Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  127/S

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Zvolen
  (from: 05/19/1993)
Registered seat: 
Nográdyho 1455/24
Zvolen 960 01
  (from: 08/17/2022)
Identification number (IČO): 
00 222 054
  (from: 09/16/1991)
Date of entry: 
10/19/1963
  (from: 09/16/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/16/1991)
Objects of the company: 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/21/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/21/2017)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/21/2017)
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/21/2017)
výroba tepla
  (from: 07/21/2017)
rozvod tepla
  (from: 07/21/2017)
prideľovanie družstevných bytov členom družstva
  (from: 07/21/2017)
obstarávanie služieb spojených s bývaním v družstevných bytoch
  (from: 07/21/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/14/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/14/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/1993)
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Šmidkeho 1380/5
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
JUDr. Tatiana Borská - Member of the Board of Directors
Okružná 2436/119
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Andrej Balla - Member of the Board of Directors
Bystrický rad 1973/9
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Ivana Vančová - Member of the Board of Directors
Námestie slobody 2013/7
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Mária Hornoveská - Chairman of the Board of Directors
M.R. Štefánika 2600/5
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Drahomíra Košíková - Vice-chairman of the Board of Directors
M.Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Vladimír Fabok - Member of the Board of Directors
Centrum 2395/35
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Dušan Longauer - Member of the Board of Directors
Dolinky 1336/7
Detva 962 12
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Miroslava Kocmanová - Member of the Board of Directors
Školská 829/7
Krupina 963 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/27/2021)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Renáta Monišová
Šmidkeho 1380/9
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Jozef Bubelíny
Kozačeka 2068/33
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Eva Mičianová
Novozámocká 2539/10
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 08/26/2021)
Registered capital: 
164 342,62 EUR
  (from: 07/14/2023)
Basic member contribution: 
16,6 EUR pre členov družstva
  (from: 08/05/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 19.10.1963 podľa vzorových sta- nov stavebných bytových družstiev. Stary spis: Dr 407 . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 30.4.1991 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.
  (from: 09/16/1991)
. Zhromaždenie delegátov dňa 19.12.1992 schválilo nové stanovy. Družstvo sa v zmysle ust. § 22 zák.č. 42/92 Zb. a § 765 Obch. zák. sa pretransformovalo na družstvo.
  (from: 05/19/1993)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 12.5.1994 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/24/1994)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 29.5.1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/12/1997)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 27.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/26/2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.5.2000 schvá- lilo zmenu stanov.
  (from: 12/29/2000)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 14.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/29/2001)
Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 30.5.2002 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č.500/2001 Z.z.
  (from: 02/04/2003)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 28.05.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/30/2003)
Date of updating data in databases:  05/24/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person