Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4410/B

Business name: 
AFEED, a.s.
  (from: 03/20/2007 until: 09/16/2014)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 831 02
  (from: 02/05/2008 until: 09/16/2014)
Malženická 1
Trnava 917 01
  (from: 03/20/2007 until: 02/04/2008)
Identification number (IČO): 
36 754 790
  (from: 03/20/2007)
Date of entry: 
03/20/2007
  (from: 03/20/2007)
Date of deletion: 
07/01/2014
  (from: 09/17/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.8.2014, sp. zn. 34 Exre/318/2014 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2014 súd zmysle ust. § 69aa, ods. 8 Obchodného zákonníka vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť AFEED, a. s., Nobelova 34, Bratislava, IČO : 36 754 790, zapísanú v odd. Sa, vl. č. 4410, nakoľko v dôsledku projektu cezhraničnej fúzie zlúčením vyhotoveného dňa 9.4.2014 prešlo na nástupnícku spoločnosť AFED CZ, a.s., Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, IČO: 28167813, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. B 5858, všetko imanie zanikajúcej spoločnosti AFEED, a. s., Nobelova 34, Bratislava, Slovenská republika IČO : 36 754 790, ktoré zlúčenie bolo zapísané do obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne, odd. B 5858 na základe uznesenia Krajského súdu v Brne zo dňa 13.6.2014, sp. zn. B 5858-RD49/KSBR, Fj 53450/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.6.2014, dňom zápisu zmeny do obchodného registra 1.7.2014.
  (from: 09/17/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/20/2007)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti výroby krmív pre hospodárske a domáce zvieratá
  (from: 03/20/2007 until: 09/16/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2007 until: 09/16/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2007 until: 09/16/2014)
výroba premixov kŕmnych prísad a krmív pre zvieratá
  (from: 03/20/2007 until: 09/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2007 until: 09/16/2014)
výkon veľkodistribúcie veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych zdravotníckych pomôcok, veterinárnych prípravkov schválených v Slovenskej republike a medikovaných krmív
  (from: 07/17/2008 until: 09/16/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/20/2007 until: 09/16/2014)
Tomáš Banič - predseda
Spartakovská 2
Trnava 917 00
From: 03/20/2007
  (from: 03/20/2007 until: 12/12/2007)
Tomáš Banič - predseda
Spartakovská 2
Trnava 917 00
From: 03/20/2007 Until: 12/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/12/2007)
Ing.Mgr. Igor Brosz - predseda
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 12/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 07/16/2008)
Ing.Mgr. Igor Brosz - predseda
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 12/13/2007 Until: 06/18/2008
  (from: 07/17/2008 until: 07/16/2008)
Ing. Petr Cingr - predseda
Chvatěruby 96
Chvatěruby 278 01
Česká republika
From: 02/18/2012
  (from: 02/18/2012 until: 11/05/2012)
Ing. Petr Cingr - predseda
Chvatěruby 96
Chvatěruby 278 01
Česká republika
From: 02/18/2012 Until: 09/30/2012
  (from: 11/06/2012 until: 11/05/2012)
Ing. Petr Cingr - predseda
Chvatěruby 96
Chvatěruby 278 01
Česká republika
From: 10/01/2008
  (from: 10/21/2008 until: 02/17/2012)
Ing. Petr Cingr - predseda
Chvatěruby 96
Chvatěruby 278 01
Česká republika
From: 10/01/2008 Until: 02/18/2012
  (from: 02/18/2012 until: 02/17/2012)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 12/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 10/20/2008)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 12/13/2007 Until: 09/30/2008
  (from: 10/21/2008 until: 10/20/2008)
Ing. Marek Kumprecht - člen
Skřičkova 1626
Kuřim 664 34
Česká republika
From: 02/18/2012
  (from: 02/18/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Marek Kumprecht - člen
Skřičkova 1626
Kuřim 664 34
Česká republika
From: 02/18/2012 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Martin Marák - člen
Arm. gen. L. Svobodu 26
Lučenec 984 01
From: 11/11/2009
  (from: 12/02/2009 until: 02/17/2012)
Martin Marák - člen
Arm. gen. L. Svobodu 26
Lučenec 984 01
From: 11/11/2009 Until: 02/18/2012
  (from: 02/18/2012 until: 02/17/2012)
