12
From: 03/15/2021
  (from: 04/23/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Martin Nevolný
Kostolná 143
Detva 962 12
From: 03/15/2021 Until: 06/11/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Mgr. Zuzana Obertová
Šancová 58
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 05/27/2022
  (from: 06/03/2022 until: 06/22/2022)
Ing. Marián Ondrejčák
Riazanská 14
Bratislava 831 03
From: 12/05/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/08/2010)
Ing. Marián Ondrejčák
Riazanská 14
Bratislava 831 03
From: 12/05/2008 Until: 10/27/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/08/2010)
JUDr. Ján Pataky
65
Hertník 086 42
From: 03/01/2011
  (from: 03/19/2011 until: 06/27/2012)
JUDr. Ján Pataky
65
Hertník 086 42
From: 03/01/2011 Until: 06/15/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Ing. Vladimír Pavelka
Okružná 2061/2
Dolný Kubín 026 01
From: 02/01/2007
  (from: 04/11/2007 until: 06/19/2008)
Ing. Vladimír Pavelka
Okružná 2061/2
Dolný Kubín 026 01
From: 02/01/2007 Until: 04/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Adrián Piteľ
SNP 422/19
Stakčín 067 61
From: 02/21/2019
  (from: 06/13/2019 until: 02/22/2022)
Adrián Piteľ
SNP 422/19
Stakčín 067 61
From: 02/21/2019 Until: 01/12/2022
  (from: 02/23/2022 until: 02/22/2022)
Ing. Jaroslav Regec
Gen. Svobodu 2457/11
Snina 069 01
From: 10/15/2016
  (from: 11/17/2016 until: 11/06/2020)
Ing. Jaroslav Regec
Gen. Svobodu 2457/11
Snina 069 01
From: 10/15/2016 Until: 04/15/2020
  (from: 11/07/2020 until: 11/06/2020)
Ing. Jaroslav Regec - člen
Generála Svobodu 2457/11
Snina 069 01
From: 02/01/2005
  (from: 07/29/2006 until: 12/11/2006)
Ing. Jaroslav Regec - člen
Generála Svobodu 2457/11
Snina 069 01
From: 02/01/2005 Until: 11/15/2006
  (from: 12/12/2006 until: 12/11/2006)
Ing. Róbert Repiský
Mierová 20
Bratislava 821 05
From: 10/15/2016
  (from: 11/17/2016 until: 06/25/2018)
Ing. Róbert Repiský
Mierová 20
Bratislava 821 05
From: 10/15/2016 Until: 03/15/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Ing. Jozef Salaj
Palenčiarska 1827
Snina 069 01
From: 01/04/2014
  (from: 06/03/2014 until: 06/12/2019)
Ing. Jozef Salaj
Palenčiarska 1827
Snina 069 01
From: 01/04/2014 Until: 01/04/2019
  (from: 06/13/2019 until: 06/12/2019)
Ing. Jozef Salaj - člen
Pálenčiarska 1827/5
Snina 069 01
From: 07/22/2003
  (from: 07/29/2006 until: 06/02/2014)
Ing. Jozef Salaj - člen
Pálenčiarska 1827/5
Snina 069 01
From: 07/22/2003 Until: 11/12/2013
  (from: 06/03/2014 until: 06/02/2014)
Ján Samčík
Študentská 2048/2
Snina 069 01
From: 03/04/2010
  (from: 05/06/2010 until: 05/05/2015)
Ján Samčík
Študentská 2048/2
Snina 069 01
From: 03/04/2010 Until: 02/23/2015
  (from: 05/06/2015 until: 05/05/2015)
Ján Samčík
Študentská 2048/2
Snina 069 01
From: 02/24/2015
  (from: 05/06/2015 until: 11/06/2020)
Ján Samčík
Študentská 2048/2
Snina 069 01
From: 02/24/2015 Until: 07/22/2019
  (from: 11/07/2020 until: 11/06/2020)
Ing. Zlata Smolková
Veterná 642/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 05/27/2022
  (from: 06/03/2022 until: 06/22/2022)
Ing. Jozef Staško
Hlivištia 1
Hlivištia 073 01
From: 10/15/2016
  (from: 11/17/2016 until: 10/08/2018)
Ing. Jozef Staško
Hlivištia 1
Hlivištia 073 01
From: 10/15/2016 Until: 07/31/2018
  (from: 10/09/2018 until: 10/08/2018)
Ing. Viliam Titka
50
Beša 076 72
From: 11/21/2011
  (from: 04/18/2012 until: 06/27/2012)
Ing. Viliam Titka
50
Beša 076 72
From: 11/21/2011 Until: 06/15/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Ing. Marián Vojtko
kpt. Nálepku 654/29
Kamenica nad Cirochou 067 83
From: 10/15/2016
  (from: 11/17/2016 until: 11/06/2020)
Ing. Marián Vojtko
kpt. Nálepku 654/29
Kamenica nad Cirochou 067 83
From: 10/15/2016 Until: 05/15/2020
  (from: 11/07/2020 until: 11/06/2020)
Ing. Ivan Wolf , CSc.
