Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10222/N

Business name: 
Ochrana a bezpečnosť SE, s.r.o.
  (from: 09/18/2019)
Ochrana a bezpečnosť SE, a.s.
  (from: 06/08/2004 until: 09/17/2019)
Registered seat: 
časť Mochovce 104
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 09/18/2019)
časť Mochovce 104
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 08/29/2013 until: 09/17/2019)
Mochovce 935 39
  (from: 06/08/2004 until: 08/28/2013)
Identification number (IČO): 
36 560 791
  (from: 06/08/2004)
Date of entry: 
06/08/2004
  (from: 06/08/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/2019)
Joint-stock company
  (from: 06/08/2004 until: 09/17/2019)
Objects of the company: 
strážna služba: 1) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom 2) ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach 3) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste 4) ochrana majetku pri preprave 5) ochrana prepravy majetku a osoby 6) ochrana osoby 7) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia 8) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby 9) vypracúvanie plánu ochrany 10) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode 11) odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
  (from: 09/18/2019)
administratívne služby
  (from: 09/18/2019)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 09/18/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/18/2019)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/18/2019)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 09/18/2019)
kuriérske služby
  (from: 09/18/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/18/2019)
technická služba – projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 09/18/2019)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 09/18/2019)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 09/18/2019)
oprava odevov, textilu a bytového textilu
  (from: 09/18/2019)
strážna služba: 1) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom 2) ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach 3) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste 4) ochrana majetku pri preprave 5) ochrana prepravy majetku a osoby 6) ochrana osoby 7) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia 8) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby 9) vypracúvanie plánu ochrany 10) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode 11) odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
  (from: 06/08/2004 until: 09/17/2019)
administratívne služby
  (from: 07/17/2010 until: 09/17/2019)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/17/2010 until: 09/17/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/17/2010 until: 09/17/2019)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidalmi, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 07/17/2010 until: 11/02/2016)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/17/2010 until: 09/17/2019)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 07/17/2010 until: 09/17/2019)
kuriérske služby
  (from: 07/17/2010 until: 09/17/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/17/2010 until: 09/17/2019)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/17/2010 until: 05/16/2017)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 07/17/2010 until: 11/02/2016)
technická služba – projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 01/19/2016 until: 09/17/2019)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 11/03/2016 until: 09/17/2019)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 05/17/2017 until: 09/17/2019)
oprava odevov, textilu a bytového textilu
  (from: 11/23/2017 until: 09/17/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/18/2019)
Managing board
  (from: 06/08/2004 until: 09/17/2019)
Ing. Tomáš Hruška
5.apríla 1024/15
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 09/18/2019
  (from: 09/18/2019)
Ing. Jozef Gajdoš - člen
Dunajská 10
Nitra 949 11
From: 05/22/2008
  (from: 06/18/2008 until: 01/07/2013)
Ing. Jozef Gajdoš - člen
Dunajská 10
Nitra 949 11
From: 05/22/2008 Until: 12/07/2012
  (from: 01/08/2013 until: 01/07/2013)
JUDr. Alexander Gergely - člen
461
Dedinka 941 50
From: 09/24/2015
  (from: 11/13/2015 until: 06/20/2017)
Cyril Hudák - podpredseda
