Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9838/B

Business name: 
TPF leasing, spol. s r.o.
  (from: 11/10/1995 until: 02/16/2004)
Registered seat: 
Šumavská 38
Bratislava 826 60
  (from: 11/10/1995 until: 02/16/2004)
Identification number (IČO): 
31 405 495
  (from: 11/10/1995)
Date of entry: 
11/10/1995
  (from: 11/10/1995)
Date of deletion: 
02/17/2004
  (from: 02/17/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/10/1995)
Objects of the company: 
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 11/10/1995 until: 02/16/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/10/1995 until: 02/16/2004)
nákup a predaj hnuteľných vecí za účelom jeho prenajímania a ich prenajímanie, finančný leasing
  (from: 03/13/2000 until: 02/16/2004)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/13/2000 until: 02/16/2004)
finančný leasing
  (from: 03/13/2000 until: 02/16/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2000 until: 02/16/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2000 until: 02/16/2004)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 03/13/2000 until: 02/16/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/13/2000 until: 02/16/2004)
Partners: 
TRANSPETROL TRANZIT, a.s. IČO: 31 367 313
Šumavská 38
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 08/19/2002 until: 09/15/2002)
TRANSPETROL TRANZIT, o.c.p., a.s. IČO: 31 367 313
Šumavská 38
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 11/09/1999 until: 08/18/2002)
TRANSPETROL FINANCE o.c.p., a.s. IČO: 31 367 313
Šumavská 38
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/05/1999 until: 11/08/1999)
TRANSPETROL FINANCE, a.s. IČO: 31 367 313
Šumavská 38
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/10/1995 until: 02/04/1999)
TRANSPETROL, a.s. IČO: 31 341 977
Šumavská 38
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 09/16/2002 until: 02/16/2004)
Contribution of each member: 
TRANSPETROL FINANCE, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/10/1995 until: 02/04/1999)
TRANSPETROL FINANCE o.c.p., a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/05/1999 until: 11/08/1999)
TRANSPETROL TRANZIT, o.c.p., a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/09/1999 until: 08/18/2002)
TRANSPETROL TRANZIT, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/19/2002 until: 09/15/2002)
TRANSPETROL, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/16/2002 until: 02/16/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/25/2000 until: 02/16/2004)
konatelia
  (from: 11/10/1995 until: 04/24/2000)
Ing. Jaroslav Géc
Obilná 35
Bernolákovo 900 27
  (from: 11/10/1995 until: 11/08/1999)
Ing. Dušan Jurík
M.Marečka 6
Bratislava 841 07
  (from: 11/10/1995 until: 11/08/1999)
Miroslav Marek
Veľkomoravská 2411
Malacky
Until: 05/30/2002
  (from: 11/09/1999 until: 08/18/2002)
Ing. Andrej Mikloš
125
Krásno
  (from: 11/09/1999 until: 04/24/2000)
Ing. Martin Zlocha
327
Hamuliakovo
Until: 05/30/2002
  (from: 04/25/2000 until: 08/18/2002)
Ing. Florian Horváth
Námestie 1. mája 19
Senec 903 01
From: 05/30/2002
  (from: 08/19/2002 until: 02/16/2004)
Ing. Martin Zlocha
327
Hamuliakovo 900 43
From: 05/30/2002
  (from: 08/19/2002 until: 02/16/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 04/25/2000 until: 02/16/2004)
Konatelia samostatne.
  (from: 11/10/1995 until: 04/24/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/05/1999 until: 02/16/2004)
100 000 Sk
  (from: 11/10/1995 until: 02/04/1999)
Supervisory board: 
Ing. Martin Zlocha - člen dozornej rady
327
Hamuliakovo
  (from: 11/09/1999 until: 04/24/2000)
Ivan Stankovský - predseda dozornej rady
Vígľašská 13
Bratislava
Until: 05/30/2002
  (from: 11/09/1999 until: 08/18/2002)
Mgr. Ján Kovarčík - člen dozornej rady
M. Rázusa 3
Trenčín
Until: 05/30/2002
  (from: 11/09/1999 until: 08/18/2002)
Ing. Mária Mifkovičová
Čilistovská 588/5
Šamorín
Until: 05/30/2002
  (from: 04/25/2000 until: 08/18/2002)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou TRANSPETROL a.s. a o schválení zmluvy o zlúčení osvedčené v notárskej zápisnici N 2372/03, Nz 80546/03 spísanej dňa 12.9.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu. Obchodná spoločnosť TPF leasing, spol. s.r.o. zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO : 31 341 977, ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. ku dňu 29.2.2004 na ňu prechádzajú všetky jej práva a záväzky. VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť TPF leasing, spol. s.r.o. so sídlom Šumavská 38, 826 60 Bratislava, IČO : 31 405 495 zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 9838/B sa dňom 29.2.2004 vymazuje z obchodného registra.
  (from: 02/17/2004)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 471/95 napísanej dňa 24.12.1995 notárkou JUDr.Miloslavou Kováčovou v znení zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 483/95 napísanej dňa 8.11.1995 notárom JUDr.Miloslavou Kováčovou v súlade s ust.§§ 57, ods.3, 105-153 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonika. Starý spis: S.r.o. 16735
  (from: 11/10/1995 until: 02/16/2004)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 44/98, Nz 442/98 dňa 17.8.1998, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/05/1999 until: 02/16/2004)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 339/99 spísanej dňa 1.10.1999 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.1999.
  (from: 11/09/1999 until: 02/16/2004)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 50/2000 spísaný notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom dňa 28.1.2000.
  (from: 03/13/2000 until: 02/16/2004)
Osvedčenie o vyhlásení spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 200/2000 napísanej dňa 4.4.2000 notárom JUDr. Vlhom.
  (from: 04/25/2000 until: 02/16/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. Nz 426/2002 dňa 30.5.2002, doplnené dňa 5.8.2002 - notárska zápisnica č. Nz 578/2002.
  (from: 08/19/2002 until: 02/16/2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 9.9.2002, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.9.2002. Notárska zápisnica č. Nz 677/2002 zo dňa 11.9.2002 osvedčujúca nové úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 09/16/2002 until: 02/16/2004)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person