Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19799/R

Business name: 
EXALL Slovakia, s.r.o.
  (from: 11/12/2001 until: 01/29/2009)
Nerta, s.r.o.
  (from: 06/06/2001 until: 11/11/2001)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 1
Nováky 972 71
  (from: 12/13/2007 until: 01/29/2009)
Nám. 1.mája 14
Bratislava 811 06
  (from: 12/15/2003 until: 12/12/2007)
Obchodná 19
Bratislava 811 06
  (from: 11/12/2001 until: 12/14/2003)
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
  (from: 06/06/2001 until: 11/11/2001)
Identification number (IČO): 
35 815 086
  (from: 06/06/2001)
Date of entry: 
06/06/2001
  (from: 06/06/2001)
Person dissolved from: 
18.12.2008
  (from: 01/30/2009)
Legal ground(s) for dissolution: 
Zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 01/30/2009)
Date of deletion: 
01/30/2009
  (from: 01/30/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. d) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/30/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/06/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
administratívne a reprografické služby
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
Partners: 
1.garantovaná a.s. IČO: 31 400 434
Nám. 1mája 14
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/15/2003 until: 10/24/2007)
Exall Resources Limited IČO: 00 038 797
8 King Street East, Suite 1700 Toronto
Ontario M5C1B5
Kanada
  (from: 11/12/2001 until: 12/14/2003)
Ing. Marek Morgenštern
J. Kráľa 899/13
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2001 until: 11/11/2001)
ZBUDZA RESOURCES LLC
Vermont Avenue 1090
N.W.Washington DC 200 05
USA
  (from: 10/25/2007 until: 01/29/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Marek Morgenštern
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 11/11/2001)
Exall Resources Limited
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/12/2001 until: 12/14/2003)
1.garantovaná a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 10/24/2007)
ZBUDZA RESOURCES LLC
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/25/2007 until: 01/29/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/14/2002 until: 01/29/2009)
konatelia
  (from: 11/12/2001 until: 11/13/2002)
Individual managing director
  (from: 06/06/2001 until: 11/11/2001)
Michal Benák
Fedákova 3154/34
Bratislava
  (from: 11/12/2001 until: 11/13/2002)
Mgr. Marian Fridrichovský
Tallerova 7
Bratislava
  (from: 11/12/2001 until: 11/13/2002)
Mgr. Ľubomír Gašpar
Borová 9
Žilina 010 01
From: 11/25/2005
  (from: 10/27/2006 until: 12/12/2007)
Mgr. Ľubomír Gašpar
Borová 9
Žilina 010 01
From: 11/25/2005 Until: 11/22/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/12/2007)
JUDr. Ivan Hanic
Solivarská 4
Bratislava 821 03
From: 04/06/2005
  (from: 04/30/2005 until: 09/10/2008)
JUDr. Ivan Hanic
Solivarská 4
Bratislava 821 03
From: 04/06/2005 Until: 09/05/2008
  (from: 09/11/2008 until: 09/10/2008)
Ing. Martin Kosterec
Družstevná 583/5
Brezová pod Bradlom
From: 04/24/2003
  (from: 12/15/2003 until: 10/26/2006)
Ing. Martin Kosterec
Družstevná 583/5
Brezová pod Bradlom
From: 04/24/2003 Until: 11/25/2005
  (from: 10/27/2006 until: 10/26/2006)
Mgr. Branislav Mikulay
Vajnorská 50
Bratislava 831 04
From: 10/31/2002
  (from: 11/14/2002 until: 12/14/2003)
Ing. Marek Morgenštern
J. Kráľa 899/13
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 06/06/2001 until: 11/11/2001)
Ing. Peter Zlejší
Nová 123
Uhorská Ves 032 03
From: 11/22/2007
  (from: 12/13/2007 until: 01/29/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne a za spoločnosť podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/11/2008 until: 01/29/2009)
Konatelia spoločnosti zastupujú spoločnosť a podpisujú všetky právne akty spoločnosti a nerozdielne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíšu vždy obaja konatelia spoločne.
  (from: 04/30/2005 until: 09/10/2008)
Konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne a za spoločnosť podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/14/2002 until: 04/29/2005)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať konatelia vždy spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 11/12/2001 until: 11/13/2002)
Konateľ je oprávnený konať samostatne v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/06/2001 until: 11/11/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 01/29/2009)
200 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 12/14/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29K/37/2008-275 zo dňa 26. novembra 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2008, súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi spoločnosť EXALL Slovakia, s. r.o., so sídlom M. R. Štefánika 1, Nováky, IČO 35 815 086 pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 01/30/2009)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 69/01 zo dňa 8.3.2001 v zmysle sut. § 57, §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (from: 06/06/2001 until: 01/29/2009)
Notárska zápisnica Nz 706/2001 zo dňa 8.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny. Zmena obchodného mena, pôvodné Nerta, s.r.o.
  (from: 11/12/2001 until: 01/29/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 31.10.2002 vo forme notárskej zápisnice N 876/02, Nz 822/02 spísanej notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zánik funkcie konateľov Michala Benáka a Mgr. Mariana Fridrichovského dňom 31.10.2002.
  (from: 11/14/2002 until: 01/29/2009)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá dňa 28.3.2003. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny osvedčené do notárskej zápisnici N 1463/03, Nz 30728/03 spísanej dňa 24.4.03 notárským kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu. Funkciu konateľa Mgr. B. Mikulaya sa končí dňom 24.4.2003.
  (from: 12/15/2003 until: 01/29/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 78/2005, Nz 14420/2005, NCRls 14217/2005 zo dňa 6.4.2005 spísaná notárom JUDr. Tomášom Leškovským.
  (from: 04/30/2005 until: 01/29/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.11.2007.
  (from: 12/13/2007 until: 01/29/2009)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person