Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11137/V

Business name: 
REMAKO, spol. s r.o.
  (from: 08/24/1999)
Registered seat: 
Tokajícka 8
Košice 040 01
  (from: 08/24/1999)
Identification number (IČO): 
36 192 961
  (from: 08/24/1999)
Date of entry: 
08/24/1999
  (from: 08/24/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/24/1999)
Objects of the company: 
zásielkový a komisionálny predaj
  (from: 08/24/1999)
leasing a prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 08/24/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/24/1999)
činnosti v oblasti realít /poradenstvo, nákup a predaj nehnuteľností a služieb s tým spojených/
  (from: 08/24/1999)
sprostredkovanie a obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 08/24/1999)
informačná, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/24/1999)
reklama a propagácia
  (from: 08/24/1999)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/24/1999)
informačná, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky
  (from: 08/24/1999)
stanovovanie spotrebných noriem palív a energie, overovanie hospodárnosti prevádzky energetických zariadení
  (from: 08/24/1999)
meranie emisných látok z technologických zariadení
  (from: 08/24/1999)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 08/24/1999)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/24/1999)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 08/24/1999)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľnej živností
  (from: 08/24/1999)
prieskum trhu
  (from: 08/24/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zabezpečenia dodávky technológií pre technické zariadenia budov a výrobné činnosti v priemysle
  (from: 08/24/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/12/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/12/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a vybavenia jednoduchých stavieb a ich zmien
  (from: 10/12/2006)
vodoinštalatérske práce
  (from: 10/12/2006)
kúrenárske práce
  (from: 10/12/2006)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 10/12/2006)
demolačné a zemné práce, prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/12/2006)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 10/12/2006)
montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 10/12/2006)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 10/12/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/12/2006)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 10/12/2006)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukoobrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukoobrazových záznamov
  (from: 10/12/2006)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 10/12/2006)
chemické čistenie chladiacich a tepelných zariadení a ich rozvodov
  (from: 10/12/2006)
energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody
  (from: 06/26/2010)
spracovanie energetických štúdií
  (from: 06/26/2010)
spracovanie rozúčtovania nákladov za energie
  (from: 06/26/2010)
kontrola kotlov a vykurovacích sústav
  (from: 06/26/2010)
spracovanie energetických auditov
  (from: 06/26/2010)
energetické služby
  (from: 06/26/2010)
sprostredkovanie metrologického overovania meračov tepla, vodomerov na teplú a studenú vodu, teplomerov a kalorimetrických počítadiel
  (from: 06/26/2010)
hydraulické vyregulovanie vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody
  (from: 06/26/2010)
prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
  (from: 06/26/2010)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
prevádzkovanie turistických nocľahárni a chát po triedu ***
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
veľkoobchod a maloobchod: drevo a drevené výrobky, potraviny, ovocie, zelenina, mäso a mäsové výrobky, mliekárenské výrobky, tabak, tabakové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, pochutiny, ryby, kôrovce, mäkkýše, pekárenské a cukrárske výrobky, buničina, papier a výrobky z neho, kože, kožušiny a výrobky z nich, tovar pre domácnosť, textil, hudobné nástroje, montované stavby, elektrické a plynové spotrebiče, hutnícky materiál, odevy, obuv, elektrické prístroje pre domácnosť, prostriedky výpočtovej techniky, porcelán a sklenené výrobky, čistiace prostriedky, farby, laky, náterové materiály, kozmetické výrobky, nepoľnohospodárske medziprodukty, stavebný materiál, nerastné suroviny a výrobky, obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, hnojivá, plasty, stroje, technické potreby, poľnohospodárske základné produkty, živé zvieratá, obilie, osivo, krmivo, rastliny a kvety, kožený tovar, nábytok, klenoty, drahé kovy a výrobky z nich, bižutéria, hračky a hry, záhradkárske potreby, bicykle, potreby pre domácich majstrov, pohonné látky, audio a video nosiče, fotografické a kinematografické výrobky, optika, hodiny, knihy, noviny, časopisy, automobily a motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo, pevné, tekuté a plynné palivá, oleje a mazadlá, ochranné pracovné pomôcky, školské, písacie a kancelárske potreby, textilná a kožená galantéria, zdravotnícke potreby a materiál, lekárske a chirurgické nástroje a prístroje, športové potreby, obalový materiál, meracia a regulačná technika, čerpadlá, úpravne vody, gumárenské výrobky, spojovacie a regulačné armatúry, vetracia a klimatizačná technika, bazény, elektronika, módne doplnky, suveníry
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
opravy a montáž určených meradiel: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu - merače tepla a ich členy
  (from: 06/26/2010 until: 07/08/2021)
dodávky a montáž interiérov stavieb a budov
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
krajčírska výroba, šitie a opravy odevov
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
administratívne služby
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
upratovacie služby
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
donášková služba
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 08/24/1999 until: 06/25/2010)
Partners: 
Ing. Jaromír Pech
Tokajícka 8
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
Slovak Republic
  (from: 07/09/2021)
Dáša Pechová
Tokajícka 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/24/1999 until: 10/11/2006)
Alena Téglašiová
Dénešova 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/24/1999 until: 10/11/2006)
Ing. Peter Téglaši
Myslavská 43
Košice 040 16
Slovak Republic
  (from: 10/12/2006 until: 07/08/2021)
Ing. Jaromír Pech
Tokajícka 8
Košice 040 22
Slovak Republic
  (from: 10/12/2006 until: 07/08/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Jaromír Pech
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/09/2021)
Dáša Pechová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/24/1999 until: 10/11/2006)
Alena Téglašiová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/24/1999 until: 10/11/2006)
Ing. Jaromír Pech
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/12/2006 until: 10/12/2009)
Ing. Peter Téglaši
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/12/2006 until: 10/12/2009)
Ing. Jaromír Pech
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 07/08/2021)
Ing. Peter Téglaši
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 07/08/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/09/2021)
konatelia
  (from: 08/24/1999 until: 07/08/2021)
Ing. Jaromír Pech
Tokajícka 8
Košice 040 22
From: 10/06/2006
  (from: 10/12/2006)
Dáša Pechová
Tokajícka 8
Košice
  (from: 08/24/1999 until: 10/11/2006)
Dáša Pechová
Tokajícka 8
Košice
Until: 10/06/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Alena Téglašiová
Dénešova 2
Košice
  (from: 08/24/1999 until: 10/11/2006)
Alena Téglašiová
Dénešova 2
Košice
Until: 10/06/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Ing. Peter Téglaši
Myslavská 43
Košice 040 16
From: 10/06/2006 Until: 06/18/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Ing. Peter Téglaši
Myslavská 43
Košice 040 16
From: 10/06/2006
  (from: 10/12/2006 until: 07/08/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/24/1999)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/09/2021)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 07/08/2021)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/12/2006 until: 10/12/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.5.1999 a dodatku zo dňa 14.7.1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/24/1999)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person