Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4395/B

Business name: 
Verejné prístavy, a. s.
  (from: 01/31/2008)
Registered seat: 
Prístavná 10
Bratislava 821 09
  (from: 01/31/2008)
Identification number (IČO): 
36 856 541
  (from: 01/31/2008)
Date of entry: 
01/31/2008
  (from: 01/31/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/31/2008)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb v zmysle § 4 ods. 1 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení zmien a doplnkov
  (from: 01/31/2008)
zabezpečovanie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov vrátane spracovania krátkodobých a dlhodobých koncepcií ich rozvoja
  (from: 12/04/2008)
zabezpečovanie prevádzky, evidencie,údržby a opravy objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavov
  (from: 12/04/2008)
prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a vykonávanie ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov
  (from: 12/04/2008)
vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov
  (from: 12/04/2008)
vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy vrátane manipulácie s nákladnými jednotkami kombinovanej dopravy
  (from: 12/04/2008)
vykonávanie verejnej vodnej dopravy
  (from: 05/10/2016)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 09/09/2022)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/09/2022)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/09/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/09/2022)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/09/2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/09/2022)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 09/09/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/2008)
Mgr. Roman Kiss - Chairman of the Board of Directors
Morušová 2437/19A
Šamorín 931 01
From: 11/29/2022
  (from: 01/21/2023)
Ing. Ladislav Bariak - Member of the Board of Directors
Rovniankova 1658/2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 05/05/2023
  (from: 07/05/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti, z toho jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/03/2021)
Capital: 
564 296 621,3 EUR Paid up: 564 296 621,3 EUR
  (from: 03/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 170
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319 391,89 EUR
  (from: 03/10/2009)
Stockholder: 
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 810 05
  (from: 06/21/2023)
Supervisory board: 
JUDr. Peter Pandy
Ibrányiho 1253/55
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 10/03/2018
  (from: 02/20/2020)
Ing. Róbert Gold
Beskydská 217/13
Košice - mestská časť Lorinčík 040 11
From: 01/18/2021
  (from: 02/27/2021)
Mgr. Jozef Mozol
Struhy 1274
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 05/11/2021
  (from: 06/09/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 237/2008, Nz 2359/2008 dňa 21.01.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/31/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.4.2008.
  (from: 06/17/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.9.2008.
  (from: 10/02/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 59/2008, 27447/2008 zo dňa 26.6.2008.
  (from: 12/04/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2010.
  (from: 11/13/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010.
  (from: 12/01/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
  (from: 04/08/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10. 2012.
  (from: 11/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013.
  (from: 06/01/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2014.
  (from: 01/03/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2016.
  (from: 05/10/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 23/RA - 2016 zo dňa 27.05.2016
  (from: 06/21/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2016.
  (from: 06/24/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.11.2016
  (from: 12/23/2016)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person