Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11142/V

Business name: 
PRAID, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Registered seat: 
Moldavská 8
Košice
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Identification number (IČO): 
36 193 011
  (from: 08/25/1999)
Date of entry: 
08/25/1999
  (from: 08/25/1999)
Person dissolved from: 
15.8.2006
  (from: 10/03/2006)
Date of deletion: 
10/03/2006
  (from: 10/03/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/03/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/25/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: PRAID, spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Moldavská 8, Košice IČO: 36 193 011 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K/67/2005-29 zo dňa 29.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.8.2006 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka PRAID, spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldavská 8, Košice, IČO: 36 193 011 pre nedostatok majetku.
  (from: 10/03/2006)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person