Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9887/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
MEDICENTRUM, spol. s r.o.
  (from: 11/07/1995)
Registered seat: 
Moldavská cesta 8/A
Košice 040 11
  (from: 11/29/2011)
Identification number (IČO): 
31 405 983
  (from: 11/07/1995)
Date of entry: 
11/07/1995
  (from: 11/07/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/07/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 10/06/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
  (from: 10/06/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/06/1998)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
  (from: 10/06/1998)
Partners: 
MIRAKL, a. s.
Moldavská cesta 8/A
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 10/08/2011)
Contribution of each member: 
MIRAKL, a. s.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/08/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/11/2004)
Ing. Ľubica Rybníčková
Uherova 260/4
Košice - západ 040 11
From: 09/30/2011
  (from: 10/08/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 02/20/2007)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/19/2010)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 24.7.1995 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 16788
  (from: 11/07/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1996, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.6.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1996, na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Starý spis: S.r.o. 16788
  (from: 07/08/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.7.1997. Starý spis: S.r.o. 16788
  (from: 07/28/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13. 8. 1997, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13. 8. 1997. Starý spis: S.r.o. 16788
  (from: 12/01/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi spoločníkov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.5.1998 a dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.9.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/06/1998)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 29.1.2001. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.1.2001.
  (from: 02/12/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.7.1995 v súlade s novelou Obchodného zákonníka č. 500/2001 Z.z. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.2002.
  (from: 07/22/2003)
JUDr. Márii Malíkovej zanikla funkcia konateľky ku dňu 31.12.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2003.
  (from: 06/11/2004)
Rozhodnutie spoločníkov Per rollam zo dňa 15.05.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu.
  (from: 05/19/2006)
Rozhodnutie spoločníka per rollam zo dňa 31.01.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.02.2007. Dodatok č. 7 k zakladateľskej listine zo dňa 06.02.2007. Dodatok č. 8 k zakladateľskej listine zo dňa 14.02.2007.
  (from: 02/20/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.11.2007. Dodatok č. 9 k zakladateľskej listine zo dňa 7.11.2007.
  (from: 11/16/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.6.2008.
  (from: 06/26/2008)
Rozhodnutie spoločníkov Per rollam zo dňa 26.5.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.6.2010.
  (from: 06/19/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2011.
  (from: 03/18/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2011.
  (from: 10/08/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.11.2011.
  (from: 11/29/2011)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person