Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15204/L

Business name: 
NAMEX , spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 01/31/1995 until: 11/23/2021)
N A M E X spol. s r.o.
  (from: 02/20/1991 until: 01/30/1995)
Registered seat: 
Klin
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 650 358
  (from: 02/20/1991)
Date of entry: 
02/20/1991
  (from: 02/20/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/20/1991)
Objects of the company: 
maloobchodná a veľkoobchodná činnnosť vo vzťahu k občanom a roganizáciám
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských službách podľa platných predpisov
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
výkup výrobkov domácej výroby za účelom obchodnej činnosti
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
nákup, predaj a doprava palív spotrebiteľom
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
stavebné práce pre obyvateľov a organizácie
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Partners: 
Anna Č e r v e ň á k o v á
401
Klin
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Karol Gandel
1. mája 444/22
Námestovo
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Jozef J e n d r o ľ
365
Klin
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Vladimír K u b a l a
1
Klin
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Jozef M i š k o v č í k
Mlynská 626/19
Námestovo
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef P a v l í k
Štefánikova 209/13
Námestovo
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Jozef J e n d r o ľ
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Jozef M i š k o v č í k
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Karol Gandel
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef P a v l í k
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Vladimír K u b a l a
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Anna Č e r v e ň á k o v á
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/31/1995 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 02/20/1991 until: 01/30/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 01/31/1995 until: 11/23/2021)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 02/20/1991 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/31/1995
  (from: 01/31/1995)
 Liquidators:
JUDr. Miroslav Bachynec
156
Podbieľ
  (from: 01/31/1995 until: 11/30/2016)
 Liquidators:
JUDr. Miroslav Bachynec
156
Podbieľ
  (from: 12/01/2016 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
JUDr. Miroslav Bachynec
156
Podbieľ
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person