Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  902/N

Business name: 
Kablorex - Kabelizácia
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
Place of business: 
neurčené
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
Particulars of an entrepreneur: 
Ondrej Michalec
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
Identification number (IČO): 
11 716 606
  (from: 03/14/1991)
Date of entry: 
03/14/1991
  (from: 03/14/1991)
Date of deletion: 
01/05/2007
  (from: 01/05/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/05/2007)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 03/14/1991)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 4 K 85/2005-84 zo dňa 21.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2005, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Firm vložka číslo 902/N sa vymazáva dňom 05.01.2007 podnikateľ fyzická osoba s obchodným menom Kablorex-Kabelizácia, s miestom podnikania neurčeným, s bydliskom podnikateľa Ondrej Michalec, Komenského 27, Želiezovce, IČO: 11 716 606, v súlade s ustanovením § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/05/2007)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person