Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  50310/B

Business name: 
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
  (from: 01/01/2018)
Registered seat: 
Žižkova 7803/9
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
  (from: 07/13/2017)
Identification number (IČO): 
36 856 584
  (from: 02/01/2008)
Date of entry: 
02/01/2008
  (from: 02/01/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/01/2008)
Objects of the company: 
poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov
  (from: 02/01/2008)
Partners: 
JUDr. Jaroslav Havel
Rohanské nábřeží 657/7
Praha 8 186 00
Czech Republic
  (from: 02/01/2008)
JUDr. Robert Neruda , PhD.
Pod Slavičkou 1756
Kuřim 664 34
Czech Republic
  (from: 01/29/2015)
Mgr. David Neveselý
Železnobrodská 46/19
Kbely, Praha 9 197 00
Czech Republic
  (from: 05/07/2021)
Mgr. Václav Audes
Linhartova 1288/10
Praha5 150 00
Česká republika
  (from: 08/29/2014)
Mgr. Marek Vojáček
Na kopečku 1284/2
Praha 8 180 00
Česká republika
  (from: 01/13/2017)
Mgr. Robert Nešpůrek , LL.M.
Berounská 2078
Černošice 252 28
Česká republika
  (from: 01/13/2017)
Contribution of each member: 
Mgr. Václav Audes
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 08/29/2014)
JUDr. Robert Neruda , PhD.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 01/29/2015)
JUDr. Jaroslav Havel
Amount of investment: 2 390 EUR Paid up: 2 390 EUR
  (from: 01/13/2017)
Mgr. Marek Vojáček
Amount of investment: 1 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 EUR
  (from: 01/13/2017)
Mgr. Robert Nešpůrek , LL.M.
Amount of investment: 1 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 EUR
  (from: 01/13/2017)
Mgr. David Neveselý
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/07/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/01/2008)
JUDr. Jaroslav Havel
Rohanské nábřeží 657/7
Praha 8 186 00
Česká republika
From: 02/01/2008
  (from: 02/01/2008)
JUDr. Robert Neruda , PhD.
Pod Slavičkou 1756
Kuřim 664 34
Česká republika
From: 01/29/2015
  (from: 01/29/2015)
Mgr. David Neveselý
Železnobrodská 46/19
Kbely, Praha 9 197 00
Česká republika
From: 03/18/2021
  (from: 05/07/2021)
Mgr. Václav Audes
Linhartova 1288/10
Praha5 150 00
Česká republika
From: 08/29/2014
  (from: 08/29/2014)
Mgr. Ondřej Majer
Na Spojce 968/7
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 01/29/2016
  (from: 02/11/2016)
Mgr. Marek Vojáček
Na kopečku 1284/2
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 12/13/2016
  (from: 01/13/2017)
Mgr. Robert Nešpůrek , LL.M.
Berounská 2078
Černošice 252 28
Česká republika
From: 12/13/2016
  (from: 01/13/2017)
Mgr. Štěpán Štarha
Ševcova 713/21
Brno 613 00
Česká republika
From: 08/01/2018
  (from: 08/15/2018)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť každý samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 02/01/2008)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/25/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 25.01.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/01/2008)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 25.8.2008.
  (from: 11/05/2008)
Rozhodnutie spoločníkov Per rollam zo dňa 5.3.2010.
  (from: 03/30/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2010.
  (from: 08/13/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2011.
  (from: 02/01/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2011.
  (from: 05/14/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.6.2012
  (from: 06/22/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2014.
  (from: 04/30/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.08.2014.
  (from: 08/29/2014)
Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2014 a 17.12.2014.
  (from: 01/15/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.01.2015.
  (from: 01/29/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2015
  (from: 06/13/2015)
Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2016.
  (from: 02/19/2016)
Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.04.2017.
  (from: 06/09/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku zaoberajúcej sa vymáhaním, obchodovaním a nakladaním s pohľadávkami („divízia súdneho vymáhania pohľadávok“ v rámci ktorej je i mimosúdne vymáhanie pohľadávok klientov) na spoločnosť AK Herceg, s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 890 240 na základe zmluvy o prevode časti podniku zo dňa 21.12.2016 s účinnosťou od 01.01.2017.
  (from: 05/23/2017)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person