Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15074/R

Business name: 
WH - METAL, s.r.o.
  (from: 03/11/2003 until: 08/05/2008)
Registered seat: 
Domovina 425
Zemianske Kostoľany 972 43
  (from: 10/05/2004 until: 08/05/2008)
Identification number (IČO): 
36 253 537
  (from: 03/11/2003)
Date of entry: 
03/11/2003
  (from: 03/11/2003)
Person dissolved from: 
1. 7. 2008
  (from: 08/06/2008)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  (from: 08/06/2008)
Date of deletion: 
08/06/2008
  (from: 08/06/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ust. § 8a ods. 1 písm. d) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/06/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/2003)
Capital: 
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 10/05/2004 until: 08/05/2008)
Other legal facts: 
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29K/9/2008-94 zo dňa 09.06.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.07.2008 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi WH - METAL, s.r.o. so sídlom Domovina 425, Zemianske Kostoľany, IČO 36 253 537, pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 08/06/2008)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person