Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9761/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
  (from: 09/02/1996)
Registered seat: 
Piaristická 44
Trenčín 911 01
  (from: 10/11/2012)
Identification number (IČO): 
31 404 570
  (from: 10/27/1995)
Date of entry: 
10/27/1995
  (from: 10/27/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 10/27/1995)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 10/27/1995)
pozemné a inžinierské stavby
  (from: 10/27/1995)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 09/05/1997)
prevádzkovanie garáží
  (from: 09/21/1999)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/21/1999)
reklamné činnosti
  (from: 09/21/1999)
Partners: 
FAIR LIFE s.r.o.
Hurbanova 13
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2007)
Contribution of each member: 
FAIR LIFE s.r.o.
Amount of investment: 1 580 030,538406 EUR Paid up: 1 580 030,538406 EUR
  (from: 08/01/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/21/1999)
Irena Ježíková
Márie Turkovej 3/1727
Trenčín 911 01
From: 09/13/2012
  (from: 10/11/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 07/19/2006)
Capital: 
1 580 030,538406 EUR Paid up: 1 580 030,538406 EUR
  (from: 08/01/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.9.1995, dodatkom č.1 zo dňa 26.9.1995, dodatkom č.2 zo dňa 24.10.1995 v zmysle §§ 57, 105 a nasl.z.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 10/27/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.1995 na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 05/15/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.1995. Zmena obchodného mena z pôvodného BYTOČ - OAC, spol. s.r.o. na OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 09/02/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.9.1996, na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 09/27/1996)
Dodatok číslo 4 zo dňa 11.7.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 09/05/1997)
Dodatok č. 5 k zakladateľskej zmluve vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.7.1998 č. N 251/98, Nz 245/98. Spoločnosť prispôsobené ust. z.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/21/1999)
Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 12/2000, Nz 8/2000 zo dňa 13.1.2000.
  (from: 02/16/2000)
Notárska zápisnica č. N 364/2001, Nz 360/2001 zo dňa 28.6.2001.
  (from: 08/20/2001)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 9.10.2001.
  (from: 10/31/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2003. Ing. Ján Štrauch, deň zániku funkcie konateľa: 4.6.2003.
  (from: 12/09/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2007.
  (from: 12/22/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.09.2012.
  (from: 10/11/2012)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person