Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  127/S

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Zvolen
  (from: 05/19/1993)
Okresné stavebné bytové družstvo Zvolen
  (from: 09/16/1991 until: 05/18/1993)
Registered seat: 
Nográdyho 1455/24
Zvolen 960 01
  (from: 08/17/2022)
Nográdyho 1455/24
Zvolen 961 50
  (from: 02/04/2003 until: 08/16/2022)
Zvolen 960 01
  (from: 09/16/1991 until: 02/03/2003)
Identification number (IČO): 
00 222 054
  (from: 09/16/1991)
Date of entry: 
10/19/1963
  (from: 09/16/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/16/1991)
Objects of the company: 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/21/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/21/2017)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/21/2017)
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/21/2017)
výroba tepla
  (from: 07/21/2017)
rozvod tepla
  (from: 07/21/2017)
prideľovanie družstevných bytov členom družstva
  (from: 07/21/2017)
obstarávanie služieb spojených s bývaním v družstevných bytoch
  (from: 07/21/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/14/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/14/2018)
činnosť družstva je založená na družstevnom vlastníctve domov, rodinných domčekov, objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie a ostatného majetku družstva
  (from: 09/16/1991 until: 05/18/1993)
predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 09/16/1991 until: 05/18/1993)
družstvo najmä: * stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch, ako aj výstavbu objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie do osobného užívania svojim členom * stavia, prípadne zabezpečuje výstavby bytov, rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do vlastníctva * vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov * priďeľuje družstevné byty, vrátane rodinných a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania lčlenom, prípadne prevádza rodinné domčeky do osobného vlastníctva * poskytuje, prípadne zabezpečuje služby spojené s bývaním * zabezpečuje poskytovanie služieb za od- platu občanom a organizáciám v rozsahu schválenom uzneseniami Zhromaždenia delegátov družstva: ...vodoinštalačné práce a sanitná inšta- lácia, opravy - výmena ...rozvody kanalizácie a vodovodné opra- vy, výmeny, čistenie ...oprava a montáž ÚK a kotolní ...oprava - výmena plynoinštalácií a spotrebičov ...stolárske, tesárske a nábytkárske opravy - výmeny - údržba ...klampiarske práce, tvrdé krytiny, živičné krytiny, izoláci proti vode, oprava
  (from: 09/16/1991 until: 05/18/1993)
výmena ...opravy - výmena elektroinštalácií a spotrebičov ...opravy - udržiavanie výťahov ...revízna činnosť na vyhradených tech- nických zariadeniach (výťahy, plyn, elektro, hromozvody, tlakové nádoby) ...doprava * materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bý- vaním * vykonáva aj iné činnosti schválené predstavenstvom družstva
  (from: 09/16/1991 until: 05/18/1993)
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru. Družstvo najmä:
  (from: 05/19/1993 until: 08/22/2014)
organizuje, plrípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom
  (from: 05/19/1993 until: 08/22/2014)
prideľuje družstevné byty a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (from: 05/19/1993 until: 08/22/2014)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov
  (from: 05/19/1993 until: 08/22/2014)
prenajíma vlastné nebytové priestory aj nečlenom družstva s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/19/1993 until: 08/22/2014)
oprava a servis elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy A
  (from: 01/26/2000 until: 07/13/2008)
zámočnícke práce
  (from: 01/26/2000 until: 07/13/2008)
vodoinštalatérske a kurenárske práce
  (from: 01/26/2000 until: 07/13/2008)
obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového fondu
  (from: 12/29/2000 until: 08/22/2014)
výroba tepla
  (from: 09/08/2006 until: 07/20/2017)
rozvod tepla
  (from: 09/08/2006 until: 07/20/2017)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 01/25/2011 until: 08/22/2014)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/25/2011 until: 08/22/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/25/2011 until: 07/20/2017)