Ing. Vlastislav Mudrák - člen
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 11/05/2012)
Ing. Vlastislav Mudrák - člen
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
From: 04/01/2012 Until: 09/30/2012
  (from: 11/06/2012 until: 11/05/2012)
Ing. Peter Slezák - člen
Ľ. Podjavorinskej 5
Nitra 949 01
From: 10/01/2008
  (from: 10/21/2008 until: 12/01/2009)
Ing. Peter Slezák - člen
Ľ. Podjavorinskej 5
Nitra 949 01
From: 10/01/2008 Until: 11/10/2009
  (from: 12/02/2009 until: 12/01/2009)
Ing. Peter Slezák - predseda
Ľ.Podjavorinskej 5
Nitra 949 01
From: 06/20/2008
  (from: 07/17/2008 until: 10/20/2008)
Ing. Peter Slezák - predseda
Ľ.Podjavorinskej 5
Nitra 949 01
From: 06/20/2008 Until: 09/30/2008
  (from: 10/21/2008 until: 10/20/2008)
Mgr. Norbert Sommer - člen
Púpavova 33
Bratislava 841 04
From: 12/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/01/2009)
Mgr. Norbert Sommer - člen
Strmý Vŕšok 138
Bratislava 841 06
From: 12/13/2007
  (from: 12/02/2009 until: 02/11/2011)
Mgr. Norbert Sommer - podpredseda
Strmý Vŕšok 138
Bratislava 841 06
From: 12/13/2007
  (from: 02/12/2011 until: 02/17/2012)
Mgr. Norbert Sommer - podpredseda
Strmý Vŕšok 138
Bratislava 841 06
From: 12/13/2007 Until: 02/18/2012
  (from: 02/18/2012 until: 02/17/2012)
Mgr. Norbert Sommer - podpredseda
Strmý vŕšok 138
Bratislava 841 06
From: 02/18/2012
  (from: 02/18/2012 until: 05/02/2012)
Mgr. Norbert Sommer - podpredseda
Strmý vŕšok 138
Bratislava 841 06
From: 02/18/2012 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Zdeněk Tvrdoň , Ph.D. - podpredseda
35
Bezměrov 767 01
Česká republika
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 11/05/2012)
Ing. Zdeněk Tvrdoň , Ph.D. - podpredseda
35
Bezměrov 767 01
Česká republika
From: 04/01/2012 Until: 09/30/2012
  (from: 11/06/2012 until: 11/05/2012)
Ing. Martin Marák - člen
Arm. gen. L. Svobodu 26
Lučenec 984 01
From: 02/18/2012
  (from: 02/18/2012 until: 09/16/2014)
Mgr. Martin Borek - člen
Grégrova 684
Česká Třebová 560 02
Česká republika
From: 02/18/2012
  (from: 02/18/2012 until: 09/16/2014)
Ing. Zdeněk Tvrdoň , Ph.D. - predseda
35
Bezměrov 767 01
Česká republika
From: 10/01/2012
  (from: 11/06/2012 until: 09/16/2014)
Ing. Josef Mráz - podpredseda
Dejvická 555/36
Praha 6- Bubeneč 162 00
Česká republika
From: 10/01/2012
  (from: 11/06/2012 until: 09/16/2014)
Bc. Emil Macho - člen
854
Rovinka 900 41
From: 10/01/2012
  (from: 11/06/2012 until: 09/16/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. V prípade, ak nie je zvolený ani predseda, ani podpredseda predstavenstva, v mene spoločnosti konajú spoločne vždy aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní a zaťažovaní majetkových účastí alebo ich častí konajú v mene spoločnosti vždy aspoň traja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že členovia predstavenstva oprávnení konať v mene spoločnosti pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku a označeniu svojej funkcie.
  (from: 02/12/2011 until: 09/16/2014)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripoja k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/13/2007 until: 02/11/2011)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva.
  (from: 03/20/2007 until: 12/12/2007)
Capital: 
1 033 193 EUR Paid up: 1 033 193 EUR
  (from: 09/01/2009 until: 09/16/2014)
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 08/31/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/20/2007 until: 05/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcionár je oprávnený previesť akcie na tretiu osobu len ak ostatní akcionári neuplatnili predkupné právo podľa Stanov a výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase Dozornej rady spoločnosti. Bez súhlasu Dozornej rady spoločnosti je prevod akcií neplatný.
  (from: 09/01/2009 until: 09/16/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 09/01/2009 until: 09/16/2014)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcionár je oprávnený previesť akcie na tretiu osobu len ak ostatní akcionári neuplatnili predkupné právo podľa Stanov a výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase Dozornej rady spoločnosti. Bez súhlasu Dozornej rady spoločnosti je prevod akcií neplatný.