Pražská 10
Košice 040 11
From: 06/25/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/09/2011)
Cyril Hudák - podpredseda
Pražská 10
Košice 040 11
From: 06/25/2007 Until: 07/31/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Ing. Pavol Chrančok - člen
248
Podlužany 956 52
From: 06/02/2004
  (from: 06/08/2004 until: 05/28/2007)
Ing. Pavol Chrančok - člen
248
Podlužany 956 52
From: 06/02/2004 Until: 08/01/2006
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Ing. Ján Olexa - predseda
Budapeštianska 2
Košice 040 01
From: 06/02/2004
  (from: 06/08/2004 until: 06/20/2017)
Ing. Ján Olexa - predseda
Budapeštianska 2
Košice 040 01
From: 06/02/2004
  (from: 06/21/2017 until: 12/17/2018)
Ing. Ján Olexa - predseda
Budapeštianska 2
Košice 040 01
From: 06/02/2004 Until: 12/06/2018
  (from: 12/18/2018 until: 12/17/2018)
Ing. Stanislav Sládok - podpredseda
Zd. Nejedlého 22
Levice 934 01
From: 06/02/2004
  (from: 06/08/2004 until: 07/30/2007)
Ing. Stanislav Sládok - podpredseda
Zd. Nejedlého 22
Levice 934 01
From: 06/02/2004 Until: 06/25/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Róbert Svisták - podpredseda predstavenstva
Hlavná 105/37
Košice 040 01
From: 09/22/2011
  (from: 11/10/2011 until: 08/28/2013)
Ing. Róbert Svisták - podpredseda predstavenstva
Hlavná 105/37
Košice 040 01
From: 09/22/2011 Until: 06/10/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/28/2013)
Mgr. Ondrej Valocka
Sídlisko pri prameni 1354/13
Levoča 054 01
From: 01/12/2017
  (from: 02/04/2017 until: 02/22/2017)
Mgr. Ondrej Valocka - člen
Sídlisko pri prameni 1354/13
Levoča 054 01
From: 12/07/2012
  (from: 01/08/2013 until: 02/03/2017)
Mgr. Ondrej Valocka - člen
Sídlisko pri prameni 1354/13
Levoča 054 01
From: 12/07/2012 Until: 01/11/2017
  (from: 02/04/2017 until: 02/03/2017)
Mgr. Ondrej Valocka - náhradný člen predstavenstva
Sídlisko pri prameni 1354/13
Levoča 054 01
From: 01/12/2017
  (from: 02/23/2017 until: 06/20/2017)
Mgr. Ondrej Valocka - náhradný člen predstavenstva
Sídlisko pri prameni 1354/13
Levoča 054 01
From: 01/12/2017
  (from: 06/21/2017 until: 11/22/2017)
Mgr. Ondrej Valocka - náhradný člen predstavenstva
Sídlisko pri prameni 1354/13
Levoča 054 01
From: 01/12/2017 Until: 09/25/2017
  (from: 11/23/2017 until: 11/22/2017)
JUDr. Alexander Gergely - člen
461
Dedinka 941 50
From: 09/24/2015 Until: 09/18/2019
  (from: 09/18/2019 until: 09/17/2019)
Ing. Tomáš Hruška - predseda
5.apríla 1024/15
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 12/07/2018 Until: 09/18/2019
  (from: 09/18/2019 until: 09/17/2019)
JUDr. Alexander Gergely - člen
461
Dedinka 941 50
From: 09/24/2015
  (from: 06/21/2017 until: 09/17/2019)
Ing. Tomáš Hruška - predseda
5.apríla 1024/15
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 12/07/2018
  (from: 12/18/2018 until: 09/17/2019)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedením svojho mena a priezviska a funkcie.
  (from: 09/18/2019)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedením svojho mena a priezviska a funkcie.
  (from: 09/18/2019)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia Predstavestva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpsujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/23/2017 until: 09/17/2019)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia Predstavenstva. V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy traja členovia Predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/13/2015 until: 11/22/2017)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/08/2004 until: 11/12/2015)
Capital: 
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 09/18/2019)
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 09/18/2019)
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 09/18/2019)
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 09/18/2019)
33 193,9 EUR Paid up: 33 193,9 EUR
  (from: 03/11/2009 until: 09/17/2019)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/08/2004 until: 03/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Druh: kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 03/11/2009 until: 09/17/2019)
Number of shares: 10
Druh: kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/08/2004 until: 03/10/2009)
Stockholder: 
Slovenské elektrárne, a.s.
