Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  14/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Búči
  (from: 02/22/1951)
Registered seat: 
Malá 138
Búč 946 35
  (from: 12/09/2004)
Búč
  (from: 02/22/1951 until: 12/08/2004)
Identification number (IČO): 
00 192 945
  (from: 02/22/1951)
Date of entry: 
02/22/1951
  (from: 02/22/1951)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/22/1951)
Objects of the company: 
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 08/24/1993)
vykonávenie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/24/1993)
zámočnícka výroba
  (from: 08/24/1993)
veľkoobchodná, maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/24/1993)
poskytovanie sekretárskych a účtovnických služieb
  (from: 08/24/1993)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 12/09/2004)
oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 12/09/2004)
poskytovanie mechanických služieb v poľnohospodárstve
  (from: 12/09/2004)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 12/09/2004)
poľnohospodárstvo vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 12/09/2004)
prenájom nebytových priestorov bez doplnkových služieb
  (from: 12/09/2004)
poľnohospodárska výroba
  (from: 05/16/1994 until: 12/08/2004)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 08/24/1993 until: 12/08/2004)
činnosť ekonomických poradcov
  (from: 08/24/1993 until: 12/08/2004)
výroba sterilizovaného ovocia a zeleniny
  (from: 08/24/1993 until: 12/08/2004)
výroba stavebných doplnkov z dreva-stolárstvo
  (from: 08/24/1993 until: 12/08/2004)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 08/24/1993 until: 12/08/2004)
výroba náhradných súčiastok pre poľnohospodárske stroje a zariadenia
  (from: 08/24/1993 until: 12/08/2004)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
obchodná činnosť s potrebami pre zabezpečenie výroby a inými nakúpenými výrobkami
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
zahraničnoobchodná činnosť s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, vecami pre zabezpečenie výroby, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
výroba zámočníckych a stavebných doplnkov a prvkov atypických pre stavebnú výrobu
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
sústružnícke a frezárske práce náhradných súčiastok k poľnohospodárskym strojom
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
rezanie a mechanické opracovanie dreva
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
výroba betónových tvárnic a plotových dielcov
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
vykonávanie stavebnej činnosti pre členov a iných subjektov
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
príprava jedál pre členov a iné osoby v záv. kuchyni
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
prenájom vlastných výrobných prostriedkov iným subjektom
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
poskytovanie technických, technologických, organizačných, ekonomických a obchodných služieb iným subjektom, poradenská činnosť na úseku poľnohospodárskej výroby
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/24/1993 until: 04/29/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/24/1993)
Managing board
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
Ing. Arpád Csekes - podpredseda
25
Búč
  (from: 05/23/2022)
Tichomír Hatyina
141
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010)
Ing. Štefan Nagy - predseda
142
Búč
  (from: 05/23/2022)
Ing. Ágnes Sidó - člen
154
Búč
From: 03/23/2001
  (from: 07/23/2020)
Iveta Szigetiová - člen predstavenstva
141
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010)
Alexander Bajkai - člen
344
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 06/09/1997)
Alexander Bajkai - člen
344
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 01/12/2003)
Ondrej Bernáth - člen
142
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 01/12/2003)
András Bernáth - člen
142
Búč
From: 02/21/1997
  (from: 01/13/2003 until: 04/21/2010)
András Bernáth - člen
142
Búč
From: 02/21/1997 Until: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010 until: 04/21/2010)
Ondrej Bielokosztolszky - člen
96
Búč
From: 03/23/2001
  (from: 01/13/2003 until: 04/29/2005)
Ondrej Bielokosztolszky - člen
96
Búč
From: 03/23/2001 Until: 03/18/2005
  (from: 04/30/2005 until: 04/29/2005)
Attila Csekes - člen
127
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 06/09/1997)
Ladislav Csekes - člen
294
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 04/29/2005)
Ladislav Csekes - člen
294
Búč
Until: 03/18/2005
  (from: 04/30/2005 until: 04/29/2005)
Ing. Arpád Csekes - podpredseda
25
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 05/22/2022)
Arpád Csenger - člen
111
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 03/06/1995)
Júlia Fürstenzellerová - člen
201
Búč
  (from: 03/07/1995 until: 06/09/1997)
Alexander Gál - člen
89
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 04/21/2010)
Alexander Gál - člen
89
Búč
