Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  50409/B

Business name: 
CNI Tlač servis, spol. s r.o. v reštrukturalizácii
  (from: 03/12/2024)
Registered seat: 
Alstrova 246
Bratislava - Rača 831 06
  (from: 01/18/2008)
Identification number (IČO): 
31 696 325
  (from: 09/21/1994)
Date of entry: 
09/21/1994
  (from: 09/21/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/21/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/1994)
činnosť organizačných poradcov v oblasti polygrafického a papierenského priemyslu
  (from: 09/21/1994)
príprava farieb pre papierenský plastikársky a polygrafický priemysel v rozsahu voľných živností
  (from: 06/28/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/28/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/28/2001)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 03/31/2011)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 03/27/2013)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 10/22/2016)
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 10/22/2016)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/22/2016)
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 10/22/2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/22/2016)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/22/2016)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/22/2016)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/22/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/22/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/22/2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/22/2016)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/22/2016)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 10/22/2016)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/22/2016)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 10/22/2016)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/22/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/22/2016)
Partners: 
Ing. Peter Petrík
Kollárová 66
Turčianske Teplice
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Petrík
Amount of investment: 272 224 EUR Paid up: 272 224 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/11/2021)
Ing. Peter Petrík
Kollárova 66
Turčianske Teplice
From: 03/23/2000
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/28/2001)
Capital: 
272 224 EUR Paid up: 272 224 EUR
  (from: 03/31/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.7.1994 uzavretou podľa zákona č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1 zo dňa 17.6.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.Dodatok k spoločenskej zmluve formou notárskej zápisnice N 453/00, Nz 410/00 zo dňa 9.11.2000. Dodatok zo dňa 3.1.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/28/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 21.1.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/04/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene predmetu podnikania zo dňa 05.03.2013.
  (from: 03/27/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2016.
  (from: 10/22/2016)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 10/14/2023
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 20R/1/2023-105 zo dňa 9.10.2023 právoplatným a vykonateľným dňa 14.10.2023 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka: CNI Tlač servis, spol. s r.o., Alstrova 246, 831 06 Bratislava, IČO: 31 696 325 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Stanislav Demčák, adresa kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1581.
  (from: 03/12/2024)
Restructuring trustee: 
JUDr. Stanislav Demčák
Štefánikova 8
Bratislava 811 05
Mark: S1581
From: 10/14/2023
  (from: 03/12/2024)
Date of updating data in databases:  04/14/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person