Hraničná 12
Bratislava 827 36
  (from: 06/08/2004 until: 07/16/2010)
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
Bratislava 821 09
  (from: 07/17/2010 until: 09/17/2019)
Supervisory board: 
Miloš Bednár
Hronská 18
Bratislava 821 07
From: 12/08/2011
  (from: 01/03/2012 until: 06/16/2014)
Miloš Bednár
Hronská 18
Bratislava 821 07
From: 12/08/2011 Until: 03/27/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
Mgr. Peter Bollardt
Šoltésovej 18
Bratislava 811 08
From: 03/27/2014
  (from: 06/17/2014 until: 02/02/2015)
Mgr. Peter Bollardt
Šoltésovej 18
Bratislava 811 08
From: 03/27/2014 Until: 12/29/2014
  (from: 02/03/2015 until: 02/02/2015)
Mgr. Anton Bukna
Sereďská 118/722
Hlohovec - Šulekovo 920 03
From: 06/24/2011
  (from: 11/10/2011 until: 05/16/2017)
Mgr. Anton Bukna
Sereďská 118/722
Hlohovec - Šulekovo 920 03
From: 06/24/2011 Until: 03/20/2017
  (from: 05/17/2017 until: 05/16/2017)
Mgr. Anton Bukna
Sereďská 722
Hlohovec-Šulekovo 920 03
From: 01/01/2005
  (from: 03/11/2005 until: 11/09/2011)
Mgr. Anton Bukna
Sereďská 722
Hlohovec-Šulekovo 920 03
From: 01/01/2005 Until: 06/24/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
František Gies
Perecká 4
Levice 934 05
From: 06/25/2007
  (from: 07/31/2007 until: 03/10/2009)
František Gies
Perecká 4
Levice 934 05
From: 06/25/2007 Until: 01/07/2009
  (from: 03/11/2009 until: 03/10/2009)
Ing. Eva Havašiová
Chrobákova 14
Bratislava 800 00
From: 06/02/2004
  (from: 06/08/2004 until: 07/06/2006)
Ing. Eva Havašiová
Chrobákova 14
Bratislava 800 00
From: 06/02/2004 Until: 06/06/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/06/2006)
Ing. Margaréta Ivanová
Ladzianskeho 8
Bratislava 831 01
From: 03/27/2014
  (from: 06/17/2014 until: 02/02/2015)
Ing. Margaréta Ivanová - člen
Ladzianskeho 8
Bratislava 831 01
From: 03/27/2014
  (from: 02/03/2015 until: 08/03/2015)
Ing. Margaréta Ivanová - člen
Ladzianskeho 8
Bratislava 831 01
From: 03/27/2014 Until: 06/10/2015
  (from: 08/04/2015 until: 08/03/2015)
Mgr. Peter Kasanický - predseda
Dostojevského rad 13/C
Bratislava 811 09
From: 12/30/2014
  (from: 02/03/2015 until: 01/04/2018)
Mgr. Peter Kasanický - predseda
Dostojevského rad 13/C
Bratislava 811 09
From: 12/30/2014 Until: 09/27/2017
  (from: 01/05/2018 until: 01/04/2018)
Andrej Dušan Lipták
Roľnícka 9029/10
Bratislava 831 07
From: 06/06/2006
  (from: 07/07/2006 until: 02/02/2007)
Andrej Dušan Lipták
Roľnícka 9029/10
Bratislava 831 07
From: 06/06/2006 Until: 11/29/2006
  (from: 02/03/2007 until: 02/02/2007)
Katarína Maletzová
Jána Smreka 12
Bratislava 841 07
From: 12/13/2006
  (from: 02/03/2007 until: 06/16/2014)
Katarína Maletzová
Jána Smreka 12
Bratislava 841 07
From: 12/13/2006 Until: 03/27/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
Alexander Molnár
93
Dedinka 941 50
From: 01/01/2005
  (from: 03/11/2005 until: 11/09/2011)
Alexander Molnár
93
Dedinka 941 50
From: 01/01/2005 Until: 06/24/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Milan Peter
Tranovského 22
Bratislava 841 02
From: 01/07/2009
  (from: 03/11/2009 until: 01/02/2012)
Milan Peter
Tranovského 22
Bratislava 841 02