prideľovanie družstevných bytov členom družstva
  (from: 08/23/2014 until: 07/20/2017)
obstarávanie služieb spojených s bývaním v družstevných bytoch
  (from: 08/23/2014 until: 07/20/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/23/2014 until: 07/20/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/23/2014 until: 07/20/2017)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/23/2014 until: 07/20/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/1993)
Managing board
  (from: 09/16/1991 until: 05/18/1993)
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Šmidkeho 1380/5
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
JUDr. Tatiana Borská - Member of the Board of Directors
Okružná 2436/119
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Andrej Balla - Member of the Board of Directors
Bystrický rad 1973/9
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Ivana Vančová - Member of the Board of Directors
Námestie slobody 2013/7
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Mária Hornoveská - Chairman of the Board of Directors
M.R. Štefánika 2600/5
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Drahomíra Košíková - Vice-chairman of the Board of Directors
M.Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Vladimír Fabok - Member of the Board of Directors
Centrum 2395/35
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Dušan Longauer - Member of the Board of Directors
Dolinky 1336/7
Detva 962 12
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Miroslava Kocmanová - Member of the Board of Directors
Školská 829/7
Krupina 963 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Lubor Balko - Member of the Board of Directors
J. Gagarina 2418/87
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Ing. Lubor Balko - Member of the Board of Directors
J. Gagarina 2418/87
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Andrej Balla - Vice-chairman of the Board of Directors
Bystrický rad 1973/9
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 09/23/2020)
Ing. Andrej Balla - Vice-chairman of the Board of Directors
Bystrický rad 1973/9
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 08/12/2020
  (from: 09/24/2020 until: 09/23/2020)
Juraj Bešina - člen
Slnečná 339/4
Kováčová
From: 05/14/2002
  (from: 02/04/2003 until: 04/26/2004)
Juraj Bešina - člen
Slnečná 339/4
Kováčová
From: 05/14/2002 Until: 03/25/2004
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Ján Bosíl - člen
Strážska cesta 1367/25
Zvolen
  (from: 09/16/1991 until: 10/08/1996)
Ing. Dušan Čemsák - člen
Sládkovičova 588/11
Zvolenská Slatina 962 01
From: 03/25/2004
  (from: 04/27/2004 until: 09/07/2006)
Ing. Dušan Čemsák - člen
Sládkovičova 588/11
Zvolenská Slatina 962 01
From: 03/25/2004 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Lukáš Čičmanec - člen
Andreja Hlinku 2571/45
Zvolen
  (from: 05/19/1993 until: 10/08/1996)
Ing. Lukáš Čičmanec - člen
Andreja Hlinku 2571/45
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 01/25/2000)
Zuzana Debnárová
Novozámocká 1453/26
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 10/05/2006)
Zuzana Debnárová - člen predstavenstva
Novozámocká 1453/26
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 10/06/2006 until: 07/13/2011)
Zuzana Debnárová - člen predstavenstva
Novozámocká 1453/26
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Vojtech Demoč , CSc - člen
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 02/03/2003)
Ing. Vojtech Demoč - II. podpredseda predstavenstva
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 10/06/2006 until: 07/13/2011)
Ing. Vojtech Demoč - II. podpredseda predstavenstva
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Vojtech Demoč - podpredseda predstavenstva
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 10/05/2006)
Ing. Vojtech Demoč , CSc - člen
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Vojtech Demoč , CSc - člen
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Vojtech Demoč , CSc.
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 02/20/2013
  (from: 03/01/2013 until: 07/11/2016)
Ing. Vojtech Demoč , CSc.
