Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1064/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SKRUTKÁREŇ SK, a.s.
  (from: 09/22/1999)
VZT GROUP a.s.
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Registered seat: 
Továrenská 7
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 07/02/2001)
Hlavná 108
Košice 040 01
  (from: 04/20/1999 until: 07/01/2001)
Identification number (IČO): 
36 190 349
  (from: 04/20/1999)
Date of entry: 
04/20/1999
  (from: 04/20/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/20/1999)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod: potraviny, drevo, textil, polygrafické výrobky, obuv, kožiarske výrobky, sklo, ovocie, zelenina, zdravotnícke výrobky, tabak a vyrobené tabakové náhradky, kozmetika, výrobky výpočtovej, reprografickej a telekomunikačnej techniky, priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, chemické vlákna
  (from: 04/20/1999)
prenájom motorových vozidiel vrátane príslušenstva
  (from: 04/20/1999)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 04/20/1999)
prenájom výrobkov spotrebného priemyslu - videotechnika, ručné náradie, biela elektronika
  (from: 04/20/1999)
leasingová činnosť
  (from: 04/20/1999)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 04/20/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/20/1999)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/20/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/20/1999)
reklamná činnosť
  (from: 04/20/1999)
maloobchod so strojmi, so spojovacím materiálom a s hutníckymi výrobkami
  (from: 07/02/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/02/2001)
Managing board
  (from: 09/22/1999 until: 07/01/2001)
Managing board
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Oľga Runčáková - predseda
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
  (from: 07/02/2001)
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
  (from: 01/12/2001)
Ing. Peter Kaminský - člen
318
Veľký Lipník 065 33
  (from: 07/02/2001)
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanova 34
Bratislava
  (from: 09/22/1999 until: 07/01/2001)
Ing. Alfonz Lukačin - predseda
Bauerova 28
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Vladimír Pačai - člen
Magurská 2
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 01/11/2001)
Ing. Štefan Petrunčík
Trebišovská 4
Košice
  (from: 09/22/1999 until: 01/11/2001)
Ing. Oľga Runčáková
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
  (from: 01/12/2001 until: 07/01/2001)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 33
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo vo všetkých veciach. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/02/2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú spoločne všetci členovia predstavenstva a to tak, že k písanému, alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/22/1999 until: 07/01/2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/20/1999)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/13/1999)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 12/12/1999)
Supervisory board: 
Ing. Robert Daňo
Cabanova 2
Bratislava
  (from: 01/12/2001)
Ing. Jozef Hrabčák
Dargovská 4
Prešov
  (from: 01/12/2001)
Mikuláš Derevjanik
Vsetínska 40
Stará Ľubovňa
  (from: 07/02/2001)
Ing. Roland Bušša - predseda
Helsinská 6
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Mgr. Radoslav Hodor - člen
Zajačia 26
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 09/22/1999 until: 01/11/2001)
Ing. Ján Miško
368
Veľká Lomnica
  (from: 09/22/1999 until: 01/11/2001)
Ing. Štefan Petrunčík - člen
Trebišovská 4
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Jozef Zbihlej
Za vodou 8
Stará Ľubovňa
  (from: 09/22/1999 until: 07/01/2001)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24. 3. 1999 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 04/20/1999)
Zmena stanov zo dňa 27. 8. 1999.
  (from: 09/22/1999)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 1.12.2000.
  (from: 01/12/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.2.2001.
  (from: 07/02/2001)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person