Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9087/S

Business name: 
GASPOWER VIBRESSO, spol.s.r.o." v likvidácii "
  (from: 02/26/2004 until: 08/09/2007)
Registered seat: 
Nám.SNP 23
Zvolen 960 01
  (from: 02/26/2004 until: 08/09/2007)
Identification number (IČO): 
31 597 823
  (from: 10/06/1994)
Date of entry: 
12/30/1993
  (from: 10/06/1994)
Person dissolved from: 
11.7.2007
  (from: 08/10/2007)
Date of deletion: 
08/10/2007
  (from: 08/10/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/10/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/06/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/07/1999 until: 08/09/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of completion of voluntary liquidation: 10/30/2019
  (from: 06/01/2022)
Other legal facts: 
Krajský súd Banská Bystrica uznesením č.k.55K/99/2004– 70 zo dňa 20. 06. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. 07. 2007 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka GASPOWER VIBRESSO, spol. s r.o. „ v likvidácii“, so sídlom Nám. SNP 23, Zvolen, IČO: 31 597 823, zamietol pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 08/10/2007)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 28Cbr/29/2018-27 zo dňa 31. 01. 2019, právoplatným dňa 21. 08. 2019 súd nariadil dodatočnú likvidáciu obchodnej spoločnosti GASPOWER VIBRESSO, spol. s r.o. „v likvidácii“, Nám. SNP 23, 960 01 Zvolen, IČO: 31 597 823 a ustanovil JUDr. Ivana Dlhopolca, so sídlom kancelária Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen za likvidátora uvedenej obchodnej spoločnosti. Spoločnosť zastupuje likvidátor samostatne.
  (from: 09/28/2019)
Likvidátor JUDr. Ivan Dlhopolec doručil registrovému súdu správu o ukončení dodatočnej likvidácie zo dňa 30.10.2019 z ktorej vyplýva, že dodatočná likvidácia majetku zaniknutej obchodnej spoločnosti GASPOWER VIBRESSO, spol. s r.o. "v likvidácii", so sídlom Nám. SNP 23, 960 01 Zvolen, IČO: 31 597 823 bola ukončená.
  (from: 06/01/2022)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person