Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  936/S

Business name: 
ZODIAC spol. s r.o.
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Registered seat: 
Mlynská 41
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Identification number (IČO): 
31 577 687
  (from: 01/05/1993)
Date of entry: 
01/05/1993
  (from: 01/05/1993)
Person dissolved from: 
3. 8. 2005
  (from: 10/20/2005)
Date of deletion: 
10/20/2005
  (from: 10/20/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/20/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/05/1993)
Objects of the company: 
poskytovanie software
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
komplexná inžinierska a sprostredkovateľská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v uvedenej oblasti
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
natieračské práce
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Partners: 
Ing. Dalibor Hossa
Rudohorská 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Ing. Miloslav Chladný
Mlynská 41
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Miroslav Šútor
Školská 12
Zlaté Moravce
Slovak Republic
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Štefan Beňuš
Nitrianska 11
Zlaté Moravce
Slovak Republic
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Dalibor Hossa
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Ing. Miloslav Chladný
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Miroslav Šútor
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Štefan Beňuš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/12/1993 until: 10/19/2005)
Individual managing director
  (from: 01/05/1993 until: 11/11/1993)
Ing. Dalibor Hossa
Rudohorská 5
Banská Bystrica
  (from: 01/05/1993 until: 11/11/1993)
Ing. Miloslav Chladný
Mlynská 41
Banská Bystrica
  (from: 11/12/1993 until: 10/19/2005)
Miroslav Šútor
Školská 12
Zlaté Moravce
  (from: 11/12/1993 until: 10/19/2005)
Štefan Beňuš
Nitrianska 11
Zlaté Moravce
  (from: 11/12/1993 until: 10/19/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/12/1993 until: 10/19/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 01/05/1993 until: 11/11/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 28Cbr 4/2003 - 87 zo dňa 20. 04. 2005 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti ZODIAC spol. s r. o., so sídlom Mlynská 41, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 577 687 bez likvidácie.
  (from: 10/20/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 2800
  (from: 01/05/1993 until: 10/19/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.11.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/12/1993 until: 10/19/2005)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person