Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  17/P

Business name: 
Imuna, š.p.
  (from: 01/01/1989 until: 03/15/2016)
Registered seat: 
Jarková 269/17
Šarišské Michaľany 082 22
  (from: 07/14/1997 until: 03/15/2016)
Jarkova ul. č. 269/17
Šarišské Michaľany
  (from: 01/01/1989 until: 07/13/1997)
Identification number (IČO): 
00 165 522
  (from: 01/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 01/01/1989)
Date of deletion: 
03/16/2016
  (from: 03/16/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/16/2016)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1989)
Objects of the company: 
výroba a výskum očkovacích látok, prípravkov z krvnej ľudskej plazmy, živných pôd, terapeutických, profylaktických a diagnostických preparátov pripravených biotechnologickými postupmi, mikrobiologických a biochemických diagnostík, testov, štandardov a ďalších kontrolných a referenčných materiálov, infúznych, dialyzačných a konzervačných roztokov, dietetických prípravkov a poživatín a ďalších farmaceutických prípravkov - tabliet, suchých substancií a roztokov pre humánne a veterinárne použitie
  (from: 01/01/1989 until: 03/15/2016)
výroba prístrojov a zariadení, servis a údržba zdravotníckej techniky
  (from: 01/01/1989 until: 03/15/2016)
konzultatívna činnosť v oblasti imunobiologickej a farmaceutickej výroby
  (from: 01/01/1989 until: 03/15/2016)
štátny podnik Imuna vykonáva aj iné činnosti priamo súvisiace so základným predmetom činnosti alebo ho podmieňuje
  (from: 01/01/1989 until: 03/15/2016)
vývoz, dovoz a predaj imunobiologických, biologických, biochemických a farmaceutických prípravkov, prístrojov a zariadení pre zdravotníctvo
  (from: 01/01/1989 until: 03/15/2016)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/22/1998 until: 03/15/2016)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 07/20/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Imrich Banda , CSc.
  (from: 01/01/1989 until: 07/19/1994)
Ing. Anton Fecko - zástupca riaditeľa
  (from: 01/01/1989 until: 07/19/1994)
RNDr. PhMr. Ladislav Kovács
Štefánikova 356/8
Stará Turá
  (from: 07/20/1994 until: 07/05/1995)
RNDr. Marta Miklošová - zástupca riaditeľa
Záhradná 351
Šarišské Michaľany
  (from: 06/14/1999 until: 03/15/2016)
Ing. Rudolf Palčo - riaditeľ
Vladimíra Clementisa 13
Prešov
  (from: 07/15/1996 until: 07/13/1997)
Ing. Milan Ploskuňák - riaditeľ
M. Nešpora 59
Prešov
  (from: 07/14/1997 until: 03/15/1999)
MVDr. Peter Schvalb - riaditeľ
Požiarnícka 23/3970
Prešov
  (from: 11/21/1995 until: 07/14/1996)
MVDr. Peter Schvalb - zástupca riaditeľa
Požiarnická 23/3970
Prešov
  (from: 07/15/1996 until: 06/13/1999)
MVDr. Peter Schvalb - riaditeľ
Požiarnická 23/3970
Prešov
  (from: 06/14/1999 until: 03/15/2016)
Ing. Pavol Šaršala - zástupca riaditeľa
130
Ostrovany
  (from: 06/14/1999 until: 03/15/2016)
Ing. Ivan Varga - riaditeľ
Veterná 12
Hlohovec
  (from: 07/06/1995 until: 11/20/1995)
Ing. Valéria Varhoľová
Michalska 26
Šarišské Michaľany
  (from: 07/20/1994 until: 07/14/1996)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností podpisuje zástupca riaditeľa.
  (from: 07/06/1995 until: 03/15/2016)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností podpisuje zástupca riaditeľa.
  (from: 07/20/1994 until: 07/05/1995)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností podpisuje zástupca riaditeľa.
  (from: 01/01/1989 until: 07/19/1994)
Founder: 
Ministerstvo zdravotníctva SR
  (from: 07/14/1997 until: 03/15/2016)
Ordinary capital: 
244 662 000 Sk
  (from: 07/20/1994 until: 03/15/2016)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 6967/1988-D/2 zo dňa 15.12. 1988 podľa § 13 ods. 1, § 18 ods. 1, zák. č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 63
  (from: 01/01/1989 until: 03/15/2016)
Ku dňu 31.12.1995 ........ 244 662 000.- Sk Zmena zakladacej listiny š.p. schválená Mi- nisterstvom zdravotníctva SR pod č. 1226/1996 -A-936/96-SLP zo dňa 23.5.1996. Stary spis: Pš 63
  (from: 07/15/1996 until: 03/15/2016)
Zmena zakladacej listiny zo dňa 31.7.1997 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. 1565/1997 - A.
  (from: 01/22/1998 until: 03/15/2016)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č.k. 6K 63/02-25 zo dňa 8.7.2002 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: IMUNA, š.p. so sídlom Jarková 269/17, Šarišské Michaľany, IČO: 00 165 522. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Vladimír Kucharčík, Hrnčiarska 7, Košice.
  (from: 06/14/1999 until: 03/15/2016)
ku dňu 1.1.1989 ........... 198.143.000,- Sk
  (from: 07/20/1994 until: 07/14/1996)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person