Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  50683/B

Business name: 
prINteligent s. r. o.
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
Registered seat: 
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
Identification number (IČO): 
44 011 440
  (from: 02/22/2008)
Date of entry: 
02/22/2008
  (from: 02/22/2008)
Date of deletion: 
02/24/2021
  (from: 03/02/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.2.2021, sp. zn. 36Exre/1325/2017 súd vymazal obchodnú spoločnosť prINteligent s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 44 011 440 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.5.2010, č. k. 4K/9/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.5.2010, ktorým súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu prINteligent s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 44 011 440 zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku a po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok.
  (from: 03/02/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/22/2008)
Objects of the company: 
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
výroba výrobkov z papiera
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
administratívne služby
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
Partners: 
Mgr. Štefan Berdis
Bieloruská 5190/20
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 02/22/2008 until: 02/25/2009)
Marián Baran
Mlynská 1488/107
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
Karol Knut
472
Kráľová pri Senci 900 50
Slovak Republic
  (from: 02/26/2009 until: 03/01/2021)
Contribution of each member: 
Marián Baran
Amount of investment: 270 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 02/22/2008 until: 02/25/2009)
Mgr. Štefan Berdis
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/22/2008 until: 02/25/2009)
Marián Baran
Amount of investment: 2 987 EUR Paid up: 2 987 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 03/01/2021)
Karol Knut
Amount of investment: 6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 03/01/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
Marián Baran
Mlynská 1488/107
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/22/2008
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
Karol Knut
472
Kráľová pri Senci 900 50
From: 12/31/2008
  (from: 02/26/2009 until: 03/01/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
  (from: 02/26/2009 until: 03/01/2021)
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 02/22/2008 until: 02/25/2009)
Capital: 
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 03/01/2021)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 02/22/2008 until: 02/25/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.2.2008 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/22/2008 until: 03/01/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.2.2009.
  (from: 02/26/2009 until: 03/01/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.9.2009, č. k. 4K/9/2009, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka prINteligent s. r. o. , so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO : 44 011 440. Súd ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty : JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Krížna 56, 821 08 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2009.
  (from: 10/23/2009 until: 03/01/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person