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 02/20/2013 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Pavel Duda - člen
  (from: 09/16/1991 until: 05/18/1993)
Vladimír Fabok - Member of the Board of Directors
Centrum 2395/35
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Vladimír Fabok - Member of the Board of Directors
Centrum 2395/35
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Anna Gazdíková - Member of the Board of Directors
M. Rázusa 2144/24
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Anna Gazdíková - Member of the Board of Directors
M. Rázusa 2144/24
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Dušan Gonda - člen
ČSA 2554
Zvolen
  (from: 09/16/1991 until: 10/08/1996)
Ing. Nataša Harmaniaková , CSc. - člen
Kozačeka 2068/33
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 10/28/2001)
Ing. Mária Hornoveská - Chairman of the Board of Directors
M.R.Štefánika 2600/5
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Ing. Mária Hornoveská - Chairman of the Board of Directors
M.R.Štefánika 2600/5
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Vladimír Hudáček - člen
Dolinky 1335/2
Detva
  (from: 10/29/2001 until: 02/03/2003)
Vladimír Hudáček - člen
Dolinky 1335/2
Detva
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Vladimír Hudáček - člen
Dolinky 1335/2
Detva
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Pavell Chvojka - člen
Obrancov mieru 19
Detva
  (from: 09/16/1991 until: 10/08/1996)
Ing. Tomáš Jakubis - člen
J. Donča 2018/5
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 10/28/2001)
Anton Kamas - člen
Družstevná 2410/16
Zvolen
  (from: 01/26/2000 until: 10/28/2001)
Alena Klimová - Member of the Board of Directors
Nám. Mieru 1394/1
Detva 962 12
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Alena Klimová - Member of the Board of Directors
Nám. Mieru 1394/1
Detva 962 12
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Miroslava Kocmanová - člen predstavenstva
Školská 829/7
Krupina 963 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/13/2011)
Miroslava Kocmanová - člen predstavenstva
Školská 829/7
Krupina 963 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Miroslava Kocmanová - Member of the Board of Directors
Školská 829/7
Krupina 963 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Miroslava Kocmanová - Member of the Board of Directors
Školská 829/7
Krupina 963 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Miroslava Kocmanová - Member of the Board of Directors
Školská 829/7
Krupina 963 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Miroslava Kocmanová - Member of the Board of Directors
Školská 829/7
Krupina 963 01
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Oto Korytár - člen
Novozámocká 1346/49
Zvolen
Until: 05/14/2002
  (from: 10/29/2001 until: 02/03/2003)
Ing. Oto Korytár - Member of the Board of Directors
Novozámocká 8475/49
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Ing. Oto Korytár - Member of the Board of Directors
Novozámocká 8475/49
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Drahomíra Košíková - člen
M.B.Funtíka 2393
Zvolen
  (from: 09/16/1991 until: 10/08/1996)
Drahomíra Košíková - predseda
M. Bela 2393/3
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 02/03/2003)
Drahomíra Košíková - člen predstavenstva
Mateja Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 10/05/2006)
Drahomíra Košíková - predseda
M. Bela 2393/3
Zvolen
From: 06/27/1996
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Drahomíra Košíková - predseda
M. Bela 2393/3
Zvolen
From: 06/27/1996 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Drahomíra Košíková - predseda predstavenstva
Mateja Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 10/06/2006 until: 08/04/2009)
Ing. Drahomíra Košíková - Vice-chairman of the Board of Directors
Mateja Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Ing. Drahomíra Košíková - Vice-chairman of the Board of Directors
Mateja Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Drahomíra Košíková - predseda predstavenstva
Mateja Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 08/05/2009 until: 07/13/2011)
Ing. Drahomíra Košíková - predseda predstavenstva
Mateja Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Drahomíra Košíková - Chairman of the Board of Directors
Mateja Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Ing. Drahomíra Košíková - Chairman of the Board of Directors
Mateja Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Pavel Lameš - Member of the Board of Directors
Záhonok 1690/12
Zvolen 960 01
From: 09/24/2015
  (from: 11/13/2015 until: 07/11/2016)
Pavel Lameš - Member of the Board of Directors
Záhonok 1690/12
Zvolen 960 01
From: 09/24/2015 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Jozef Libiak - člen
Voljanského 1368/10
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 02/03/2003)
Jozef Libiak
Voljanského 1368/10
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 10/05/2006)
Jozef Libiak - člen
Voljanského 1368/10
Zvolen
From: 06/27/1996
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Jozef Libiak - člen
Voljanského 1368/10
Zvolen
From: 06/27/1996 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Jozef Libiak - člen predstavenstva
Voljanského 1368/10
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 10/06/2006 until: 07/13/2011)
Jozef Libiak - člen predstavenstva
Voljanského 1368/10
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Jozef Libiak - Member of the Board of Directors
Voljanského 1368/10
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Jozef Libiak - Member of the Board of Directors
Voljanského 1368/10
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Igor Longauer - člen
Prachatická 2248
Zvolen
  (from: 09/16/1991 until: 10/28/2001)
Dušan Longauer - Member of the Board of Directors
Dolinky 1336/7
Detva 962 12
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Dušan Longauer - Member of the Board of Directors
Dolinky 1336/7
Detva 962 12
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Blanka Maňkovská , DrSc.