Until: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010 until: 04/21/2010)
Tichomír Hatyina - člen
141
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 01/12/2003)
Ing. Ján Karkó - podpredseda
č.146
Búč
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
Michal Kiss - člen
127
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 06/09/1997)
Vojtech Kiss - člen
39
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 06/09/1997)
Vojtech Kiss - člen
39
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 04/29/2005)
Vojtech Kiss - člen
39
Búč
Until: 03/18/2005
  (from: 04/30/2005 until: 04/29/2005)
Zoltán Kiss - člen
484
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 04/29/2005)
Zoltán Kiss - člen
484
Búč
Until: 03/18/2005
  (from: 04/30/2005 until: 04/29/2005)
Ladislav Marcsa - člen
237
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 06/09/1997)
Štefan Marcsa - člen
73
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 06/09/1997)
Ladislav Marcsa - člen
341
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 04/29/2005)
Ladislav Marcsa - člen
341
Búč
Until: 03/18/2005
  (from: 04/30/2005 until: 04/29/2005)
Jozef Molnár - člen
35
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 06/09/1997)
Jozef Molnár - člen
35
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 05/29/2015)
Jozef Molnár - člen
35
Búč
Until: 04/17/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Ing. Štefan Nagy - predseda
142
Búč
  (from: 02/22/1951 until: 06/09/1997)
Ing. Štefan Nagy - predseda
142
Búč
  (from: 06/10/1997 until: 05/22/2022)
Ing. Ágnes Sidó - člen
154
Búč
From: 03/23/2001
  (from: 01/13/2003 until: 07/22/2020)
Ing. Agneša Sidóová - podpredseda
154
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 06/09/1997)
Ľudovít Szecsö - člen
257
Búč
  (from: 08/24/1993 until: 06/09/1997)
Alexander Szigeti - člen
Družstevná 141
Búč 946 35
From: 03/18/2005
  (from: 04/30/2005 until: 04/21/2010)
Alexander Szigeti - člen
Družstevná 141
Búč 946 35
From: 03/18/2005 Until: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010 until: 04/21/2010)
Ondrej Tárnok - člen predstavenstva
9
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010 until: 05/29/2015)
Ondrej Tárnok - člen predstavenstva
9
Búč 946 35
From: 03/26/2010 Until: 04/17/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 08/24/1993)
Za družstvo podpisuej predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 02/22/1951 until: 08/23/1993)
Supervisory board: 
Viola Kissová
357
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010)
Alžbeta Csekesová
128
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010)
Katarína Labanczová
256
Búč 946 35
From: 06/26/2020
  (from: 07/23/2020)
Peter Klenkó
538
Bátorové Kosihy 946 34
From: 03/18/2005
  (from: 04/30/2005 until: 04/21/2010)
Peter Klenkó
538
Bátorové Kosihy 946 34
From: 03/18/2005 Until: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010 until: 04/21/2010)
Ida Marcsová
341
Búč 946 35
From: 03/18/2005
  (from: 04/30/2005 until: 04/21/2010)
Ida Marcsová
341
Búč 946 35
From: 03/18/2005 Until: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010 until: 04/21/2010)
Zuzana Molnárová
35
Búč 946 35
From: 03/18/2005
  (from: 04/30/2005 until: 04/21/2010)
Zuzana Molnárová
35
Búč 946 35
From: 03/18/2005 Until: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010 until: 04/21/2010)
Ladislav Marcsa
341
Búč 946 35
From: 03/26/2010 Until: 06/26/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Ladislav Marcsa
341
Búč 946 35
From: 03/26/2010
  (from: 04/22/2010 until: 07/22/2020)
Registered capital: 
388 369,8 EUR
  (from: 04/27/2012)
388 368,850827 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 04/26/2012)
11 700 000 Sk
  (from: 12/09/2004 until: 01/21/2009)
11 700 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 12/08/2004)
Basic member contribution: 
3 319,4 EUR
  (from: 04/27/2012)
30 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 12/08/2004)
100 000 Sk
  (from: 12/09/2004 until: 01/21/2009)
3 319,391888 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 04/26/2012)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zák.č. 69/49 Zb. Vyhlášky uverejňujú sa vyvesením na menovacej tabuli v sidle družstva. Družstvo bolo zapísané do firem. registra dňa 17.septembra 1949. Prenesené podľa zák.č. 100/50 Zb. z firemného registra odd. B zväzku XIII. strany 334. Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa 8.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 27
  (from: 02/22/1951)
V súlade s § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo poľnohospodárske družstvo pretransformované podľa Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 15.1.1993. Stary spis: Dr 27
  (from: 08/24/1993)
Zmena stanov čl. XVIII, odst. 7 odsúhlasená na členskej schôdzi dňa 22.3.1996. Stary spis: Dr 27
  (from: 05/06/1996)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 23.3.2001.
  (from: 01/13/2003)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 21.3.2003.
  (from: 12/09/2004)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person