Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14891/N

Business name: 
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
  (from: 07/01/2004)
Registered seat: 
Komárňanská 69
Hurbanovo 947 01
  (from: 07/01/2005)
Identification number (IČO): 
36 561 193
  (from: 07/01/2004)
Date of entry: 
07/01/2004
  (from: 07/01/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/01/2004)
Objects of the company: 
Prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie
  (from: 07/01/2004)
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie
  (from: 07/01/2004)
Vodoinštalatérstvo
  (from: 07/01/2004)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2011)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2011)
Partners: 
Mesto Hurbanovo IČO: 36 561 193
Hurbanovo 947 01
Slovak Republic
  (from: 12/20/2022)
Contribution of each member: 
Mesto Hurbanovo
Amount of investment: 1 620 120 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 620 120 EUR
  (from: 12/20/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/03/2013)
Ing. Ján Bahorec
Záhradnícka 36
Hurbanovo 947 01
From: 01/22/2010
  (from: 06/17/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo natlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "konateľ".
  (from: 07/01/2004)
Capital: 
1 620 120 EUR Paid up: 1 620 120 EUR
  (from: 08/03/2013)
Supervisory board: 
Bc. Štefan Tomaščin
Sládkovičova 2588/28
Hurbanovo 947 01
From: 02/07/2019
  (from: 03/14/2019)
Anna Žigová
Súdna 2662/38
Hurbanovo 947 01
From: 05/27/2021
  (from: 08/25/2021)
Mgr. Ladislav Ágh
Krátka 2302/3
Hurbanovo 947 01
From: 12/14/2022
  (from: 01/12/2023)
Ing. Norbert Seifert
Pribetská 829/27
Hurbanovo 947 01
From: 12/14/2022
  (from: 01/12/2023)
Mgr. Štefan Pupák
Nálepkova 2362/27
Hurbanovo 947 01
From: 12/14/2022
  (from: 01/12/2023)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.05.2011 o zrušení spoločnosti MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 69/2986 , Hurbanovo PSČ 947 03 , IČO : 36 561 711 bez likvidácie ku dňu 30.06.2011 zlúčením so spoločnosťou MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., so sídlom Komárňanská 69 , 947 01 Hurbanovo, IČO : 36 561 193. Zmluva o zlúčení zo dňa 09.05.2011 vo forme notárskej zápisnice č. N 527/2011, Nz 16591/2011, NCRIs 17001/2011 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s.r.o. so spoločnosťou MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.. Spoločnosť MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., so sídlom Komárňanská 69 , 947 01 Hurbanovo , IČO : 36 561 193 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.14891 /N sa stáva dňom 30.06.2011 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 69/2986 , Hurbanovo, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel Sro, vložka č.14947/N a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 30.06.2011 teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.
  (from: 06/30/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/30/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MsBP a ĽP - Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s.r.o. 36561711 ,
Záhradnícka
69/2986
  (from: 06/30/2011)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person