Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  902/N

Business name: 
Kablorex - Kabelizácia
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
Place of business: 
neurčené
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
Particulars of an entrepreneur: 
Ondrej Michalec
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
Place of residence: 
Komenského 27
Želiezovce
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
Identification number (IČO): 
11 716 606
  (from: 03/14/1991)
Date of entry: 
03/14/1991
  (from: 03/14/1991)
Date of deletion: 
01/05/2007
  (from: 01/05/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/05/2007)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 03/14/1991)
Objects of the company: 
výkopové zemné práce pre organizácie a občanov
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
obchodná činnosť: domáce potreby, drogistický tovar, distribútor
  (from: 06/11/1991 until: 01/04/2007)
reštauračná činnosť-prevádzkovanie expresa a predajne potravín, prevádzkovanie hracích automatov
  (from: 06/11/1991 until: 01/04/2007)
sprostredkovanie drevárskych a zámočníckych prác, kód 849
  (from: 06/11/1991 until: 01/04/2007)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
JUDr. Ľubica Benešová
Bellova 88
Bratislava
  (from: 03/14/1991 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 4 K 85/2005-84 zo dňa 21.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2005, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Firm vložka číslo 902/N sa vymazáva dňom 05.01.2007 podnikateľ fyzická osoba s obchodným menom Kablorex-Kabelizácia, s miestom podnikania neurčeným, s bydliskom podnikateľa Ondrej Michalec, Komenského 27, Želiezovce, IČO: 11 716 606, v súlade s ustanovením § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/05/2007)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydal Mestský národný výbor, odbor bytový, HM, obchodu a dopravy Želiezovce v súlade s ust. § 29 Zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov rozhodnutím zo dňa 24.1.1990, č.j.: 55/90-služ. podľa ust. § 1 a 4 nar.vlády SSR č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru a § 46 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Starý spis: Firm. 1215
  (from: 03/14/1991 until: 01/04/2007)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person