Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  340/L

Business name: 
MM-AGRO, a.s.
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Registered seat: 
Kollárova 110
Martin 036 01
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Identification number (IČO): 
31 644 651
  (from: 02/13/1996)
Date of entry: 
02/13/1996
  (from: 02/13/1996)
Date of deletion: 
08/16/2006
  (from: 08/16/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/16/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/13/1996)
Objects of the company: 
úprava a spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
veľkoobchod s mliekárenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Ing. Jozef Morgoš - predseda
Kernova 11/43
Martin
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Ing. Milan Jesenský - člen
Jilemnického 49
Martin
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Ing. Dušan Staňák - člen
Medvedzie 140/20-14
Tvrdošín
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Ing. Alojz Štrbák - člen
Sládkovičova 1223/10
Kysucké Nové Mesto
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
RNDr. Mária Vencelíková , CSc. - člen
Horné Rakovce 8
Turčianske Teplice
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Ing. Dušan Vavrek - člen
Horné Rakovce 1395/25
Turčianske Teplice
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Ing. Ján Lettrich - člen
49
Dubové
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Shares: 
Number of shares: 25000
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Supervisory board: 
MVDr. Jozef Harvan - člen
Majakovského 4
Martin
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Anna Karetková - člen
58
Sedliacka Dubová
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Ing. Ladislav Porubec - člen
Priehrada 787
Turany
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Ing. Bohumír Sumka - člen
Generála Vieska 7
Martin
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Ing. Ladislav Šurina - predseda
526
Ochodnica
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39-24K 46/02-104 zo dňa 26. 06. 2006, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom MM-AGRO, a.s., so sídlom Kollárova 110, 036 01 Martin, IČO 31 644 651 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 16. 08. 2006 VYMAZÁVA.
  (from: 08/16/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľs- kou zmluvou zo dňa 13.10.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1001
  (from: 02/13/1996 until: 08/15/2006)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person