Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11142/V

Business name: 
PRAID, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Registered seat: 
Moldavská 8
Košice
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Identification number (IČO): 
36 193 011
  (from: 08/25/1999)
Date of entry: 
08/25/1999
  (from: 08/25/1999)
Person dissolved from: 
15.8.2006
  (from: 10/03/2006)
Date of deletion: 
10/03/2006
  (from: 10/03/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/03/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/25/1999)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností s potravinami, potravinárskymi polotovarmi a výrobkami, ovocím, zeleninou, cigaretami, cigaretovými a tabakovými výrobkami, alkoholickými nápojmi, nerastnými surovinami, farebnými a drahými kovmi, hutným materiálom a výrobkami, drevom, výrobkami z dreva, celulózou, stavebným materiálom, nábytkom, sklom, keramikou, kameňom, polygrafickými výrobkami, odevmi, textilom, obuvou, koženou galantériou, motorovými vozidlami, náhradnými dielmi, ropnými produktami, syntetickými vláknami, farbami, priemyselnými hnojivami, strojárenskými a elektrotechnickými výrobkami, nástrojmi a prístrojmi, výrobkami z plastov, kožušinami, kožou a výrobkami z kože, produktmi z mora, hračkami, kozmetikou, čistiacimi prostriedkami okrem jedov a žieravín, domácimi potrebami, kancelárskymi potrebami a zariadeniami, železiarskym tovarom, spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou včítane príslušenstva, telekomunikačnými zariadeniami, športovými potrebami, umeleckými a zberateľskými predmetmi / mimo starožitností/, zdravotníckymi a hygienickými potrebami a pomôckami, poľnohospodárskymi plodinami, výrobkami a produktmi
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
sprostredkovateľská činnosť mimo sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
realitná kancelária-sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
výstavnícka, reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
požičiavanie, prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení a strojových základných prostriedkov
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
prieskum trhu
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania mimo ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Partners: 
ANCETA, a.s. IČO: 36 190 152
Zámočnícka 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/25/1999 until: 06/04/2000)
Adriana Vilková
Starozagorská 27
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/25/1999 until: 06/04/2000)
Štefan Suja
Drábova 16
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/05/2000 until: 10/02/2006)
Contribution of each member: 
Adriana Vilková
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/25/1999 until: 06/04/2000)
ANCETA, a.s.
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 08/25/1999 until: 06/04/2000)
Štefan Suja
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 10/02/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Adriana Vilková
Starozagorská 27
Košice
  (from: 08/25/1999 until: 06/04/2000)
Štefan Suja
Drábova 16
Košice
  (from: 06/05/2000 until: 10/02/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: PRAID, spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Moldavská 8, Košice IČO: 36 193 011 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K/67/2005-29 zo dňa 29.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.8.2006 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka PRAID, spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldavská 8, Košice, IČO: 36 193 011 pre nedostatok majetku.
  (from: 10/03/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19. 4. 1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov.
  (from: 08/25/1999 until: 10/02/2006)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26. 5. 2000.
  (from: 06/05/2000 until: 10/02/2006)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person