Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  322/L

Business name: 
FERONA Slovakia, a.s.
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
FERONA Žilina, a.s.
  (from: 12/20/1995 until: 12/19/1996)
Registered seat: 
Bytčická 12
Žilina 011 45
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
Identification number (IČO): 
31 641 725
  (from: 12/20/1995)
Date of entry: 
01/01/1996
  (from: 12/20/1995)
Date of deletion: 
09/30/2001
  (from: 09/30/2001)
Grounds for deleting: 
zrušenie splynutím
  (from: 09/30/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/20/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konc.
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, skl. tovarom, potrebami pre kutilov
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
práce na vlečkách súvisiace s opravou a údržbou železničného zvršku
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
kovoobrábanie a povrchová úprava kovov
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
  (from: 08/30/1996 until: 09/29/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Managing board
  (from: 12/20/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Jozef Pamětický
Súkenická 966/1
Modra
  (from: 12/20/1996 until: 10/17/1999)
Ing. Alois Švajda - predseda
Na Hôrke 26
Žilina
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
Ing. Jozef Štefaňák - člen
Levočská 2
Žilina
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
Ing. Ján Hrádocký
Karpatská 1
Košice
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Ing. Slavomír Moravec
Na Hôrke 26
Žilina
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Ing. Robert Hájek - člen
Netušilská 1520
Praha 9
Česká republika
  (from: 12/20/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Jiří Hypš - člen
Na Volánové 4
Praha 6
Česká republika
  (from: 12/20/1995 until: 09/10/2000)
Ing. Jan Modr - člen
Pavlovská 1
Praha 6
Česká republika
  (from: 12/20/1995 until: 09/10/2000)
Ing. Jan Modr - člen
Pavlovská 1
Praha 6
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Na Hôrke 468/26
Žilina - Považský Chlmec
  (from: 09/11/2000 until: 09/29/2001)
Ing. Jiří Hypš - člen
Na Volánové 4
Praha 6
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Na Hôrke 468/26
Žilina - Považský Chlmec
  (from: 09/11/2000 until: 09/29/2001)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva, a to samostatne, ostatní členovia predstavenstva konajú vždy aspoň dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva k podpisu pripojí dovetok "predseda predstavenstva".
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva Ing. Alois Švajda a to samostatne. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva koná člen predstavenstva Ing. Jozef Štefaňák, a to samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva Ing. Alois Švajda. Predseda predstavenstva k podpisu pripojí dovetok "predseda predstavenstva". Zastupujúci člen predstavenstva k podpisu pripojí dovetok "zast. preds.predstavenstva"
  (from: 12/20/1995 until: 12/19/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
FERONA Slovakia, a.s. odštepný závod Košice
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Registered seat: 
Londýnska 8
Košice
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Head: 
Ing. Ján Hrádocký
Karpatská 1
Košice
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Scope of business activity: 
veľkoobchod - poľnohospodárske produkty
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
veľkoobchod a maloobchod -hutnícke výrobky, profilová oceľ, oceľové plechy a rúry, hutnícke druhovýrobky, široké ohýbané profily, oceľové drôty, spojovací materiál, výrobky z neželezných kovov, výrobky z plastických hmôt, izolačné materiály, stavebný materiál drevo, drevárenské výrobky, zdravotná keramika, inštalačný materiál, elektrospotrebiče a elektropríslušenstvo, stroje, zariadenia, výrobky z plastov, potravinársky tovar nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, mliekárenské výrobky, mäsové výrobky, hydina, ovocie, zelenina, cukrovinky a cukrárenské výrobky, lahôdkárske výrobky, športové a záhradkárske potreby
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
opravy motorových vozíkov
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
sprostredkovanie predaja vozíkov STILL
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
kovoobrábanie
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
nepravidelná cestná osobná doprava
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
 
 
Capital: 
879 850 000 Sk
  (from: 10/19/1998 until: 09/29/2001)
671 850 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 10/18/1998)
470 942 000 Sk
  (from: 08/30/1996 until: 12/19/1996)
279 314 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 08/29/1996)
Shares: 
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 03/17/2000 until: 09/29/2001)
Number of shares: 679
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/17/2000 until: 09/29/2001)
Number of shares: 8
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/17/2000 until: 09/29/2001)
Number of shares: 5
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/17/2000 until: 09/29/2001)
Number of shares: 8
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 03/16/2000)
Number of shares: 5
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 03/16/2000)
Number of shares: 679
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/19/1998 until: 03/16/2000)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 10/19/1998 until: 03/16/2000)
Number of shares: 671
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 10/18/1998)
Number of shares: 470
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/30/1996 until: 12/19/1996)
Number of shares: 9
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/30/1996 until: 12/19/1996)
Number of shares: 42
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/30/1996 until: 12/19/1996)
Number of shares: 279
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 08/29/1996)
Number of shares: 3
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 08/29/1996)
Number of shares: 14
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 08/29/1996)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Chomo
Rosná 1
Košice
  (from: 04/22/1997 until: 09/29/2001)
Ing. Elena Knižková
Bajzova 6
Žilina
  (from: 04/22/1997 until: 09/29/2001)
Jozef Matušík
222
Vranie
  (from: 12/20/1995 until: 04/21/1997)
Ing. Ivan Rojček
Martinská 16
Žilina
  (from: 12/20/1996 until: 10/17/1999)
JUDr. Vladimír Jareš
Ruská 68
Praha 10
Česká republika
  (from: 12/20/1995 until: 12/19/1996)
JUDr. Zdeněk Krampera
Babákova 2155
Praha 4
Česká republika
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Ing. Karel Staněk
K červenému vrchu 678
Praha 6
Česká republika
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Ing. Zdeněk Zátka
Bečvářská 1525
Praha 6
Česká republika
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení dňa 16.8.2001 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie a o jej splynutí so spoločnosťou FERONA Slovakia, s.r.o. do nástupnickej spoločnosti FERONA Slovakia Žilina, a.s. so sídlom Žilina, Bytčická 12. Majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti v plnom rozsahu preberá FERONA Slovakia Žilina, a.s. so sídlom Žilina, Bytčická 12. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa zrušená spoločnosť z obchodného registra dňom 30.9.2001 v y m a z á v a .
  (from: 09/30/2001)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.5.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo § 172/ a transformáciou s.r.o. FERONA - bez likvidácie na a.s. FERONA a prijatím stanov. Stary spis: Sa 962
  (from: 12/20/1995 until: 09/29/2001)
Uznesením Valného zhromaždenia z 13.03.1996 bolo rozhodnuté o zrušení spol. Ferona Bratislava a.s. bez likvidácie, pričom všetky majetkové práva a povinnosti prechádzajú na a.s. FERONA Žilina.
  (from: 08/30/1996 until: 09/29/2001)
Uznesením valného zhromaždenia z 18.10.1996 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti FERONA Košice a.s. bez likvidácie dňom 31.12.1996, pričom všetky majetkové práva a povinnosti prechádzajú na a.s. FERONA Slovakia, a.s. Zároveň bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 12/20/1996 until: 09/29/2001)
Dňom 1. 1. 1997 vzniká FERONA Slovakia a.s., odštepný závod Košice so sídlom Košice, Londýnska 8. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/18/1997 until: 09/29/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.10.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/19/1998 until: 09/29/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 4.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/18/1999 until: 09/29/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 8.2.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/17/2000 until: 09/29/2001)
Date of updating data in databases:  10/03/2022
Date of extract :  10/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person