Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  539/V

Business name: 
Investičná spoločnosť PLATINUM, akciová spoločnosť v likvidácii
  (from: 04/16/1998 until: 10/29/2002)
Investičná spoločnosť PLATINUM, akciová spoločnosť v skratke: I.S.PLATINUM, a.s.
  (from: 11/15/1994 until: 04/15/1998)
Registered seat: 
Slovenská 26
Košice 040 01
  (from: 09/18/1995 until: 10/29/2002)
Bellova 3
Košice 040 01
  (from: 11/15/1994 until: 09/17/1995)
Identification number (IČO): 
31 699 103
  (from: 11/15/1994)
Date of entry: 
11/16/1994
  (from: 11/15/1994)
Date of deletion: 
10/30/2002
  (from: 10/30/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/15/1994)
Objects of the company: 
zrhomažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/ podľa zák. č. 248/92 Zb. v znení neskorších zmien a činností bezprostreene s touto činnosťou súvisiace
  (from: 11/15/1994 until: 10/29/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/1998 until: 10/29/2002)
Managing board
  (from: 11/15/1994 until: 04/15/1998)
Ing. Peter Jochmann - člen
SNP 2
Moldava nad Bodvou
  (from: 11/15/1994 until: 04/15/1998)
Ing. Richard Sabovčík - člen
Humenská 14
Košice
  (from: 11/15/1994 until: 04/15/1998)
Ing. Milan Varchola - člen
Starozagorská 6
Košice
  (from: 11/15/1994 until: 04/15/1998)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 04/16/1998 until: 10/29/2002)
Za spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/15/1994 until: 04/15/1998)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 11/15/1994 until: 10/29/2002)
Shares: 
Number of shares: 5000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/15/1994 until: 10/29/2002)
Supervisory board: 
Doc.Ing. Jozef Hanciu , CSc. - člen
Junácka 8
Košice
  (from: 11/15/1994 until: 10/29/2002)
Ing. Alena Masková - člen
Palárikova 1
Košice
  (from: 11/15/1994 until: 10/29/2002)
Ing. Richard Roman - člen
Rue des Lilas
Geneve 1202
Švajčiarsko
  (from: 11/15/1994 until: 10/29/2002)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Otto Brixi
Braniskova 16
Košice
  (from: 04/16/1998 until: 09/18/2000)
 Liquidators:
Mgr. Peter Masarovič
Park Angelinum 2
Košice
  (from: 09/19/2000 until: 10/29/2002)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri z odd. Sa vložky 539/V u akciovej spoločnosti: Obchodné meno: Investičná spoločnosť PLATINUM, akciová spoločnosť v likvidácii Sídlo: 040 01 Košice, Slovenská 26 IČO: 31 699 103 ako aj všetkých doteraz platných zápisov a právnych skutočností v uvedenej vložke na základe ukončenej likvidácie v zmysle §§ 219-220 a Obchodného zákonníka v platnom znení. Deň výmazu: 30.10.2002
  (from: 10/30/2002)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.10.1994 č. N 135/94, Nz 133/94, spísanej JUDr. Petrom Varhalíkom, notárom v Košiciach podľa zák. č. 513/91 Zb. Vznik investičnej spoločnosti schválený MF SR rozhodnutím č. 093/1994/IS zo dňa 7.11.1994.
  (from: 11/15/1994 until: 10/29/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.7.1995.
  (from: 09/18/1995 until: 10/29/2002)
Likvidácia akciovej spoločnosti podľa rozhodnutia MF SR č. 003/1998/LIS zo dňa 3.3.1998.
  (from: 04/16/1998 until: 10/29/2002)
Rozhodnutie VZ zo dňa 18.4.2000.
  (from: 09/19/2000 until: 10/29/2002)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person