Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10222/N

Business name: 
Ochrana a bezpečnosť SE, s.r.o.
  (from: 09/18/2019)
Registered seat: 
časť Mochovce 104
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 09/18/2019)
Identification number (IČO): 
36 560 791
  (from: 06/08/2004)
Date of entry: 
06/08/2004
  (from: 06/08/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/2019)
Objects of the company: 
strážna služba: 1) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom 2) ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach 3) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste 4) ochrana majetku pri preprave 5) ochrana prepravy majetku a osoby 6) ochrana osoby 7) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia 8) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby 9) vypracúvanie plánu ochrany 10) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode 11) odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
  (from: 09/18/2019)
administratívne služby
  (from: 09/18/2019)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 09/18/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/18/2019)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/18/2019)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 09/18/2019)
kuriérske služby
  (from: 09/18/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/18/2019)
technická služba – projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 09/18/2019)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 09/18/2019)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 09/18/2019)
oprava odevov, textilu a bytového textilu
  (from: 09/18/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/18/2019)
Ing. Tomáš Hruška
5.apríla 1024/15
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 09/18/2019
  (from: 09/18/2019)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedením svojho mena a priezviska a funkcie.
  (from: 09/18/2019)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedením svojho mena a priezviska a funkcie.
  (from: 09/18/2019)
Capital: 
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 09/18/2019)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.08.2019 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a.s., so sídlom časť Mochovce 104, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 36 560 791 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10222/N na spoločnosť Ochrana a bezpečnosť SE, s.r.o., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 18.09.2019.
  (from: 09/18/2019)
Date of updating data in databases:  11/25/2022
Date of extract :  11/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person