Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14965/R

Business name: 
IXUS, s.r.o.
  (from: 08/04/2004 until: 05/19/2009)
PE & ZO CITY s.r.o.
  (from: 07/25/2002 until: 08/03/2004)
IBBC, s.r.o.
  (from: 05/14/1999 until: 07/24/2002)
Registered seat: 
Považská 1984/8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 02/09/2006 until: 05/19/2009)
Hollého 10/1915
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/30/2005 until: 02/08/2006)
Trenčianska 2192/35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/04/2004 until: 09/29/2005)
Ružinovská 1
Bratislava 821 02
  (from: 07/25/2002 until: 08/03/2004)
Rozvodná 23
Bratislava 831 03
  (from: 04/22/2002 until: 07/24/2002)
Jelačičova 6
Bratislava 821 08
  (from: 05/14/1999 until: 04/21/2002)
Identification number (IČO): 
35 766 115
  (from: 05/14/1999)
Date of entry: 
05/14/1999
  (from: 05/14/1999)
Person dissolved from: 
6. 5. 2009
  (from: 05/20/2009)
Date of deletion: 
05/20/2009
  (from: 05/20/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/20/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/14/1999)
Objects of the company: 
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
finančný leasing
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
leasing hnuteľných vecí
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
prenájom nehnuteľností sposkytovaním doplnkových služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
organizovanie výstav a veľtrhov
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
organizovanie kurzov, školení, seminárov, kúltúrnych a športových podujatí
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
upratovacie práce
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/09/2002 until: 05/19/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/09/2002 until: 05/19/2009)
Partners: 
Tomáš Kraus
Jiráskova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/23/2003 until: 08/03/2004)
Branislav Novosad
Plzenská 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 06/13/2001 until: 04/21/2002)
Branislav Novosad
Plzenská 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 05/14/1999 until: 06/12/2001)
Barbora Novosadová
Plzenská 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 05/14/1999 until: 06/12/2001)
Michal Obeda
Hollého 10/1915
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 02/08/2006)
Iveta Otiepková
Trenčianska 2192/35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 08/04/2004 until: 09/29/2005)
Zoltán Petrovič
Zemplínska 4
Senec 903 01
Slovak Republic
  (from: 07/25/2002 until: 06/22/2003)
Andrej Pilát
Rozvodná 23
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 04/22/2002 until: 07/24/2002)
Martin Majtán
Považská 1984/8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 02/09/2006 until: 05/19/2009)
Contribution of each member: 
Branislav Novosad
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/14/1999 until: 06/12/2001)
Barbora Novosadová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/14/1999 until: 06/12/2001)
Branislav Novosad
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/13/2001 until: 04/21/2002)
Andrej Pilát
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/22/2002 until: 07/24/2002)
Zoltán Petrovič
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/25/2002 until: 06/22/2003)
Tomáš Kraus
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/23/2003 until: 08/03/2004)
Iveta Otiepková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/04/2004 until: 09/29/2005)
Michal Obeda
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 02/08/2006)
Martin Majtán
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/09/2006 until: 05/19/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/25/2002 until: 05/19/2009)
konatelia
  (from: 05/14/1999 until: 07/24/2002)
Tomáš Kraus
Jiráskova 8
Bratislava
From: 05/19/2003
  (from: 06/23/2003 until: 08/03/2004)
Tomáš Kraus
Jiráskova 8
Bratislava
From: 05/19/2003 Until: 07/28/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Branislav Novosad
Plzenská 11
Bratislava 831 03
  (from: 05/14/1999 until: 04/21/2002)
Barbora Novosadová
Plzenská 11
Bratislava 831 03
  (from: 05/14/1999 until: 06/12/2001)
Michal Obeda
Hollého 10/1915
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 09/08/2005
  (from: 09/30/2005 until: 02/08/2006)
Michal Obeda
Hollého 10/1915
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 09/08/2005 Until: 01/29/2006
  (from: 02/09/2006 until: 02/08/2006)
Iveta Otiepková
Trenčianska 2192/35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/28/2004
  (from: 08/04/2004 until: 09/29/2005)
Iveta Otiepková
Trenčianska 2192/35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/28/2004 Until: 09/07/2005
  (from: 09/30/2005 until: 09/29/2005)
Zoltán Petrovič
Zemplínska 4
Senec 903 01
From: 07/25/2002 Until: 05/19/2003
  (from: 07/25/2002 until: 06/22/2003)
Andrej Pilát
Rozvodná 23
Bratislava 831 03
From: 04/16/2002
  (from: 04/22/2002 until: 07/24/2002)
Martin Majtán
Považská 1984/8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/30/2006
  (from: 02/09/2006 until: 05/19/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí označenie funkcie a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/09/2006 until: 05/19/2009)
Samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 09/30/2005 until: 02/08/2006)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov v plnej miere samostatne.
  (from: 07/25/2002 until: 09/29/2005)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov v plnej miere samostatne.
  (from: 05/14/1999 until: 07/24/2002)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/25/2002 until: 05/19/2009)
200 000 Sk
  (from: 05/14/1999 until: 07/24/2002)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 36CbR/32/2007-32 zo dňa 19. marca 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2009, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť IXUS, s.r.o. so sídlom Považská 1984/8, Nové Mesto nad Váhom, IČO 35 766 115, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 14965/R.
  (from: 05/20/2009)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.4.1999 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení Zák.č. 11/1998 Zz.
  (from: 05/14/1999 until: 05/19/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2001. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.5.2001.
  (from: 06/13/2001 until: 05/19/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.4.2002 o prevode obchodného podielu, odvolaní a menovaní konateľa, zmena sídla. Funkcia konateľa Ing. B. Novosada sa končí dňom 16.4.2002.
  (from: 04/22/2002 until: 05/19/2009)
Notárska zápisnica č. N 237/2002, Nz 225/2002 zo dňa 10.7.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu, zmluvu o prevode obchodného podielu, zmenu zakladateľskej listiny a zmenu konateľa. Deň zániku funkcie konateľa Andrej Pilát: dňom zápisu zmeny konateľa do obchodného registra. Zmena obchodného mena z pôvodného IBBC, s.r.o. na nové PE & ZO CITY s.r.o.
  (from: 07/25/2002 until: 05/19/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.8.2002.
  (from: 10/09/2002 until: 05/19/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.5.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu, zmene konateľov. Funkcia konateľa Z. Petroviča sa končí dňom 19.5.2003.
  (from: 06/23/2003 until: 05/19/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2004. Zmena obchodného mena z pôvodného PE & ZO CITY s.r.o. na IXUS, s.r.o. Funkcia konateľ Tomáša Krausa skončila 28.7.2004.
  (from: 08/04/2004 until: 05/19/2009)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person