Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  947/S

Business name: 
Dom kultúry SKC s.r.o. "v konkurze"
  (from: 03/13/2008 until: 05/12/2017)
Dom kultúry SKC s.r.o.
  (from: 01/15/1993 until: 03/12/2008)
Registered seat: 
Nám. Slobody 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
Identification number (IČO): 
31 578 209
  (from: 01/15/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 01/15/1993)
Person dissolved from: 
31.3.2017
  (from: 05/13/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
  (from: 05/13/2017)
Date of deletion: 
05/13/2017
  (from: 05/13/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/13/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/15/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kultúrnych podujatí
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
organizovanie vzdelávacích podujatí, odborných kurzov, jazykových kurzov a organizovanie záujmovej činnosti
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
poriadanie výstav, predajných trhov a búrz
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
propagačná, reklamná a aranžérsk činnosť, výroba propagačných a dekoratívných predmetov, doplnkov a interiérov
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
prenájom vnútorných priestorov a nepoužívaného inventáru
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
výroba, predaj a požičiavanie nenahratých nosičov zvukových alebo zvukoobrazových záznamov a predaj nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
výroba cestovín
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
reštauračné a pohostinské služby
  (from: 12/04/1995 until: 05/12/2017)
prevádzka parkovísk
  (from: 12/04/1995 until: 05/12/2017)
prenájom plôch na vlastnom objekte na komerčné a charitatívne účely
  (from: 12/04/1995 until: 05/12/2017)
Partners: 
MESTO Banská Bystrica
ČSA 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/28/2000 until: 10/07/2001)
Základná organizácia odborového zväzu KOVO pri ZVT, a.s.
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/28/2000 until: 10/07/2001)
MESTO Banská Bystrica
ČSA 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
Základná organizácia odborového zväzu KOVO pri ZVT, a.s.
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
MESTO Banská Bystrica
ČSA 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/04/1995 until: 02/21/1999)
Základná organizácia odborového zväzu KOVO pri ZVT, a.s.
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/04/1995 until: 02/21/1999)
Základná organizácia odborového zväzu KOVO pri ZVT, a.s.
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/15/1993 until: 12/03/1995)
I. banskobystrická základná organizácia Odborového zväzu KOVO Hron /skrátene I.BB ZO OZ KOVO Hron
Námestie slobody 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/08/2001 until: 05/12/2017)
MESTO Banská Bystrica
ČSA 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/08/2001 until: 05/12/2017)
Ing. František Junas
Podháj 65
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/08/2001 until: 05/12/2017)
Ing. František Junas
Podháj 65
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/28/2000 until: 10/07/2001)
Ing. František Junas
Podháj 65
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
Ing. František Junas
Podháj 65
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/15/1993 until: 02/21/1999)
Richard Kliment
Radvanská 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/28/2002 until: 05/12/2017)
Ing. Július Kliment
Radvanská 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/28/2000 until: 06/27/2002)
Ing. Július Kliment
Radvanská 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
Ing. Július Kliment
Radvanská 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/15/1993 until: 02/21/1999)
prom.pedag. Jozef Majdan
Poľná 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/08/2001 until: 05/12/2017)
prom.pedag. Jozef Majdan
Poľná 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/28/2000 until: 10/07/2001)
prom.pedag. Jozef Majdan
Poľná 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
prom.pedag. Jozef Majdan
Poľná 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/15/1993 until: 02/21/1999)
Contribution of each member: 
Základná organizácia odborového zväzu KOVO pri ZVT, a.s.
Amount of investment: 335 000 Sk Paid up: 335 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 12/03/1995)
Ing. Július Kliment
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 02/21/1999)
Ing. František Junas
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 02/21/1999)
prom.pedag. Jozef Majdan
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 02/21/1999)
Základná organizácia odborového zväzu KOVO pri ZVT, a.s.
Amount of investment: 168 000 Sk Paid up: 168 000 Sk
  (from: 12/04/1995 until: 02/21/1999)
MESTO Banská Bystrica
Amount of investment: 167 000 Sk Paid up: 167 000 Sk
  (from: 12/04/1995 until: 02/21/1999)
Ing. Július Kliment
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
Ing. František Junas
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
prom.pedag. Jozef Majdan
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
Základná organizácia odborového zväzu KOVO pri ZVT, a.s.
Amount of investment: 202 000 Sk Paid up: 168 000 Sk
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
MESTO Banská Bystrica
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 167 000 Sk
  (from: 02/22/1999 until: 11/27/2000)
Ing. Július Kliment
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 28 066 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 06/27/2002)
Ing. František Junas
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 28 066 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 10/07/2001)
prom.pedag. Jozef Majdan
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 28 066 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 10/07/2001)
Základná organizácia odborového zväzu KOVO pri ZVT, a.s.
