Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1065/V

Business name: 
SUPAKO-NOVA a.s. v likvidácii
  (from: 09/18/2002 until: 04/20/2004)
Registered seat: 
Hlavná 146
Gelnica 056 01
  (from: 04/21/1999 until: 04/20/2004)
Identification number (IČO): 
36 190 454
  (from: 04/21/1999)
Date of entry: 
05/01/1999
  (from: 04/21/1999)
Date of deletion: 
04/21/2004
  (from: 04/21/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím spoločníkov
  (from: 04/21/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/21/1999)
Capital: 
45 040 000 Sk
  (from: 04/21/1999 until: 04/20/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd Sa vo vložke číslo 1065/V pri: Obchodné meno: SUPAKO-NOVA a.s. v likvidácii Sídlo: Hlavná 146, 056 01 Gelnica IČO: 36 190 454 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 5K 9/03-5 zo dňa 21.2.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.3.2003 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 21.4.2004.
  (from: 04/21/2004)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person