Kimovská 2589/22
Zvolen 960 01
From: 11/01/2008
  (from: 12/30/2008 until: 07/13/2011)
Ing. Blanka Maňkovská , DrSc.
Kimovská 2589/22
Zvolen 960 01
From: 11/01/2008 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Peter Marcinek - II. podpredseda
Dr. Ertla 1371/4
Zvolen
  (from: 10/29/2001 until: 02/03/2003)
Ing. Peter Marcinek - člen predstavenstva
D. Ertla 1371/4
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/13/2011)
Ing. Peter Marcinek - člen predstavenstva
D. Ertla 1371/4
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Peter Marcinek - II. podpredseda
Dr. Ertla 1371/4
Zvolen
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Peter Marcinek - II. podpredseda
Dr. Ertla 1371/4
Zvolen
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Peter Marcinek - Vice-chairman of the Board of Directors
D. Ertla 1371/4
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Ing. Peter Marcinek - Vice-chairman of the Board of Directors
D. Ertla 1371/4
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Jozef Matejka - člen
Nográdyho 561/2
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 02/03/2003)
Ing. Jozef Matejka - člen
Nográdyho 561/2
Zvolen
From: 06/27/1996
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Jozef Matejka - člen
Nográdyho 561/2
Zvolen
From: 06/27/1996 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Jozef Melich - člen
Majerský rad 49
Krupina
  (from: 10/29/2001 until: 02/03/2003)
Jozef Melich - člen
Majerský rad 645/49
Krupina
  (from: 09/16/1991 until: 10/08/1996)
Jozef Melich - člen
Majerský rad 49
Krupina
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Jozef Melich - člen
Majerský rad 49
Krupina
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Bc. Jana Melišková - Member of the Board of Directors
Novozámocká 1453/26
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 02/28/2013)
Bc. Jana Melišková - Member of the Board of Directors
Novozámocká 1453/26
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 02/20/2013
  (from: 03/01/2013 until: 02/28/2013)
Mgr. Miroslav Michalčák - Member of the Board of Directors
Nográdyho 716/39
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Mgr. Miroslav Michalčák - Member of the Board of Directors
Nográdyho 716/39
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Ján Očenáš - člen
Strážska cesta 1367/27
Zvolen
  (from: 09/16/1991 until: 10/08/1996)
Ing. Ján Očenáš - I. podpredseda
Strážska cesta 1367/27
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 02/03/2003)
Ing. Ján Očenáš - člen predstavenstva
Strážska cesta 1367/27
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 10/05/2006)
Ing. Ján Očenáš - I. podpredseda
Strážska cesta 1367/27
Zvolen
From: 06/27/1996
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Ján Očenáš - I. podpredseda
Strážska cesta 1367/27
Zvolen
From: 06/27/1996 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Ján Očenáš - I. podpredseda predstavenstva
Strážska cesta 1367/27
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 10/06/2006 until: 07/13/2011)
Ing. Ján Očenáš - I. podpredseda predstavenstva
Strážska cesta 1367/27
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Jozef Paučo - predseda
Hviezdoslavova 2165
Zvolen
  (from: 09/16/1991 until: 10/08/1996)
Silvia Primusová - II. podpredseda
A. Hlinku 2378/40
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 10/28/2001)
Ing. Jarmila Reháriková - Member of the Board of Directors
Hájnická 178/64
Sliač 962 31
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Ing. Jarmila Reháriková - Member of the Board of Directors
Hájnická 178/64
Sliač 962 31
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Šmidkeho 1380/5
Zvolen 960 01
From: 09/30/2020
  (from: 11/17/2020 until: 07/26/2021)
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Šmidkeho 1380/5
Zvolen 960 01
From: 09/30/2020 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
PaedDr. Lenka Rovňanová - Member of the Board of Directors
Šmidkeho 1380/5
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 11/16/2020)
PaedDr. Lenka Rovňanová - Member of the Board of Directors
Šmidkeho 1380/5
