Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  50668/B

Business name: 
ADRIATIC GROUP.SK, s. r. o.
  (from: 02/21/2008 until: 09/07/2012)
Registered seat: 
Klincová 37/B
Bratislava 821 08
  (from: 03/15/2011 until: 09/07/2012)
Identification number (IČO): 
44 009 801
  (from: 02/21/2008)
Date of entry: 
02/21/2008
  (from: 02/21/2008)
Date of deletion: 
09/08/2012
  (from: 09/08/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/08/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/21/2008)
Capital: 
6 970,722966 EUR Paid up: 6 970,722966 EUR
  (from: 11/26/2009 until: 09/07/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť ADRIATIC GROUP.SK, s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO : 44 009 801, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sro, vložke č. 50668/B sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou ADRIATIC GROUP.CZ s.r.o., so sídlom Holandská 878/2, 639 00 Brno, Česká republika, IČO : 28 251 369 a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť ADRIATIC GROUP.CZ s.r.o., so sídlom Holandská 878/2, 639 00 Brno, Česká republika, ktorá bude mať podľa návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Českej republike. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2012 o zrušení spoločnosti ADRIATIC GROUP.SK, s. r. o. bez likvidácie a o jej cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou ADRIATIC GROUP.CZ s.r.o. Zmluva o cezhraničnom zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 359/2012, Nz 20493/2012, NCRls 20928/2012 zo dňa 07.06.2012, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou ADRIATIC GROUP.SK, s. r. o. , so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO : 44 009 801 a nástupníckou spoločnosťou ADRIATIC GROUP.CZ s.r.o., so sídlom Holandská 878/2, 639 00 Brno, Česká republika, IČO : 28 251 369, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti. Uznesenie Krajského súdu v Brne zo dňa 12.07.2012, právoplatné dňa 19.07.2012, o schválení cezhraničného zlúčenia slovenskej obchodnej spoločnosti ADRIATIC GROUP.SK, s. r. o. s českou obchodnou spoločnosťou ADRIATIC GROUP.CZ s.r.o. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť ADRIATIC GROUP.SK, s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO : 44 009 801, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 50668/B.
  (from: 09/08/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/08/2012)
Legal successor: 
ADRIATIC GROUP.CZ s.r.o.
Holandská 878/2
Brno 639 00
Česká republika
  (from: 09/08/2012)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person