Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21321/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.
  (from: 08/01/2020)
Registered seat: 
Námestie SNP 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 12/09/2020)
Identification number (IČO): 
31 417 884
  (from: 07/21/1992)
Date of entry: 
07/21/1992
  (from: 07/21/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/21/1992)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 04/04/1996)
reklamné služby
  (from: 04/04/1996)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/04/1996)
služby spojené s organizovaním výstav, veľtrhov a kongresov
  (from: 04/04/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/04/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/19/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/19/1999)
výroba, spracovanie a uvádzanie osiva do obehu
  (from: 02/16/2000)
nákup, dovoz, skladovanie a predaj chemických prípravkov používaných v poľnohospodárstve
  (from: 05/03/2000)
Partners: 
Corteva Holding Netherlands 3 B.V.
Zuid-Oostsingel 24 d
Bergen op Zoom 4611BB
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 20 061 664
  (from: 12/09/2020)
Contribution of each member: 
Corteva Holding Netherlands 3 B.V.
Amount of investment: 169 289 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 169 289 EUR
  (from: 12/09/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/13/2004)
Ing. Karel Sikora , Ph.D.
Na Tabulovém vrchu 1281/5
Olomouc - Nová Ulica 779 00
Česká republika
From: 06/18/2019
  (from: 11/29/2019)
Jozef Šipek
residence in the Slovak Republic :
Š. Závodníka 1847/14C
Prievidza 971 01
From: 06/18/2019
  (from: 11/29/2019)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 01/13/2004)
Procuration: 
Ing. Petr Portych
Na Pískách 519
Hostovice 253 01
Česká republika
From: 11/29/2019
  (from: 11/29/2019)
Všetci prokuristi sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne.
  (from: 11/29/2019)
Capital: 
169 289 EUR Paid up: 169 289 EUR
  (from: 07/24/2009)
Other legal facts: 
Zmena zapísaná na základe zmeny zakladatels kej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 12.8.1993, spísanej vo forme notárskej zápisnice. Stary spis: S.r.o. 4847 Stary spis: S.r.o. 19496
  (from: 10/25/1993)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 24.08.1995. Stary spis: S.r.o. 4847 Stary spis: S.r.o. 19496
  (from: 10/26/1995)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice zo dňa 22.02.1996 č. N 105/96, Nz 102/96. Stary spis: S.r.o. 4847 Stary spis: S.r.o. 19496
  (from: 04/04/1996)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 109/97, Nz 106/97 zo dňa 22.10.1997 spísaná notárkou JUDr. Evou Imrišovou. Stary spis: S.r.o. 19496
  (from: 01/20/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 341/98, Nz 270/98 zo dňa 15.7.1998. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 479/98, Nz 378/98 zo dňa 23.10.1998 v súlade so zák.č. 11/98 Z.z,.
  (from: 01/19/1999)
Zápisnica zo zasadania mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti PIONEER HI-BRED Slovensko spol. s r.o. zo dňa 25.1.2000.
  (from: 02/16/2000)
Rozhodnutie OÚ v Senci zn.: ŠOH - 129/2000 zo dňa 17.4.2000.
  (from: 05/03/2000)
Notárska zápisnica N 547/2002, Nz 542/2002 z 12.12.2002, rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti.
  (from: 01/13/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2005 - zmena členov dozornej rady
  (from: 04/12/2005)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DuPont Slovakia s.r.o. 44030118 ,
Tomášikova
64
  (from: 11/01/2016)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person