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 09/30/2020
  (from: 11/17/2020 until: 11/16/2020)
Ing. Marián Slamka - člen
J. Kozáčeka 2068/29
Zvolen
  (from: 10/29/2001 until: 02/03/2003)
Ing. Marián Slamka - člen
J. Kozáčeka 2068/29
Zvolen
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Marián Slamka - člen
J. Kozáčeka 2068/29
Zvolen
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Marián Slamka - člen predstavenstva
J. Kozáčeka 2068/29
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 12/29/2008)
Ing. Marián Slamka - člen predstavenstva
J. Kozáčeka 2068/29
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 11/01/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Daša Šťastná - člen predstavenstva
Dolinky 1335/2
Detva 962 12
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/13/2011)
Daša Šťastná - člen predstavenstva
Dolinky 1335/2
Detva 962 12
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Mária Švecová - člen
Študenská 2121/22
Zvolen
  (from: 10/09/1996 until: 10/28/2001)
Mária Ťavodová - I.podpredseda
Prachatická 2478
Zvolen
  (from: 09/16/1991 until: 10/08/1996)
Ing. Jana Trokšiarová - Member of the Board of Directors
Nográdyho 1376/9
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 11/12/2015)
Ing. Jana Trokšiarová - Member of the Board of Directors
Nográdyho 1376/9
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 09/24/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Ing. Jana Trokšiarová - Member of the Board of Directors
Nográdyho 1376/9
Zvolen 960 01
From: 08/12/2020
  (from: 09/24/2020 until: 07/26/2021)
Ing. Jana Trokšiarová - Member of the Board of Directors
Nográdyho 1376/9
Zvolen 960 01
From: 08/12/2020 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Jana Trokšiarová - Vice-chairman of the Board of Directors
Nográdyho 1376/9
Zvolen 960 01
From: 09/24/2015
  (from: 11/13/2015 until: 07/11/2016)
Ing. Jana Trokšiarová - Vice-chairman of the Board of Directors
Nográdyho 1376/9
Zvolen 960 01
From: 09/24/2015 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Ondrej Turek - II.podpredseda
Štefánikova 2554/25
Zvolen
  (from: 09/16/1991 until: 10/08/1996)
Ing. Ľudmila Verčimáková - člen
Šmidkeho 1380/7
Zvolen
  (from: 10/29/2001 until: 02/03/2003)
Ing. Ľudmila Verčimáková
Šmidkeho 1380/7
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 10/05/2006)
Ing. Ľudmila Verčimáková - člen
Šmidkeho 1380/7
Zvolen
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Ľudmila Verčimáková - člen
Šmidkeho 1380/7
Zvolen
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Ľudmila Verčimáková - člen predstavenstva
Šmidkeho 1380/7
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 10/06/2006 until: 07/13/2011)
Ing. Ľudmila Verčimáková - člen predstavenstva
Šmidkeho 1380/7
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Ľudmila Verčimáková - Vice-chairman of the Board of Directors
Šmidkeho 1380/7
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 11/12/2015)
Ing. Ľudmila Verčimáková - Vice-chairman of the Board of Directors
Šmidkeho 1380/7
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 09/24/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Ing. Ján Žigmund - člen predstavenstva
Nográdyho 716/31
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/13/2011)
Ing. Ján Žigmund - člen predstavenstva
Nográdyho 716/31
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/27/2021)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/24/2020 until: 07/26/2021)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/21/2017 until: 09/23/2020)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/01/2013 until: 07/20/2017)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstvav poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma,podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 05/19/1993 until: 02/28/2013)
K názvu družstva pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 09/16/1991 until: 05/18/1993)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Renáta Monišová
Šmidkeho 1380/9
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Jozef Bubelíny
