Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  90/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KOVO - KONŠTRUKT, a.s.
  (from: 05/20/2005)
Registered seat: 
Vinohradnícka 351
Veľké Leváre 908 73
  (from: 05/20/2005)
Identification number (IČO): 
00 617 521
  (from: 05/27/1991)
Date of entry: 
05/22/1991
  (from: 05/27/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/27/1991)
Objects of the company: 
údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 04/15/1993)
maliarské a natieračské práce
  (from: 04/15/1993)
oprava žeriavov
  (from: 04/15/1993)
výroba drevených paliet
  (from: 04/15/1993)
posudková činnosť v oblasti ekonomického zhodnotenia plechov a výroby kontajnerov
  (from: 04/15/1993)
výroba náhradných dielov v oblasti strojárenstva, montáž a údržba strojov a iných zariadení
  (from: 04/15/1993)
údržba stavieb
  (from: 04/15/1993)
obchodná činnosť s čierným plechom
  (from: 04/15/1993)
veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom
  (from: 12/03/1996)
baliace činnosti
  (from: 12/03/1996)
žiarotechnické práce
  (from: 12/03/1996)
výstavba, opravy žiaruvzdorných výmuroviek a hlbinných pecí
  (from: 12/03/1996)
výroba plachiet
  (from: 12/03/1996)
výroba vlnitého papiera a lepenky a vlnitého materiálu z papiera a lepenky
  (from: 12/03/1996)
výroba obalového materiálu
  (from: 12/03/1996)
zber, úprava a predaj čierneho a farebného šrotu
  (from: 12/03/1996)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti
  (from: 12/03/1996)
zámočníctvo
  (from: 05/10/2000)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/10/2000)
upratovacie práce
  (from: 11/05/2001)
prekladanie nákladov
  (from: 11/05/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/17/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/17/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/10/2004)
František Stolár - predseda
Vinohradnícka 351
Veľké Leváre 908 73
From: 05/10/2005
  (from: 05/20/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/20/2005)
Capital: 
9 800 000 Sk
  (from: 04/22/1996)
Shares: 
Number of shares: 700
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/20/2000)
Number of shares: 560
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/20/2000)
Supervisory board: 
Milan Baláž
Malá ulička 303/5
Záhorská Ves 900 65
From: 05/10/2005
  (from: 05/20/2005)
Renáta Balážová
Dopravná 3121/10
Bratislava 831 06
From: 05/10/2005
  (from: 05/20/2005)
Mária Putíková
Nám. Hraničiarov 1613/1
Bratislava 851 03
From: 05/10/2005
  (from: 05/20/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo uzavretím zakladateľskej zmluvy zo dňa 20.5.1991 na základe zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 04/15/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe zmeny stanov a.s. schválenej valným zhromaždením dňa 26.2.1992, v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák. č. 513/91 Zb. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 15.4.1993 a dňa 28.6.1994.
  (from: 08/18/1994)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 24.1.1996.
  (from: 04/22/1996)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 16. 10. 1996.
  (from: 12/03/1996)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 4. 1997.
  (from: 08/06/1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 25. 3. 1998.
  (from: 06/15/1998)
Zmena stanov a.s. zo dňa 22.12.1999 /Notárska zápisnica č. N 225/99, Nz 225/99/.
  (from: 03/20/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 12. 5. 1999.
  (from: 05/10/2000)
Zápisnica z VZ spoločnosti formou notárskej zápisnice č. N 78/00, Nz 77/00 zo dňa 18.5.2000.
  (from: 06/27/2000)
Rozhodnutie MVZ zo dňa 13.12.2000 vo forme notárskej zápisnice N 305/2000, Nz 307/2000.
  (from: 02/01/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 12.6.2001.
  (from: 11/05/2001)
Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 15.7.2002 vo forme notárskej zápisnice č. N 311/2002, Nz 309/2002.
  (from: 11/20/2002)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 18.11.2002.
  (from: 01/08/2003)
Predaj časti podniku: prevádzka TOV - Technická obsluha výroby spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice, Vstupný areál U.S. Steel Košice, IČO: 31 653 847, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sa vo vložke číslo 298/V na základe Zmluvy o predaja časti podniku zo dňa 22.10.2002.
  (from: 07/09/2003)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person