Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9761/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
  (from: 09/02/1996)
BYTOČ - OAC, spol. s r.o.
  (from: 10/27/1995 until: 09/01/1996)
Registered seat: 
Piaristická 44
Trenčín 911 01
  (from: 10/11/2012)
Stará Vajnorská č.súp. 3060
Bratislava 831 04
  (from: 11/14/2002 until: 10/10/2012)
Stará Vajnorská č.súp. 3460
Bratislava 831 04
  (from: 09/02/1996 until: 11/13/2002)
Bellova 95
Bratislava 831 01
  (from: 10/27/1995 until: 09/01/1996)
Identification number (IČO): 
31 404 570
  (from: 10/27/1995)
Date of entry: 
10/27/1995
  (from: 10/27/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 10/27/1995)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 10/27/1995)
pozemné a inžinierské stavby
  (from: 10/27/1995)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 09/05/1997)
prevádzkovanie garáží
  (from: 09/21/1999)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/21/1999)
reklamné činnosti
  (from: 09/21/1999)
Partners: 
FAIR LIFE s.r.o.
Hurbanova 13
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2007)
VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420
Hlinská 40
Žilina 011 18
Slovak Republic
  (from: 09/21/1999 until: 10/30/2001)
VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420
Hlinská 40
Žilina 011 18
Slovak Republic
  (from: 09/27/1996 until: 09/20/1999)
BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
Slovak Republic
  (from: 05/15/1996 until: 09/26/1996)
MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286
Nám.1.mája 6
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 05/15/1996 until: 09/26/1996)
MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286
Nám.1.mája 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/27/1995 until: 05/14/1996)
BEST finance, s.r.o.
Kragujevská 398
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 01/24/2007 until: 12/21/2007)
VÁHOSTAV - SK, a.s. IČO: 31 356 648
Hlinská 40
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/31/2001 until: 01/23/2007)
JUDr. Ľubomír Kardoš
Rumančekova 42
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/15/1996 until: 09/26/1996)
JUDr. Ľubomír Kardoš
Rumančekova 42
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/27/1995 until: 05/14/1996)
Contribution of each member: 
FAIR LIFE s.r.o.
Amount of investment: 1 580 030,538406 EUR Paid up: 1 580 030,538406 EUR
  (from: 08/01/2009)
JUDr. Ľubomír Kardoš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/27/1995 until: 05/14/1996)
MITAN spol. s r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/27/1995 until: 05/14/1996)
JUDr. Ľubomír Kardoš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/15/1996 until: 09/26/1996)
MITAN spol. s r.o.
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/15/1996 until: 09/26/1996)
BAUTECH, spol. s r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/15/1996 until: 09/26/1996)
VÁHOSTAV, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/27/1996 until: 09/20/1999)
VÁHOSTAV, a.s.
Amount of investment: 47 600 000 Sk Paid up: 47 600 000 Sk
  (from: 09/21/1999 until: 10/30/2001)
VÁHOSTAV - SK, a.s.
Amount of investment: 47 600 000 Sk Paid up: 47 600 000 Sk
  (from: 10/31/2001 until: 01/23/2007)
BEST finance, s.r.o.
Amount of investment: 47 600 000 Sk Paid up: 47 600 000 Sk
  (from: 01/24/2007 until: 12/21/2007)
FAIR LIFE s.r.o.
Amount of investment: 47 600 000 Sk Paid up: 47 600 000 Sk
  (from: 12/22/2007 until: 07/31/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/21/1999)
konatelia
  (from: 10/27/1995 until: 09/20/1999)
Irena Ježíková
Márie Turkovej 3/1727
Trenčín 911 01
From: 09/13/2012
  (from: 10/11/2012)
Ing. Martin Buňák
Gabajova 5
Žilina
  (from: 10/31/2001 until: 07/20/2003)
Ing. Martin Buňák
Gabajova 5
Žilina
From: 10/09/2001
  (from: 07/21/2003 until: 01/24/2005)
Ing. Martin Buňák
Gabajova 5
Žilina
From: 10/09/2001 Until: 01/01/2005
  (from: 01/25/2005 until: 01/24/2005)
Ing. Stanislav Cintavý
Sedmokrásková 10
Bratislava
  (from: 10/27/1995 until: 09/26/1996)
Ing. Juraj Čermák , CSc.