From: 01/07/2009 Until: 12/08/2011
  (from: 01/03/2012 until: 01/02/2012)
Ing. Peter Repčík
Žitavská 4
Bratislava 800 00
From: 06/02/2004
  (from: 06/08/2004 until: 07/06/2006)
Ing. Peter Repčík
Žitavská 4
Bratislava 800 00
From: 06/02/2004 Until: 06/06/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/06/2006)
Jana Sovišová
Saratovská 17
Bratislava 841 02
From: 01/07/2009
  (from: 03/11/2009 until: 01/07/2013)
Jana Sovišová
Saratovská 17
Bratislava 841 02
From: 01/07/2009 Until: 01/07/2013
  (from: 01/08/2013 until: 01/07/2013)
Branislav Strýček
Pekná cesta 9
Bratislava 800 00
From: 06/06/2006
  (from: 07/07/2006 until: 03/10/2009)
Branislav Strýček
Pekná cesta 9
Bratislava 800 00
From: 06/06/2006 Until: 01/07/2009
  (from: 03/11/2009 until: 03/10/2009)
RNDr. Marián Šíp
Východná 32
Levice 934 01
From: 06/02/2004
  (from: 06/08/2004 until: 07/30/2007)
RNDr. Marián Šíp
Východná 32
Levice 934 01
From: 06/02/2004 Until: 06/25/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Juraj Titurus
Hronské Kľačany 279
Hronské Kľačany 935 29
From: 06/24/2011
  (from: 11/10/2011 until: 05/16/2017)
Juraj Titurus
Hronské Kľačany 279
Hronské Kľačany 935 29
From: 06/24/2011 Until: 03/20/2017
  (from: 05/17/2017 until: 05/16/2017)
Ing. Mária Vandlíková - člen
Hollého 4
Stupava 900 31
From: 01/07/2013
  (from: 01/08/2013 until: 06/16/2014)
Ing. Mária Vandlíková - člen
Hollého 4
Stupava 900 31
From: 01/07/2013 Until: 03/27/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
Ing. Miloš Bednár
Hronská 18
Bratislava 821 07
From: 03/27/2014 Until: 09/18/2019
  (from: 09/18/2019 until: 09/17/2019)
Ing. Zoltán Zerola
Konopná 7
Levice 934 05
From: 06/15/2015 Until: 06/15/2019
  (from: 09/18/2019 until: 09/17/2019)
Juraj Titurus
Na Dolinke, Čierne Kľačany 435/2
Zlaté Moravce 953 05
From: 03/21/2017 Until: 09/18/2019
  (from: 09/18/2019 until: 09/17/2019)
Martin Matúš
Špačinská cesta 633/13
Trnava 917 01
From: 03/21/2017 Until: 09/18/2019
  (from: 09/18/2019 until: 09/17/2019)
Ing. Michal Kremeň - člen
Gaštanová 39
Žilina 010 07
From: 09/28/2017 Until: 09/18/2019
  (from: 09/18/2019 until: 09/17/2019)
Ing. Miloš Bednár
Hronská 18
Bratislava 821 07
From: 03/27/2014
  (from: 06/17/2014 until: 09/17/2019)
Ing. Zoltán Zerola
Konopná 7
Levice 934 05
From: 06/15/2015
  (from: 08/04/2015 until: 09/17/2019)
Juraj Titurus
Na Dolinke, Čierne Kľačany 435/2
Zlaté Moravce 953 05
From: 03/21/2017
  (from: 05/17/2017 until: 09/17/2019)
Martin Matúš
Špačinská cesta 633/13
Trnava 917 01
From: 03/21/2017
  (from: 05/17/2017 until: 09/17/2019)
Ing. Michal Kremeň - člen
Gaštanová 39
Žilina 010 07
From: 09/28/2017
  (from: 01/05/2018 until: 09/17/2019)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.08.2019 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a.s., so sídlom časť Mochovce 104, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 36 560 791 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10222/N na spoločnosť Ochrana a bezpečnosť SE, s.r.o., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 18.09.2019.
  (from: 09/18/2019)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person