Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  22/V

Business name: 
Plynroz, a.s. Sobrance
  (from: 12/20/2001)
Registered seat: 
Kúpeľská 66
Sobrance 073 01
  (from: 12/20/2001)
Identification number (IČO): 
00 594 482
  (from: 07/08/1991)
Date of entry: 
07/09/1991
  (from: 07/08/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1991)
Objects of the company: 
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 05/14/1993)
montáž, opravy, revízie plynovodov, prípojok, domových plynovodov a spotrebičov v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 05/14/1993)
revízie nízkotlakových, stredotlakových, vysoko a veľmi vysokotlakých plynovodov, plynovodov v budovách a plynospotrebičov v rozsahu osvedčenia IBP
  (from: 05/14/1993)
výroba pomníkov a opracovanie prírodného kameňa na ušľachtilé účely (dlažby, náhrobné kamene a pod.)
  (from: 05/14/1993)
inžinierska činnosť
  (from: 05/14/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä s potravinami, nápojmi, tabakom, výrobkami drogérie, spotrebným tovarom, s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 05/14/1993)
obchodná činnosť v obore železiarsky, stavebný a spotrebný tovar a materiál
  (from: 05/14/1993)
zámočníctvo
  (from: 05/14/1993)
drevovýroba a výroba nábytku
  (from: 05/30/1995)
porez dreva
  (from: 05/30/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/30/1995)
veľkoobchodná činnosť so zameraním na predaj spotrebných a priemyselných tovarov, potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, výrobkov drogérie, papierenských výrobkov, cukroviniek, textilu, materiálu
  (from: 05/30/1995)
stavebníctvo mimo dopravných stavieb
  (from: 09/09/1995)
vodné stavby
  (from: 09/09/1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 09/09/1995)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 09/09/1995)
stavba ostatných objektov-vodovody, kanalizácie
  (from: 09/09/1995)
stavba budov
  (from: 09/09/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja: veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskými, papierenskými, hutníckymi, železiarskými, elektronickými, elektromechanickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, farby-laky, záhradníckymi potrebami, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami
  (from: 12/20/2001)
veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami
  (from: 12/20/2001)
služby autožeriavom
  (from: 12/20/2001)
lesníctvo ako poskytovanie služieb
  (from: 12/20/2001)
predaj drevín
  (from: 12/20/2001)
erotický salón
  (from: 12/20/2001)
autoumyvárka
  (from: 12/20/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/20/2001)
pranie odevov a bytového textilu
  (from: 12/20/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 12/20/2001)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 12/20/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/11/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/11/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/11/2004)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu zariadenie na: znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3, MPa, rozvod plynov z nekovových materiálov, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
  (from: 05/11/2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: Aa4-kotly parné a kvapalinové IV. trieda, Ab1-tlakové nádoby stabilné IV. trieda, Ab2-tlakové nádoby stabilné III.trieda, Ba1-kotly parné a kvapalinové V. trieda, Bb1-tlakové nádoby stabilné II. trieda, Bb2-tlakové nádoby stabilné I.trieda, Bd1-potrubné vedenie, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda, Bd2-potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
  (from: 05/11/2004)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B-objekty s nebezpečenstvom výbuchu, E2-zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov-E4.2-elektrické rozvádzače
  (from: 05/11/2004)
uvádzanie liehu do obehu v spotrebiteľskom balení
  (from: 05/11/2004)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 05/11/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/11/2004)
poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov
  (from: 05/11/2004)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (sušenie dreva)
  (from: 05/11/2004)
prenájom nehnuteľností (vrátane bytov, nebytových priestorov, odstavných plôch a garáži)
  (from: 05/11/2004)
výroba transportného betónu, malty, cementu, stavebných prvkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 05/11/2004)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 05/11/2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/11/2004)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, strojov, zariadení, prístrojov, náradia, pomôcok
  (from: 05/11/2004)
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, vodných, vzdušných a pozemných dopravných prostriedkov a zariadení, manipulačnej techniky
  (from: 05/11/2004)
ovocný liehovar
  (from: 05/11/2004)
samostatný sklad liehu
  (from: 05/11/2004)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/11/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/2004)
JUDr.Ing. Róbert Ihnát - predseda predstavenstva
Bernoláková 765/24
Sobrance 073 01
From: 06/25/2021
  (from: 07/09/2021)
Mgr. Mária Ihnátová - podpredseda predstavenstva
74
Poruba pod Vihorlatom 072 32
From: 06/25/2021
  (from: 07/09/2021)
Rastislav Ihnát - člen predstavenstva
167
Poruba pod Vihorlatom 072 32
From: 06/25/2021
  (from: 07/09/2021)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť je oprávnený konať samostatne predseda predstavenstva spoločnosti. Podpredseda predstavenstva spoločnosti je oprávnený konať za spoločnosť spoločne s ďalším členom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 02/14/2015)
Capital: 
673 296 EUR Paid up: 673 296 EUR
  (from: 04/07/2011)
Shares: 
Number of shares: 156
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 316 EUR
  (from: 04/07/2011)
Supervisory board: 
Miroslav Kosť
15
Baškovce 073 01
From: 06/25/2021
  (from: 07/09/2021)
Tatiana Ihnátová
Bernolákova 765/24
Sobrance 073 01
From: 06/25/2021
  (from: 07/09/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení vo Vranove n/T. dňa 2.7.1990 podľa notárskej zápisnice č. N437/90, Nz 438/90 v súlade so zákonom číslo 104/90 o akciových spoločnostiach. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 21.2.1992. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 13.11.1992. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 8.4.1994. Zmeny v zápise vykonané podľa ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.2.1995 o znížení základného imania z 2,400.000,- Sk na 2,100.000,- Sk, osvedčené notárskou zápisnicou zo dňa 8.2.1995. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 2.2.1995. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením 5.5.1995. Zápis zníženého základného imania na 2,100.000,- Sk do obchodného registra vykonaný dňa 29.3.1996.
  (from: 03/29/1996)
Zmena stanov a.s. zo dňa 26.4.1996 (Notárska zápisnica č. N 157/96, Nz 39/96 zo dňa 26.4.1996). Zmena stanov a.s. zo dňa 9.6.1997 (Notárska zápisnica č. N 266/97, Nz 111/97 zo dňa 9.6.1997). Zmena stanov a.s. zo dňa 24.4.1998 (Notárska zápisnica č. N 172/98, Nz 172/98 zo dňa 6.11.1998). Zmena stanov a.s. zo dňa 20.12.1999 (Notárska zápisnica č. N 271/01, Nz 271/01 zo dňa 23.11.2001).
  (from: 12/20/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 7.2.2003 /N 24/2003 Nz 9107/2003 zo dňa 7.2.2003/.
  (from: 04/15/2003)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person