Amount of investment: 202 000 Sk Paid up: 188 652 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 10/07/2001)
MESTO Banská Bystrica
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 187 549 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 10/07/2001)
Ing. František Junas
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/08/2001 until: 05/12/2017)
prom.pedag. Jozef Majdan
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/08/2001 until: 05/12/2017)
I. banskobystrická základná organizácia Odborového zväzu KOVO Hron /skrátene I.BB ZO OZ KOVO Hron
Amount of investment: 202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 10/08/2001 until: 05/12/2017)
MESTO Banská Bystrica
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 10/08/2001 until: 05/12/2017)
Richard Kliment
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/28/2002 until: 05/12/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/04/1995 until: 05/12/2017)
konatelia
  (from: 12/08/1994 until: 12/03/1995)
konatelia
  (from: 01/15/1993 until: 12/07/1994)
Mgr. Asen Almáši
Wolkerova 7
Banská Bystrica 974 04
From: 03/22/2007
  (from: 04/19/2007 until: 05/12/2017)
Ing. František Junas
Podháj 65
Banská Bystrica
  (from: 01/15/1993 until: 12/03/1995)
Ing. Július Kliment
Radvanská 8
Banská Bystrica
  (from: 01/15/1993 until: 12/07/1994)
Ing. Jaroslav Kulich
Povstalecká 14
Banská Bystrica
  (from: 12/04/1995 until: 03/11/2003)
Ing. Jaroslav Kulich
Povstalecká 14
Banská Bystrica
From: 12/04/1995
  (from: 03/12/2003 until: 05/12/2017)
prom.pedag. Jozef Majdan
Poľná 15
Banská Bystrica
  (from: 01/15/1993 until: 12/07/1994)
Ing. Peter Pyšný
Dolná 25
Banská Bystrica
  (from: 12/04/1995 until: 03/11/2003)
Ing. Peter Pyšný
Dolná 25
Banská Bystrica
From: 12/04/1995
  (from: 03/12/2003 until: 04/18/2007)
Ing. Peter Pyšný
Dolná 25
Banská Bystrica
From: 12/04/1995 Until: 03/22/2007
  (from: 04/19/2007 until: 04/18/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 12/04/1995 until: 05/12/2017)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/08/1994 until: 12/03/1995)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždý dvaja spoločne.
  (from: 01/15/1993 until: 12/07/1994)
Capital: 
493 000 Sk Paid up: 493 000 Sk
  (from: 03/12/2003 until: 05/12/2017)
493 000 Sk
  (from: 02/22/1999 until: 03/11/2003)
410 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 02/21/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/16/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1K/23/2007-171 zo dňa 13.11.2007, právoplatné dňa 04.12.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Dom kultúry SKC s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Nám. Slobody 3, IČO: 31 578 209.
  (from: 03/13/2008)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Michal Polák
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
From: 11/16/2007
  (from: 03/13/2008)
Supervisory board: 
Ing. Viera Babjaková - člen
Sládkovičova 50
Banská Bystrica
  (from: 01/15/1993 until: 12/03/1995)
Ing. Viera Babjaková - člen
Sládkovičova 50
Banská Bystrica
  (from: 12/04/1995 until: 12/28/1997)
PaedDr. Ján Chladný - člen
Kalinčiakova 21
Banská Bystrica
  (from: 12/04/1995 until: 03/11/2003)
Mária Kasanická - člen
Beskydská 4
Banská Bystrica
  (from: 01/15/1993 until: 12/03/1995)
Mária Kasanická - člen
Beskydská 4
Banská Bystrica
  (from: 12/04/1995 until: 03/11/2003)
Ing. Jaroslav Kulich - člen
Povstalecká 4
Banská Bystrica
  (from: 01/15/1993 until: 12/03/1995)
Ján Vanko - člen
Podháj 61
Banská Bystrica
  (from: 12/29/1997 until: 03/11/2003)
Ján Vanko - člen
Podháj 61
Banská Bystrica
From: 12/29/1997
  (from: 03/12/2003 until: 06/10/2005)
Ján Vanko - člen
Podháj 61
Banská Bystrica
From: 12/29/1997 Until: 03/15/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
PaedDr. Ján Chladný - člen
Kalinčiakova 21
Banská Bystrica
From: 12/04/1995 Until: 03/22/2007
  (from: 04/19/2007 until: 04/18/2007)
Mária Kasanická - člen
Beskydská 4
Banská Bystrica
From: 01/15/1993
  (from: 03/12/2003 until: 05/12/2017)
Štefan Majer
Moskovská 30
Banská Bystrica 974 01
From: 03/15/2005
  (from: 06/11/2005 until: 05/12/2017)
PaedDr. Ján Chladný - člen
Kalinčiakova 21
Banská Bystrica
From: 12/04/1995
  (from: 03/12/2003 until: 04/18/2007)
PhDr. Ľubica Laššáková
Podlavická cesta 32
Banská Bystrica 974 01
From: 03/22/2007
  (from: 04/19/2007 until: 05/12/2017)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/23/2007-563 zo dňa 08.03.2017, právoplatným dňa 31.03.2017, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu Dom kultúry SKC s.r.o., "v konkurze", Nám. Slobody 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 578 209 pre nedostatok majetku.
  (from: 05/13/2017)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 2841
  (from: 01/15/1993 until: 05/12/2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.11.1994 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/08/1994 until: 05/12/2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.8.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/04/1995 until: 05/12/2017)
Valné zhromaždenie konané dňa 26.6.1998 schválilo Dodatok č. 3, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/22/1999 until: 05/12/2017)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmlôuvy v zmysle Dodatku č. 4.
  (from: 10/08/2001 until: 05/12/2017)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.3.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 06/28/2002 until: 05/12/2017)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.4.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/27/2004 until: 05/12/2017)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person