  (from: 05/07/2009 until: 08/31/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcionár je oprávnený previesť akcie na tretiu osobu len ak ostatní akcionári neuplatnili predkupné právo podľa Stanov a výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase Dozornej rady spoločnosti. Bez súhlasu Dozornej rady spoločnosti je prevod akcií neplatný.
  (from: 03/20/2007 until: 05/06/2009)
Stockholder: 
AGROFERT HOLDING, a. s.
Pyšelská 2327/2
Praha 4 149 00
Česká republika
  (from: 09/01/2009 until: 10/24/2013)
AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha 4 149 00
Česká republika
  (from: 10/25/2013 until: 09/16/2014)
Ing. Andrej Babiš
Pieskovcová 12
Bratislava 841 07
  (from: 07/17/2008 until: 08/31/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Vojtech Agner
Grösslingova 63
Bratislava 811 08
From: 03/20/2007
  (from: 03/20/2007 until: 12/12/2007)
JUDr. Vojtech Agner
Grösslingova 63
Bratislava 811 08
From: 03/20/2007 Until: 10/03/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/12/2007)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 06/20/2008
  (from: 07/17/2008 until: 11/05/2012)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 06/20/2008 Until: 09/30/2012
  (from: 11/06/2012 until: 11/05/2012)
Ing. Jaroslav Faltýnek
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 11/10/2009
  (from: 12/02/2009 until: 11/05/2012)
Ing. Jaroslav Faltýnek
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 11/10/2009 Until: 09/30/2012
  (from: 11/06/2012 until: 11/05/2012)
Mgr. Milan Feranec
Masarykova třída 939/56
Olomouc 772 00
Česká republika
From: 10/03/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/01/2009)
Mgr. Milan Feranec
Masarykova třída 939/56
Olomouc 772 00
Česká republika
From: 10/03/2007 Until: 11/09/2009
  (from: 12/02/2009 until: 12/01/2009)
JUDr. Lukáš Garčár
Ivánska cesta 4336/15
Bratislava 821 04
From: 03/20/2007
  (from: 03/20/2007 until: 12/12/2007)
JUDr. Lukáš Garčár
Ivánska cesta 4336/15
Bratislava 821 04
From: 03/20/2007 Until: 10/03/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/12/2007)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 10/03/2007
  (from: 12/13/2007 until: 11/05/2012)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 10/03/2007 Until: 09/30/2012
  (from: 11/06/2012 until: 11/05/2012)
Robert Ondrášik
Kapicova 1214/13
Bratislava 851 01
From: 03/20/2007
  (from: 03/20/2007 until: 12/12/2007)
Robert Ondrášik
Kapicova 1214/13
Bratislava 851 01
From: 03/20/2007 Until: 10/03/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/12/2007)
Ing. Peter Slezák
Ľ. Podjavorinskej 5
Nitra 949 01
From: 10/03/2007
  (from: 12/13/2007 until: 07/16/2008)
Ing. Peter Slezák
Ľ. Podjavorinskej 5
Nitra 949 01
From: 10/03/2007 Until: 06/19/2008
  (from: 07/17/2008 until: 07/16/2008)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 10/01/2012
  (from: 11/06/2012 until: 09/16/2014)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 10/01/2012 Until: 05/31/2013
  (from: 06/27/2013 until: 06/26/2013)
MVDr. Michal Beňuška
Kremnička 5023/38
Banská Bystrica 974 05
From: 10/01/2012
  (from: 11/06/2012 until: 09/16/2014)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 10/01/2012
  (from: 11/06/2012 until: 06/26/2013)
Ing. Radoslav Fedorek
Lipová 1565/11
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/01/2013
  (from: 06/27/2013 until: 09/16/2014)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2008. Notárska zápisnica N 165/2008, Nz 29612/2008 zo dňa 10.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/17/2008 until: 09/16/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.09.2008.
  (from: 10/21/2008 until: 09/16/2014)
Notárska zápisnica N 210/2009, Nz 27080/2009 zo dňa 12.08.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 09/01/2009 until: 09/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.11.2009.
  (from: 12/02/2009 until: 09/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 728/2010 Nz 57034/2010 zo dňa 16.12.2010.
  (from: 02/12/2011 until: 09/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02. 2012.
  (from: 02/18/2012 until: 09/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.03.2012.
  (from: 05/03/2012 until: 09/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.09.2012.
  (from: 11/06/2012 until: 09/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.05.2013.
  (from: 06/27/2013 until: 09/16/2014)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person