Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  12/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Poľnohospodárske družstvo v Bukovciach
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
Registered seat: 
Bukovce 090 22
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Bukovce
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
Identification number (IČO): 
00 204 536
  (from: 01/12/1972)
Date of entry: 
01/12/1972
  (from: 01/12/1972)
Date of deletion: 
12/10/2009
  (from: 12/10/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/10/2009)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/12/1972)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
výroba, spracovanie a predaj záhradníckych výrobkov a služieb
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
obchodná činnosť : . s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami . s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami . s inými nakúpenými výrobkami
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
kooperačná a finálna výroba nepoľnohospodárskych výrobkov pre česko-slovenské právnické subjekty a vykonávanie sprostredkovateľskej a komerčnej činnosti s ďalšími výrobcami, iné podniky a právne subjekty a fyzické osoby
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
práce zemnými strojmi pre fyzické osoby a právnické subjekty
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
práce a služby pre členov, občanov a organizácie vykonáva stolárske, zámočnícke, lešenárske, stavebné, kováčske, klampiarske a iné remeselné práce, práce poľnohospodárskymi mechanizmami, predaj stavebného a hutného materiálu, náhradných dielov, poľnohospodárských výrobkov a potrieb
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
výroba a predaj výrobkov zo skla, dreva, papiera, tkanín a kovov
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
príprava a predaj jedál, stravovacie a reštauračné slžby a iné hospodárske činnosti
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedench v prílohe vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
závodná kuchyňa
  (from: 06/30/1992 until: 12/09/2009)
pohostinská činnosť
  (from: 06/30/1992 until: 12/09/2009)
výroba mäsa a mäsových výrobkov /mäsiarstvo a údenárstvo/
  (from: 06/30/1992 until: 12/09/2009)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 06/30/1992 until: 12/09/2009)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 06/30/1992 until: 12/09/2009)
maloobchod s textilom, odevmi, kozmetikou a priemyselným tovarom
  (from: 06/30/1992 until: 12/09/2009)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
závodná kuchyňa
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
pohostinnská činnosť
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
cestná nákladaná doprava
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
výroba mäsa a mäsových výrobkov (mäsiarstvo a údenárstvo)
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä potravinami, nápojmi, tabakom, s ovocím a zeleninou, s textilom, odevmi, kozmetikou a priemyselným tovarom
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
výroba drevených obalov, paliet
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
výroba skla úžitkového a ozdobného
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov družstva podľa zásad schválených predstavenstvom
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/03/1996 until: 12/09/2009)
Managing board
  (from: 04/07/1993 until: 05/02/1996)
Managing board
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
Michal Bružina - člen
5
Oľšavka
  (from: 04/07/1993 until: 05/10/1995)
Ján Hačník - člen
108
Bukovce
  (from: 04/07/1993 until: 05/10/1995)
Ján HARVILKO - predseda
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
Dr. Ján Harvilko - predseda
8.mája
Svidník
  (from: 04/07/1993 until: 05/02/1996)
Michal Hudák - člen
38
Bukovce
  (from: 04/07/1993 until: 05/10/1995)
Ing. Jozef JUHAS - ekonóm PD
  (from: 01/12/1972 until: 06/29/1992)
Štefan LAKOMEC - vedúci úseku živočíšnej výroby
Puškinova 1100/42
Stropkov
  (from: 06/30/1992 until: 04/06/1993)
Štefan Mulík - člen
12
Gribov
  (from: 04/07/1993 until: 05/10/1995)
Ivan Zajac - podpredseda
21
Kožuchovce
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Michal Harvilko - člen
47
Oľšavka
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Mária Lišková - člen
60
Bukovce
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Vladislav Zuber - člen
58
Gribov
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Vasiľ Bartko - člen
93
Bukovce
  (from: 05/11/1995 until: 12/09/2009)
Ján Bučko - člen
6
Gribov
  (from: 05/11/1995 until: 12/09/2009)
Ján Bučko - člen
124
Bukovce
  (from: 05/11/1995 until: 12/09/2009)
Ján Slivka - člen
30
Malá Poľana
  (from: 05/11/1995 until: 12/09/2009)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/07/1993 until: 05/02/1996)
Procuration: 
Dr. Ján Harvilko
8. mája 490/1
Svidník
  (from: 05/03/1996 until: 12/09/2009)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje podpredseda družstva poverený zastupovaním predsedu a prokurista každý z nich samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/03/1996 until: 12/09/2009)
Registered capital: 
1 359 509 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zákona č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi dňa 27.3.1991. Zmeny v zápise boli urobené na základe trans- formačného projektu schváleného dňa 11.12. 1992 a aktualizovaných stanov družstva schvá- lených členskou schôdzou dňa 11.12.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 480
  (from: 04/07/1993 until: 12/09/2009)
Zmena stanov zo dňa 15.2.1996. Stary spis: Dr 480 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22.7.1998 č. K 141/96-16 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE so sídlom v Bukovciach, IČO: 00 204 536, podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších predpisov Správca podstaty: JUDr. Dušan Maruščák, komerčný právnik, Stropkov, Mlynská 698/13 Správca podstaty: JUDr. Dušan Maruščák, komerčný právnik, Stropkov, ul. Mlynská 698/13.
  (from: 05/03/1996 until: 12/09/2009)
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zákona č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi dňa 27.3.1991. Členský podiel: 1 ha pôdy alebo 10.000,-Kčs Stary spis: Dr 480 Člen družstva ručí za prípadnú stratu na hospodárskom výsledku PD v rozsahu vložených členských podielov.
  (from: 01/12/1972 until: 04/06/1993)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person