Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  801/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Drienovec
  (from: 03/09/1993)
Registered seat: 
Drienovec 044 01
  (from: 07/04/2006)
Drienovec
  (from: 03/09/1993 until: 07/03/2006)
Identification number (IČO): 
31 668 321
  (from: 03/09/1993)
Date of entry: 
03/09/1993
  (from: 03/09/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/09/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/09/1993)
práce a služby poľnohospodárske, zemné práce
  (from: 03/09/1993)
ťažba kameňa, jeho drvenie a predaj
  (from: 03/09/1993)
obchodná činnosť - rastlinné a živočíšne výrobky, živé zvieratá
  (from: 03/09/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 03/09/1993)
prípravné práce na stavbu
  (from: 03/09/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/09/1993)
Ladislav Bujanský - člen
319
Drienovec 044 01
From: 01/19/1993
  (from: 06/17/2016)
Achác Szabó - Member of the Board of Directors
370
Drienovec
From: 01/19/1993
  (from: 04/26/2022)
Ing. Mária Pallaiová - podpredseda
Hájska 579/8
Turňa nad Bodvou 044 02
From: 01/19/1993
  (from: 06/17/2016)
Ladislav Gergely - Chairman of the Board of Directors
Nám. Ľ. Štúra 968/12
Moldava nad Bodvou
From: 03/16/2001
  (from: 04/26/2022)
Attila Žigrai - člen
362
Drienovec 044 01
From: 04/22/2006
  (from: 07/04/2006)
Jozef Baláž - člen
18
Drienovec
  (from: 03/09/1993 until: 12/10/1997)
Jozef Baláž - člen
18
Drienovec
  (from: 12/11/1997 until: 02/01/2000)
Ladislav Bujansky - člen
175
Drienovec
  (from: 03/09/1993 until: 12/10/1997)
Ladislav Bujansky - člen
175
Drienovec
  (from: 12/11/1997 until: 01/11/2004)
Ladislav Bujansky - člen
175
Drienovec
From: 01/19/1993
  (from: 01/12/2004 until: 06/16/2016)
Ladislav Gergely - predseda
Nám. Ľ. Štúra 968/12
Moldava nad Bodvou
  (from: 09/17/2001 until: 01/11/2004)
Nesta Képešová - člen
376
Drienovec
  (from: 03/09/1993 until: 12/10/1997)
Nesta Képešová - člen
376
Drienovec
  (from: 12/11/1997 until: 11/02/1998)
Ing. Mária Pallaiová - člen
579
Turňa nad Bodvou
  (from: 03/09/1993 until: 12/10/1997)
Ing. Mária Pallaiová - člen
579
Turňa nad Bodvou
  (from: 12/11/1997 until: 02/01/2000)
Ing. Mária Pallaiová - podpredseda
579
Turňa nad Bodvou
  (from: 02/02/2000 until: 01/11/2004)
Ing. Mária Pallaiová - podpredseda
579
Turňa nad Bodvou
From: 01/19/1993
  (from: 01/12/2004 until: 06/16/2016)
Ján Samec - člen
446
Drienovec
  (from: 03/09/1993 until: 12/10/1997)
Achác Szabó - člen
370
Drienovec
  (from: 02/02/2000 until: 01/11/2004)
Achác Szabó - podpredseda
370
Drienovec
  (from: 03/09/1993 until: 12/10/1997)
Achác Szabó - podpredseda
370
Drienovec
  (from: 12/11/1997 until: 02/01/2000)
Ján Szamec - člen
446
Drienovec
  (from: 12/11/1997 until: 01/11/2004)
Ján Szamec - člen
446
Drienovec
From: 01/19/1993
  (from: 01/12/2004 until: 03/08/2022)
Ján Szamec - člen
446
Drienovec
From: 01/19/1993 Until: 07/01/2021
  (from: 03/09/2022 until: 03/08/2022)
Jozef Szaniszló - predseda
411
Drienovec
  (from: 03/09/1993 until: 12/10/1997)
Jozef Szaniszló - predseda
411
Drienovec
  (from: 12/11/1997 until: 09/16/2001)
František Tatrai - člen
225
Drienovec
  (from: 02/02/2000 until: 01/11/2004)
František Tatrai - člen
225
Drienovec
From: 02/19/1999
  (from: 01/12/2004 until: 07/03/2006)
František Tatrai - člen
225
Drienovec 044 01
From: 02/19/1999 Until: 04/21/2006
  (from: 07/04/2006 until: 07/03/2006)
Július Varga - člen
263
Drienovec
  (from: 11/03/1998 until: 01/11/2004)
Július Varga - člen
263
Drienovec
From: 03/15/1993
  (from: 01/12/2004 until: 03/08/2022)
Július Varga - člen
263
Drienovec
From: 03/15/1993 Until: 07/01/2021
  (from: 03/09/2022 until: 03/08/2022)
Achác Szabó - člen
370
Drienovec
From: 01/19/1993
  (from: 01/12/2004 until: 04/25/2022)
Ladislav Gergely - predseda
Nám. Ľ. Štúra 968/12
Moldava nad Bodvou
From: 03/16/2001
  (from: 01/12/2004 until: 04/25/2022)
Acting: 
Za družstvo navonok koná predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je prepísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 03/09/1993)
Registered capital: 
17 095 EUR
  (from: 02/14/2009)
515 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 02/13/2009)
Basic member contribution: 
664 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 02/14/2009)
3 320 EUR pre právnickú osobu
  (from: 02/14/2009)
5 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 01/11/2004)
20 000 Sk pre fyzickú osobu
  (from: 01/12/2004 until: 02/13/2009)
100 000 Sk pre právnickú osobu
  (from: 01/12/2004 until: 02/13/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo rozdelením Poľnohospodárskeho družstva Budulov, na základe transformačného projektu schváleného dňa 18.12.1992 podľa zák.č. 42/92 Zb. a založené bolo ustanovujúcou schôdzou družstva dňa 19.1.1993, ktorá schválila stanovy družstva.
  (from: 03/09/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 6.3.1998 vo forme dodatku k stanovám.
  (from: 07/22/1998)
Zápisnica z VČS družstva zo dňa 15.3.1996.
  (from: 11/03/1998)
Zmena stanov družstva zo dňa 7.3.2003.
  (from: 01/12/2004)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person