Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4410/B

Business name: 
AFEED, a.s.
  (from: 03/20/2007 until: 09/16/2014)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 831 02
  (from: 02/05/2008 until: 09/16/2014)
Identification number (IČO): 
36 754 790
  (from: 03/20/2007)
Date of entry: 
03/20/2007
  (from: 03/20/2007)
Date of deletion: 
07/01/2014
  (from: 09/17/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.8.2014, sp. zn. 34 Exre/318/2014 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2014 súd zmysle ust. § 69aa, ods. 8 Obchodného zákonníka vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť AFEED, a. s., Nobelova 34, Bratislava, IČO : 36 754 790, zapísanú v odd. Sa, vl. č. 4410, nakoľko v dôsledku projektu cezhraničnej fúzie zlúčením vyhotoveného dňa 9.4.2014 prešlo na nástupnícku spoločnosť AFED CZ, a.s., Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, IČO: 28167813, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. B 5858, všetko imanie zanikajúcej spoločnosti AFEED, a. s., Nobelova 34, Bratislava, Slovenská republika IČO : 36 754 790, ktoré zlúčenie bolo zapísané do obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne, odd. B 5858 na základe uznesenia Krajského súdu v Brne zo dňa 13.6.2014, sp. zn. B 5858-RD49/KSBR, Fj 53450/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.6.2014, dňom zápisu zmeny do obchodného registra 1.7.2014.
  (from: 09/17/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/20/2007)
Capital: 
1 033 193 EUR Paid up: 1 033 193 EUR
  (from: 09/01/2009 until: 09/16/2014)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person