Gabajova 16
Žilina
  (from: 09/21/1999 until: 08/19/2001)
Ing. Mikuláš Čižmár
Oravská 1
Žilina
  (from: 09/27/1996 until: 10/30/2001)
Ing. Bohuslav Horváth
Strmé sady 18
Bratislava 841 01
  (from: 05/15/1996 until: 09/26/1996)
JUDr. Ľubomír Kardoš
Rumančekova 42
Bratislava
  (from: 10/27/1995 until: 05/14/1996)
JUDr. Ľubomír Kardoš
Rumančekova 42
Bratislava
  (from: 05/15/1996 until: 09/26/1996)
RNDr. Ján Kato
Labská 368/1
Zohor
From: 06/04/2003
  (from: 12/09/2003 until: 01/24/2005)
RNDr. Ján Kato
Labská 368/1
Zohor
From: 06/04/2003 Until: 01/01/2005
  (from: 01/25/2005 until: 01/24/2005)
Ing. Oľga Kmecíková
Gaštanová 3086/37
Žilina 010 07
From: 06/27/2006
  (from: 07/19/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Oľga Kmecíková
Lesná 248/32
Zbyňov 013 19
From: 06/27/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/21/2007)
Ing. Oľga Kmecíková
Lesná 248/32
Zbyňov 013 19
From: 06/27/2006 Until: 11/28/2007
  (from: 12/22/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Jozef Kopecký
Krížna 1
Nové Zámky
  (from: 09/05/1997 until: 02/15/2000)
Ing. Igor Kopecký
Stará Vajnorská 39
Bratislava 831 04
From: 01/01/2005
  (from: 01/25/2005 until: 07/18/2006)
Ing. Igor Kopecký
Stará Vajnorská 39
Bratislava 831 04
From: 01/01/2005 Until: 06/27/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Margita Kullačová
Nábrežná 10
Nové Zámky
  (from: 02/16/2000 until: 07/20/2003)
Margita Kullačová
Nábrežná 10
Nové Zámky
From: 01/13/2000
  (from: 07/21/2003 until: 07/18/2006)
Margita Kullačová
Nábrežná 10
Nové Zámky
From: 01/13/2000 Until: 06/27/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ing. Michal Ružek
Bellova 95
Bratislava
  (from: 10/27/1995 until: 09/26/1996)
Ing. Branislav Sališ
Bajzova 2419/B
Žilina
  (from: 09/27/1996 until: 09/20/1999)
Ing. Ján Štrauch
E. Necseya 2
Žilina
  (from: 10/31/2001 until: 07/20/2003)
Ing. Ján Štrauch
E. Necseya 2
Žilina
From: 10/09/2001
  (from: 07/21/2003 until: 12/08/2003)
Milan Korim
264
Cinobaňa 985 22
From: 11/28/2007 Until: 09/13/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
Milan Korim
264
Cinobaňa 985 22
From: 11/28/2007
  (from: 12/22/2007 until: 10/10/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 07/19/2006)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 09/21/1999 until: 07/18/2006)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/27/1995 until: 09/20/1999)
Capital: 
1 580 030,538406 EUR Paid up: 1 580 030,538406 EUR
  (from: 08/01/2009)
47 600 000 Sk Paid up: 47 600 000 Sk
  (from: 07/21/2003 until: 07/31/2009)
47 600 000 Sk
  (from: 09/21/1999 until: 07/20/2003)
100 000 Sk
  (from: 10/27/1995 until: 09/20/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.9.1995, dodatkom č.1 zo dňa 26.9.1995, dodatkom č.2 zo dňa 24.10.1995 v zmysle §§ 57, 105 a nasl.z.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 10/27/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.1995 na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 05/15/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.1995. Zmena obchodného mena z pôvodného BYTOČ - OAC, spol. s.r.o. na OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 09/02/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.9.1996, na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 09/27/1996)
Dodatok číslo 4 zo dňa 11.7.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 16657
  (from: 09/05/1997)
Dodatok č. 5 k zakladateľskej zmluve vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.7.1998 č. N 251/98, Nz 245/98. Spoločnosť prispôsobené ust. z.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/21/1999)
Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 12/2000, Nz 8/2000 zo dňa 13.1.2000.
  (from: 02/16/2000)
Notárska zápisnica č. N 364/2001, Nz 360/2001 zo dňa 28.6.2001.
  (from: 08/20/2001)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 9.10.2001.
  (from: 10/31/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2003. Ing. Ján Štrauch, deň zániku funkcie konateľa: 4.6.2003.
  (from: 12/09/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2007.
  (from: 12/22/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.09.2012.
  (from: 10/11/2012)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person