Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2155/V

Business name: 
Trekom, spol. s r.o.
  (from: 03/10/2005 until: 01/25/2006)
Registered seat: 
53
Trebejov 044 81
  (from: 03/24/1997 until: 01/25/2006)
Identification number (IČO): 
31 660 975
  (from: 11/02/1992)
Date of entry: 
11/02/1992
  (from: 11/02/1992)
Date of deletion: 
01/26/2006
  (from: 01/26/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/26/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/02/1992)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/06/2003 until: 01/25/2006)
Other legal facts: 
Vymazuje sa: Obchodné meno: Trekom, spol. s r.o. Sídlo: 044 81 Trebejov 53 IČO: 31 660 975 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra.
  (from: 01/26/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.12.2005 o dobrovoľnom zrušení spoločnosti bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení spoločností zo dňa 8.12.2005. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: zrušenie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Carmeuse Slovakia, s.r.o. so sídlom: 049 51 Slavec 179, IČO: 36 198 749, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 11657/V.
  (from: 01/26/2006)
Legal successor: 
Carmeuse Slovakia, s.r.o.
179
Slavec 049 51
  (from: 01/26/2006)
Date of updating data in databases:  01/25/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person