Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10370/R

Business name: 
ENERGO - AQUA a.s.
  (from: 10/06/2004)
Registered seat: 
Biskupická 7051
Trenčín 911 01
  (from: 12/13/2022)
Identification number (IČO): 
36 320 005
  (from: 10/06/2004)
Date of entry: 
09/05/2001
  (from: 10/06/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/06/2004)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/06/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/06/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému sprostredkovateľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/06/2004)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 10/06/2004)
sprostredkovanie nákupu, prenájmu a predaja nehnuteľností
  (from: 10/06/2004)
výroba a rozvod vody
  (from: 10/06/2004)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 10/06/2004)
výroba elektriny, rozvod elektriny
  (from: 01/18/2005)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/07/2011)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/07/2011)
výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  (from: 10/07/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  (from: 10/07/2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/07/2011)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 10/07/2011)
podnikanie v oblasti elektroenergetiky - dodávka elektriny
  (from: 06/26/2012)
zámočníctvo
  (from: 03/08/2023)
výroba batérií a akumulátorov
  (from: 03/08/2023)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 03/08/2023)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 03/08/2023)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/08/2023)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/08/2023)
vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 03/08/2023)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/08/2023)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/08/2023)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/08/2023)
sťahovacie služby
  (from: 03/08/2023)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/08/2023)
výroba strojných zariadení elektrární a vodných diel
  (from: 03/08/2023)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 03/08/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/06/2004)
Ing. Milan Čerňanský - Member of the Board of Directors
Golfová 7934/14A
Piešťany 921 01
From: 05/04/2022
  (from: 06/02/2022)
Acting in the name of the company: 
Ak má Spoločnosť iba jedného člena predstavenstva, koná v mene Spoločnosti člen predstavenstva samostatne. Ak má Spoločnosť viac členov predstavenstva, konajú v mene Spoločnosti vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Člen predstavenstva sa podpisuje v mene Spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/21/2024)
Capital: 
6 000 000 EUR Paid up: 6 000 000 EUR
  (from: 07/21/2023)
Shares: 
Number of shares: 60
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 07/14/2022)
Stockholder: 
ZOBOR, a.s.
Námestie Jána Pavla II. 2
Nitra 949 01
  (from: 07/14/2022)
Supervisory board: 
Juraj Bošnák
Zlatovská 2182/5
Trenčín 911 00
From: 08/15/2017
  (from: 09/09/2017)
Mgr. Dušan Kováčik
Preseľany 499
Preseľany 956 12
From: 08/14/2019
  (from: 09/07/2019)
Ing. Michal Galis
Kmeťovo námestie 2796/5
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 07
From: 09/29/2022
  (from: 11/05/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 328/01, Nz 319/01 zo dňa 17.8.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/05/2001)
Sale of an enterprise: 
*
Vklad časti podniku spoločnosti ENERGO-AQUA a.s., a to stredisko "MVE Hubová" do základného imania spoločnosti MVE Hubová s.r.o. so sídlom Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín, IČO 47062495. Valné zhromaždenie spoločnosti ENERGO-AQUA a.s. schválilo vklad časti podniku do základného imania spoločnosti MVE Hubová s.r.o. dňa 22.10.2013
  (from: 12/19/2013)
Predaj časti podniku
Vklad časti podniku spoločnosti ENERGO - AQUA a.s., a to časti podniku označovanej ako Stredisko "MVE Nové zdroje" do základného imania spoločnosti MVE Nové zdroje s.r.o. so sídlom Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín, IČO: 47 061 383. Valné zhromaždenie spoločnosti ENRGO - AQUA a.s. schválilo vklad časti podniku do základného imania MVE Nové zdroje s.r.o. dňa 22.10.2013.
  (from: 12/19/2013)
*
Vklad časti podniku spoločnosti ENERGO-AQUA a.s., a to stredisko časti podniku označovanej ako Stredisko "MVE Švošov" do základného imania spoločnosti MVE Švošov s.r.o. so sídlom Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín, IČO 47062762. Valné zhromaždenie spoločnosti ENERGO-AQUA a.s. schválilo vklad časti podniku do základného imania spoločnosti MVE Švošov s.r.o. dňa 22.10.2013
  (from: 12/19/2013)
Predaj časti podniku
Vklad časti podniku spoločnosti ENERGO - AQUA a.s., a to časti podniku označovanej ako Stredisko "MVE Trenčianske Biskupice a MVE Mníšek nad Hnilcom" do základného imania spoločnosti MVE Trenčín s.r.o. sídlo Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín IČO: 47062801. Valné zhromaždenie spoločnosti ENERGO - AQUA a.s. schválilo vklad časti podniku do základného imania spoločnosti MVE Trenčín s.r.o. dňa 28.7.2014.
  (from: 10/18/2014)
*
Vklad časti podniku spoločnosti ENERGO-AQUA a.s., a to časti podniku označovanej ako Stredisko "MVE Trenčianske Biskupice II" do základného imania spoločnosti EQ Horný Váh s.r.o. so sídlom Sasinkova 2550/4, Trenčín, IČO 45640742. Valné zhromaždenie spoločnosti ENERGO-AQUA a.s. schválilo vklad časti podniku do základného imania spoločnosti EQ Horný Váh s.r.o. dňa 28.07.2014
  (from: 12/02/2014)
Predaj podniku
Predaj podniku obchodnej spoločnosti ENERGO – AQUA a.s., so sídlom Biskupická 7051, Trenčín 911 01, IČO: 36 320 005, a to podniku označeného ako „MVE Šalková“, na základe Zmluvy o predaji podniku uzavretej dňa 22. 11. 2023 medzi obchodnou spoločnosťou ENERGO – AQUA a.s., so sídlom Biskupická 7051, Trenčín 911 01, IČO: 36 320 005 ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou MVE Trenčín s.r.o., so sídlom Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín 911 04, IČO: 47 062 801, ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji podniku nadobudla účinnosť dňa 20. 12. 2023.
  (from: 02/07/2024)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person