Kozačeka 2068/33
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/27/2021)
Ing. Eva Mičianová
Novozámocká 2539/10
Zvolen 960 01
From: 06/23/2021
  (from: 08/26/2021)
Milan Bogáň
Pražská 1451/15
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Milan Bogáň
Pražská 1451/15
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Jozef Bubelíny
J. Kozačeka 33
Zvolen 960 01
From: 08/20/2019
  (from: 09/27/2019 until: 07/26/2021)
Ing. Jozef Bubelíny
J. Kozačeka 33
Zvolen 960 01
From: 08/20/2019 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Eva Dúbravská
Okružná 2403/17
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/13/2011)
Eva Dúbravská
Okružná 2403/17
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Eva Dúbravská
Okružná 2403/17
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Eva Dúbravská
Okružná 2403/17
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Eva Dúbravská
Okružná 2403/17
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Eva Dúbravská
Okružná 2403/17
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/13/2011)
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Ing. Miroslav Galád
Nográdyho 1376/7
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Anna Hnilicová
A. Hlinku 2446/3
Zvolen 960 01
From: 11/06/2011
  (from: 12/16/2011 until: 07/11/2016)
Ing. Anna Hnilicová
A. Hlinku 2446/3
Zvolen 960 01
From: 11/06/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Doc. Ing. Ľubomír Javorek , CSc.
Poničana 2407/55
Zvolen
From: 06/27/1996
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Doc. Ing. Ľubomír Javorek , CSc.
Poničana 2407/55
Zvolen
From: 06/27/1996 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Doc. Ing. Ľubomír Javorek , CSc.
Poničana 2407/55
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 08/12/2011)
Doc. Ing. Ľubomír Javorek , CSc.
Poničana 2407/55
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 08/13/2011 until: 08/12/2011)
Ing. Oto Korytár
Novozámocká 8475/49
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 08/12/2011)
Ing. Oto Korytár
Novozámocká 8475/49
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 08/13/2011 until: 08/12/2011)
Ing. Eva Mičianová
Novozámocká 2539/10
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Ing. Eva Mičianová
Novozámocká 2539/10
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Slavomír Muth
Novozámocká 1350/42
Zvolen
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Slavomír Muth
Novozámocká 1350/42
Zvolen
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ľubomír Obický
Slnečná 182/10
Kováčová 962 37
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Ľubomír Obický
Slnečná 182/10
Kováčová 962 37
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Jozef Pálka
Novozámocká 8475/45
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 09/26/2019)
Ing. Jozef Pálka
Novozámocká 8475/45
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 08/20/2019
  (from: 09/27/2019 until: 09/26/2019)
Jaroslav Pisár
Strážska cesta 722/1
Zvolen
From: 06/27/1996
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Jaroslav Pisár
Strážska cesta 722/1
Zvolen
From: 06/27/1996 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Jaroslav Pisár
Strážska cesta 722/1
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 08/12/2011)
Jaroslav Pisár
Strážska cesta 722/1
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 08/13/2011 until: 08/12/2011)
Ing. Mária Sarvašová
Voljanského 1368/10
Zvolen
From: 06/27/1996
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Mária Sarvašová
Voljanského 1368/10
Zvolen
From: 06/27/1996 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
JUDr. Zuzana Schottová
Šmidkeho 1380/9
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/13/2011)
JUDr. Zuzana Schottová
Šmidkeho 1380/9
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
JUDr. Zuzana Schottová
Šmidkeho 1380/9
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
JUDr. Zuzana Schottová
Šmidkeho 1380/9
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Alena Škvarková
M. Bela 2393/11
Zvolen
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Alena Škvarková
