Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  14/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Búči
  (from: 02/22/1951)
Registered seat: 
Malá 138
Búč 946 35
  (from: 12/09/2004)
Identification number (IČO): 
00 192 945
  (from: 02/22/1951)
Date of entry: 
02/22/1951
  (from: 02/22/1951)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/22/1951)
Objects of the company: 
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 08/24/1993)
vykonávenie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/24/1993)
zámočnícka výroba
  (from: 08/24/1993)
veľkoobchodná, maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/24/1993)
poskytovanie sekretárskych a účtovnických služieb
  (from: 08/24/1993)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 12/09/2004)
oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 12/09/2004)
poskytovanie mechanických služieb v poľnohospodárstve
  (from: 12/09/2004)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 12/09/2004)
poľnohospodárstvo vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 12/09/2004)
prenájom nebytových priestorov bez doplnkových služieb
  (from: 12/09/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/24/1993)
Ing. Arpád Csekes - podpredseda
25
Búč
  (from: 05/23/2022)
Tichomír Hatyina
141
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010)
Ing. Štefan Nagy - predseda
142
Búč
  (from: 05/23/2022)
Ing. Ágnes Sidó - člen
154
Búč
From: 03/23/2001
  (from: 07/23/2020)
Iveta Szigetiová - člen predstavenstva
141
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 08/24/1993)
Supervisory board: 
Viola Kissová
357
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010)
Alžbeta Csekesová
128
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010)
Katarína Labanczová
256
Búč 946 35
From: 06/26/2020
  (from: 07/23/2020)
Registered capital: 
388 369,8 EUR
  (from: 04/27/2012)
Basic member contribution: 
3 319,4 EUR
  (from: 04/27/2012)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zák.č. 69/49 Zb. Vyhlášky uverejňujú sa vyvesením na menovacej tabuli v sidle družstva. Družstvo bolo zapísané do firem. registra dňa 17.septembra 1949. Prenesené podľa zák.č. 100/50 Zb. z firemného registra odd. B zväzku XIII. strany 334. Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa 8.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 27
  (from: 02/22/1951)
V súlade s § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo poľnohospodárske družstvo pretransformované podľa Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 15.1.1993. Stary spis: Dr 27
  (from: 08/24/1993)
Zmena stanov čl. XVIII, odst. 7 odsúhlasená na členskej schôdzi dňa 22.3.1996. Stary spis: Dr 27
  (from: 05/06/1996)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 23.3.2001.
  (from: 01/13/2003)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 21.3.2003.
  (from: 12/09/2004)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person