Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  801/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Drienovec
  (from: 03/09/1993)
Registered seat: 
Drienovec 044 01
  (from: 07/04/2006)
Identification number (IČO): 
31 668 321
  (from: 03/09/1993)
Date of entry: 
03/09/1993
  (from: 03/09/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/09/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/09/1993)
práce a služby poľnohospodárske, zemné práce
  (from: 03/09/1993)
ťažba kameňa, jeho drvenie a predaj
  (from: 03/09/1993)
obchodná činnosť - rastlinné a živočíšne výrobky, živé zvieratá
  (from: 03/09/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 03/09/1993)
prípravné práce na stavbu
  (from: 03/09/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/09/1993)
Ladislav Bujanský - člen
319
Drienovec 044 01
From: 01/19/1993
  (from: 06/17/2016)
Achác Szabó - Member of the Board of Directors
370
Drienovec
From: 01/19/1993
  (from: 04/26/2022)
Ing. Mária Pallaiová - podpredseda
Hájska 579/8
Turňa nad Bodvou 044 02
From: 01/19/1993
  (from: 06/17/2016)
Ladislav Gergely - Chairman of the Board of Directors
Nám. Ľ. Štúra 968/12
Moldava nad Bodvou
From: 03/16/2001
  (from: 04/26/2022)
Attila Žigrai - člen
362
Drienovec 044 01
From: 04/22/2006
  (from: 07/04/2006)
Acting: 
Za družstvo navonok koná predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je prepísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 03/09/1993)
Registered capital: 
17 095 EUR
  (from: 02/14/2009)
Basic member contribution: 
664 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 02/14/2009)
3 320 EUR pre právnickú osobu
  (from: 02/14/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo rozdelením Poľnohospodárskeho družstva Budulov, na základe transformačného projektu schváleného dňa 18.12.1992 podľa zák.č. 42/92 Zb. a založené bolo ustanovujúcou schôdzou družstva dňa 19.1.1993, ktorá schválila stanovy družstva.
  (from: 03/09/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 6.3.1998 vo forme dodatku k stanovám.
  (from: 07/22/1998)
Zápisnica z VČS družstva zo dňa 15.3.1996.
  (from: 11/03/1998)
Zmena stanov družstva zo dňa 7.3.2003.
  (from: 01/12/2004)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person