M. Bela 2393/11
Zvolen
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen
From: 06/14/2001
  (from: 02/04/2003 until: 09/07/2006)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen
From: 06/14/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/26/2021)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen 960 01
From: 06/15/2016 Until: 06/15/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/13/2011)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen 960 01
From: 06/15/2006 Until: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/11/2016)
Ing. Igor Šufliarsky
Nográdyho 561/2
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Marta Žabenská
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011
  (from: 07/14/2011 until: 12/15/2011)
Ing. Marta Žabenská
Ľ. Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 06/14/2011 Until: 11/06/2011
  (from: 12/16/2011 until: 12/15/2011)
Registered capital: 
164 342,62 EUR
  (from: 07/14/2023)
164 093,62 EUR
  (from: 08/17/2022 until: 07/13/2023)
163 711,82 EUR
  (from: 07/27/2021 until: 08/16/2022)
163 911,02 EUR
  (from: 12/03/2020 until: 07/26/2021)
163 695,22 EUR
  (from: 07/05/2019 until: 12/02/2020)
163 612,22 EUR
  (from: 07/14/2018 until: 07/04/2019)
164 010,62 EUR
  (from: 07/21/2017 until: 07/13/2018)
164 741,02 EUR
  (from: 07/12/2016 until: 07/20/2017)
165 869,38 EUR
  (from: 07/22/2015 until: 07/11/2016)
177 987 EUR
  (from: 07/23/2014 until: 07/21/2015)
176 626 EUR
  (from: 07/26/2013 until: 07/22/2014)
175 680 EUR
  (from: 07/10/2012 until: 07/25/2013)
175 165 EUR
  (from: 07/14/2011 until: 07/09/2012)
174 335 EUR
  (from: 07/13/2010 until: 07/13/2011)
172,376 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 07/12/2010)
5 045 000 Sk
  (from: 07/14/2008 until: 08/04/2009)
4 944 000 Sk
  (from: 07/10/2007 until: 07/13/2008)
4 867 500 Sk
  (from: 09/08/2006 until: 07/09/2007)
4 777 500 Sk
  (from: 06/29/2005 until: 09/07/2006)
4 347 000 Sk
  (from: 07/02/2004 until: 06/28/2005)
3 796 000 Sk
  (from: 09/30/2003 until: 07/01/2004)
3 898 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 09/29/2003)
3 437 500 Sk
  (from: 10/29/2001 until: 02/03/2003)
3 231 000 Sk
  (from: 12/29/2000 until: 10/28/2001)
2 966 000 Sk
  (from: 01/26/2000 until: 12/28/2000)
2 061 000 Sk
  (from: 05/19/1993 until: 01/25/2000)
Basic member contribution: 
16,6 EUR pre členov družstva
  (from: 08/05/2009)
500 Sk pre členov družstva
  (from: 02/04/2003 until: 08/04/2009)
500 Sk pre členov ktorým bol byt prevedený
  (from: 05/19/1993 until: 02/03/2003)
3 000 Sk pre nebývajúcich členov družstva
  (from: 05/19/1993 until: 02/03/2003)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 19.10.1963 podľa vzorových sta- nov stavebných bytových družstiev. Stary spis: Dr 407 . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 30.4.1991 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.
  (from: 09/16/1991)
. Zhromaždenie delegátov dňa 19.12.1992 schválilo nové stanovy. Družstvo sa v zmysle ust. § 22 zák.č. 42/92 Zb. a § 765 Obch. zák. sa pretransformovalo na družstvo.
  (from: 05/19/1993)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 12.5.1994 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/24/1994)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 29.5.1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/12/1997)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 27.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/26/2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.5.2000 schvá- lilo zmenu stanov.
  (from: 12/29/2000)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 14.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/29/2001)
Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 30.5.2002 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č.500/2001 Z.z.
  (from: 02/04/2003)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 28.05.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/30/2003)
Date of updating data in databases:  03/02/2024
Date of extract :  03/05/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person