Krásnohorská 8
Bratislava 851 07
From: 09/01/2012
  (from: 09/14/2012 until: 08/23/2016)
Ing. Ivan Wolf , CSc.
Krásnohorská 8
Bratislava 851 07
From: 09/01/2012 Until: 07/31/2016
  (from: 08/24/2016 until: 08/23/2016)
Ing. Pavel Zaťko
112
Hrabovec nad Laborcom 067 01
From: 03/15/2021
  (from: 04/23/2021 until: 10/12/2021)
Ing. Pavel Zaťko
112
Hrabovec nad Laborcom 067 01
From: 03/15/2021 Until: 09/30/2021
  (from: 10/13/2021 until: 10/12/2021)
Marek Šurina
Kukorelliho 1498/18
Humenné 066 01
From: 01/22/2021
  (from: 03/06/2021 until: 12/31/2022)
Ing. Slavko Cogan
120
Ulič 067 67
From: 01/13/2022
  (from: 02/23/2022 until: 12/31/2022)
Ing. Zlata Smolková
Veterná 642/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/22/2022 Until: 08/15/2022
  (from: 12/14/2022 until: 12/13/2022)
Ing. Zlata Smolková
Veterná 642/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/22/2022
  (from: 06/23/2022 until: 12/13/2022)
Ing. Pavol Harmaniak
Lotyšská 50
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/22/2022
  (from: 06/23/2022 until: 12/31/2022)
Mgr. Zuzana Obertová
Šancová 58
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 04/22/2022
  (from: 06/23/2022 until: 12/31/2022)
Ing. Albín Karcol
Petzwalova 552/48
Nitra 949 11
From: 04/22/2022
  (from: 06/23/2022 until: 12/31/2022)
Ing. Jana Karnayová
Dobrianskeho 1503/26
Snina 069 01
From: 05/27/2022
  (from: 06/03/2022 until: 12/31/2022)
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
From: 11/01/2022
  (from: 12/14/2022 until: 12/31/2022)
Founder: 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
Bratislava
  (from: 09/06/1999 until: 12/31/2022)
Ordinary capital: 
26 577 176,097414 EUR
  (from: 10/09/2018 until: 12/31/2022)
27 624 840,097414 EUR
  (from: 01/20/2017 until: 10/08/2018)
27 618 580,217414 EUR
  (from: 06/03/2014 until: 01/19/2017)
27 694 489,607414 EUR
  (from: 04/18/2012 until: 06/02/2014)
26 482 946,607414 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 04/17/2012)
26 613 987,917414 EUR
  (from: 07/15/2009 until: 11/10/2010)
801 773 000 Sk
  (from: 10/22/2008 until: 07/14/2009)
720 110 000 Sk
  (from: 07/29/2006 until: 10/21/2008)
781 171 000 Sk
  (from: 09/18/2000 until: 07/28/2006)
371 938 000 Sk
  (from: 07/01/1988 until: 09/17/2000)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, Bratislava zo dňa 30.6.1988 č. 5150/1988-63-ORP. Stary spis: Pš 21
  (from: 07/01/1988 until: 12/31/2022)
Kmeňový majetok: k 1.7.1988 - 371.938.000,- Sk.
  (from: 09/06/1999 until: 12/31/2022)
Zmena zo dňa 15.5.2000 zakladacej listiny.
  (from: 09/18/2000 until: 12/31/2022)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person