Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9785/B

Business name: 
SABS spol. s r.o.
  (from: 10/17/1995 until: 09/09/2005)
Registered seat: 
Jazdecká 16
Bratislava 831 03
  (from: 11/08/2000 until: 09/09/2005)
Brečtanova 1
Bratislava 833 14
  (from: 10/17/1995 until: 11/07/2000)
Identification number (IČO): 
31 404 871
  (from: 10/17/1995)
Date of entry: 
10/17/1995
  (from: 10/17/1995)
Person dissolved from: 
27.8.2005
  (from: 09/10/2005)
Date of deletion: 
09/10/2005
  (from: 09/10/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/10/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/17/1995)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 10/17/1995 until: 11/07/2000)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/17/1995 until: 11/07/2000)
reklamné činnosti
  (from: 10/17/1995 until: 11/07/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/17/1995 until: 11/07/2000)
služby súkromných detektívov
  (from: 10/17/1995 until: 08/22/1999)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 10/17/1995 until: 08/22/1999)
prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1 až 11 Zák. č. 379/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (from: 11/08/2000 until: 09/09/2005)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
  (from: 09/23/2003 until: 09/09/2005)
Partners: 
Roman Havelka
Silvánska 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/23/1999 until: 09/22/2003)
Roman Havelka
Silvánska 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/17/1995 until: 08/22/1999)
Miroslav Kermiet
Lachova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/17/1995 until: 08/22/1999)
Miroslav Kermiet
Lachova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/23/1999 until: 09/09/2005)
Roman Havelka
Silvánska 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/23/2003 until: 09/09/2005)
Contribution of each member: 
Roman Havelka
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/17/1995 until: 08/22/1999)
Miroslav Kermiet
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/17/1995 until: 08/22/1999)
Roman Havelka
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 08/23/1999 until: 09/22/2003)
Miroslav Kermiet
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/23/1999 until: 09/09/2005)
Roman Havelka
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 09/23/2003 until: 09/09/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/08/2000 until: 09/09/2005)
konatelia
  (from: 08/23/1999 until: 11/07/2000)
Individual managing director
  (from: 10/17/1995 until: 08/22/1999)
Roman Havelka
Silvánska 25
Bratislava 841 04
  (from: 10/17/1995 until: 11/07/2000)
Miroslav Kermiet
Lachova 26
Bratislava
  (from: 08/23/1999 until: 09/22/2003)
Miroslav Kermiet
Lachova 26
Bratislava
From: 05/11/1999
  (from: 09/23/2003 until: 06/01/2004)
Miroslav Kermiet
Lachova 26
Bratislava
From: 05/11/1999 Until: 04/26/2004
  (from: 06/02/2004 until: 06/01/2004)
Ivan Kollár
Grösslingova 45
Bratislava 811 08
From: 04/26/2004
  (from: 06/02/2004 until: 09/09/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok koná a za ňu podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 11/08/2000 until: 09/09/2005)
V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne.
  (from: 08/23/1999 until: 11/07/2000)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 10/17/1995 until: 08/22/1999)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/23/2003 until: 09/09/2005)
200 000 Sk
  (from: 08/23/1999 until: 09/22/2003)
100 000 Sk
  (from: 10/17/1995 until: 08/22/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.07.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.08.2005 sp. z. 5 K 70/04-318 v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka SABS, spol. s r.o. so sídlom Jazdecká 16, 831 03 Bratislava, IČO: 31 404 871, ktorým súd zamieta návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku. Vymazuje sa z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I obchodná spoločnosť SABS, spol. s r.o. so sídlom Jazdecká 16, 831 03 Bratislava, IČO: 31 404 871 zapísaná v odd.: Sro, vložka č. 9785/B ku dňu 10.09.2005.
  (from: 09/10/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.9.1995 a dodatkom k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 11.10.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 16681
  (from: 10/17/1995 until: 09/09/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 29.7.1998 Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998 Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.4.1999 Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.1999 Spoločnosť prispôsobená ust. z.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/23/1999 until: 09/09/2005)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1999. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.8.1999 o zmene sídla. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2000 o odvolaní konateľa. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.9.2000.
  (from: 11/08/2000 until: 09/09/2005)
Funkcia konateľa Romana Havelku vznikla 17.10.1995 a zanikla 31.7.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.9.2002. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.2002.
  (from: 09/23/2003 until: 09/09/2005)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person